Moralsk frakobling og tilgivelse af dig selv

Hvis du har opført dig dårligt over for en anden, og du ønsker at slutte fred med det, er det afgørende, at du tilgiver dig selv. Der er ingen anden metode til at acceptere ansvaret for dine handlinger og reparere skaden så meget som muligt. 
Moralsk frakobling og tilgivelse af dig selv
Gema Sánchez Cuevas

Bedømt og godkendt af psykolog Gema Sánchez Cuevas.

Sidste ændring: 18 juli, 2023

Det kan være kompliceret at tilgive sig selv. Det er et relevant koncept på både et individuelt og socialt niveau, særligt i højkonfliktzoner eller i en krig. Hvis du ikke tilgiver dig selv, skaber du en næsten uigennemtrængelig barriere for at leve et tilfredsstillende emotionelt liv. Det er dog lettere sagt end gjort på grund af mekanismen ved navn “moralsk frakobling”.

Moralsk frakobling er en form for slør over din bevidsthed. Det gør at noget, du engang anså for at være amoralsk, pludselig virker acceptabelt. Det er en form for selvbedrag, der kan åbne dørene til grusomheder i større eller mindre grad. Desuden gør det det umuligt at tilgive dig selv.

“Fortjener vi ikke alle tilgivelse? Det håber jeg, vi gør. Det tror jeg på, vi gør. Tilgivelse siger lige så meget om karakteren hos personen, der giver den, som den person, der modtager den. At lære at tilgive er muligvis en af de sværeste menneskelige handlinger og den tætteste ting på guddommelighed.”

-Justin Cronin-

Trist kvinde, der leger med sit hår

Moralsk frakobling

Du er ikke født med en følelse af morale eller et sæt etiske principper. Du udvikler dem over tid, og de varierer afhængigt af det samfund, du bor i.

Som du vokser op, tilegner du dig principper og standardadfærd, der gør det muligt for dig at respondere på situationer, der er vejledt af de værdier, du har lært fra dine erfaringer. Disse principper fungerer som en måde at bevare kollektiv og individuel velvære på.

Denne slags værdisystemer og etiske principper er dog ikke permanente. Under visse omstændigheder kan de blive suspenderet. For eksempel under krig kan det være tilladt at tage en andens liv, selvom det anses for at være forkert, syndigt og ulovligt under normale omstændigheder.

Dette brud på det herskende værdisystem fører til moralsk frakobling. Hvis vi bruger krig som et eksempel igen, holder det op med at være moralsk forkert at dræbe eller bedrage nogen. Under disse særlige omstændigheder gælder den tidligere morale og tidligere etiske standarder ikke.

Mekanismerne bag moralsk frakobling

Studier viser, at moralsk frakobling bliver udløst på fire måder. De er alle relateret til en ændring i perspektiv, og de retfærdiggør adfærd, der ellers ikke ville blive tolereret. De fire mekanismer bag moralsk frakobling er som følger:

  • Spredning af ansvar. Dette opstår, når nogen, der er moralsk forkastelig, bliver bakket op af en gruppe folk. Det faktum, at andre også gør det, udvander det individuelle ansvar.
  • Overført ansvar. Dette opstår, når nogen placerer ansvaret for deres handlinger hos en anden person. De adlyder blot ordrer, undgår afstraffelse, stoler på, hvad andre fortæller dem osv.
  • Minimering af konsekvenserne. Når man forsøger at underspille, hvor meget skade, man har forårsaget, som en måde at retfærdiggøre ens handlinger på.
  • Tilsværtning af offeret. Dette koncept er meget velkendt for os alle, særligt i en bredere skala. Det er, når en person eller gruppe retfærdiggør skaden, de forårsager på nogen, ved at påstå, at vedkommende fortjente det.

Selvtilgivelse

Hvorfor er moralsk frakobling relateret til selvtilgivelse? Til at starte med er det umuligt at tilgive noget, der ikke er blevet anerkendt som en fejl eller amoralsk handling. Hvis du ønsker at tilgive dig selv, er du først nødt til at stoppe med at retfærdiggøre eller minimere det, du har gjort. Ellers vil det være umuligt for dig at gøre det.

Det er vigtigt, fordi aggressoren før eller senere vil være nødt til at vende tilbage til det værdisystem og de etiske principper, vedkommende midlertidigt satte til side. Det er det, der sker, når soldater kommer hjem fra krig eksempelvis. Når de bliver konfronteret med deres moralske frakobling, åbner der sig en form for tomhed.

Der er forskellige måder at håndtere denne tomhed på. Det kan være benægtelse af fakta, skjule din deltagelse i begivenheder eller påtage sig et kynisk perspektiv af det, der er sket. Ydermere kan du også føle en overvældende følelse af fortrydelse, hvilket kan føre til selvpiskning og selvafstraffelse.

Trist kvinde, der stirrer ud i luften

Tilgivelse gør det muligt for dig at komme videre

Efter nogle konflikter kan moralsk frakobling gøre det muligt at fungere normalt. Her er det bedste for dit mentale helbred at skabe betingelser, der faciliterer selvtilgivelse og gør det muligt for dig gøre det godt igen.

Hvis du ikke gør dette, vil du enten blive en svindler eller blive fuldstændig lammet af skyld. Ingen af disse tilfælde løser problemet. Begge veje gør situationen værre og har en meget høj emotionel pris.

Selvtilgivelse begynder, når du tager ansvar for dine handlinger uden at komme med undskyldninger. Når du har gjort dette, er det tid til at reparere skaden på en eller anden måde, selv hvis det kun er symbolsk. En anden vigtig del af helingen er at bede om tilgivelse. Denne proces er den eneste måde til at slutte fred med fortiden og komme videre.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


  • Prieto-Ursúa, M., & Echegoyen, I. (2015). ¿Perdón a uno mismo, autoaceptación o restauración intrapersonal? Cuestiones abiertas en Psicología del perdón. Papeles del psicólogo, 36(3), 230-237.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.