Magten ligger i dine værdier

Værdier er meninger. De er attributter, der påtænker ønskelige eller værdige fremskridt. Værdier vejleder adfærd, og giver handlinger mening. 
Magten ligger i dine værdier
Gema Sánchez Cuevas

Bedømt og godkendt af psykolog Gema Sánchez Cuevas.

Sidste ændring: 18 juli, 2023

Det bedste eksempel på, at magten ligger i dine værdier, er, uden tvivl, Gandhi. Han var i stand til at bekæmpe et styre med sine overbevisninger, og han fraskrev sig alle former for vold. Der er dog mange hverdagshelte med samme besked: Magten ligger i dine værdier. 

Gennem historien, er mange folk stødt på modgang, blot for at forsvare deres overbevisninger. Disse folk viste utrolig styrke. Denne styrke kommer indefra, fra det, der er i vores sind og hjerte. 

Det kommer ikke fra at have en fysisk eller økonomisk overlegenhed. I stedet, er de i stand til at blive ved med at fortsætte, og de får ofte succes, på grund af deres moralske overlegenhed.

“Dine værdier definerer, hvem du i sandhed er. Din sande identitet er den totale sum af dine værdier.”

-Assegid Habtewold-

Det sker også i vores dagligdag. Vi er i stand til at blive konfronteret med uretfærdige og skamfulde situationer, fordi vores værdier agerer, som var det et kompas, der vejledte os. 

Det samme sker med vores mål, da vi er i stand til at opnå dem, når de er baseret på klare og definerede værdier. Det er her, vores styrke kommer fra. Det er dette, der gør det muligt for os at blive ved med at kæmpe.

Hvorfor ligger magten i vores værdier?

Etik er det dybeste grundlag i et individ. Værdier gør et samfund sammenhængende. Dette skyldes, at de tillader interaktion og sameksistens. Disse enigheder, både implicit og eksplicit, om, hvad der er godt og ønskeligt, samt hvad der er dårligt og uønskeligt, er det, der skaber den sociale struktur.

tre knyttede næver i forskellige hudfarver

Ifølge Jean Piaget, er autonomisk etik et af de højeste niveauer af moralsk udvikling. Vi kan kun nå dette, når vores intelligens er udviklet nok. 

Det er et produkt af en lang modningsproces, der starter i anomi – den komplette mangel på værdier, som vi bliver født med – til autonomi, hvilket er evnen til at tænke for os selv, og nå vores egne konklusioner.

Foruden deres sociale vigtighed, spiller etik også en betydningsfuld rolle i et individs liv. Etik vejleder handlinger, og giver dem mening. Desuden, giver de os styrke til at håndtere modgang, og til ikke at give op i svære tider.

For nogle, er denne etik baseret, eller endda dikteret og påbudt, af religion. Derfor, holder disse folk fast i deres religiøse principper gennem svære tider. For andre, er deres grundlag baseret på en bestemt filosofi, tese eller overbevisning.

Ydermere, er der folk, der opgiver deres værdier, og påtager sig en pragmatisk, kynisk attitude mod livet. På samme måde, giver de heller ikke deres handlinger betydning. Selvom de beskytter dem selv fra skuffelser, ved at gøre således, forhindrer dette dem også i at leve livet fuldt ud.

Adfærd og dine værdier

Menneskelige væsener går igennem en udviklingsproces lang tid før, de opbygger personlige værdier. Det er ikke alle, der når enden af denne proces. Mange forbliver fastlåste i et stadie, kendt som heteronomi. I dette stadie, agerer barnet (eller den voksne) ikke på baggrund af sine egne overbevisninger.

I stedet, bliver de vejledt af, hvad autoritetsfigurer pålægger dem. Det, der er rigtigt eller forkert, bliver afgjort af disse figurer, og personens hovedmål bliver ikke modstridende med denne autoritetsfigur.

mand med en due foran ansigtet

Når moralsk udvikling når det højeste niveau, er vores eneste autoritet vores egen samvittighed. Ulige det andet stadie, tilpasser vi ikke værdier baseret på tradition, gentagelser eller fordi en autoritetsfigur siger, vi skal.

Vores værdier er et produkt af personlig refleksion, og kan altid gå imod, hvad medlemmer af samfundet støtter. Med andre ord, er de autonome.

Værdier er meninger. De er attributter, der påtænker ønskelige eller værdige fremskridt. Værdier vejleder adfærd, og giver handlinger mening. De pålægger et ansvar: Justering af den side, som bliver anset for at være rigtig eller korrekt.

Etik er fleksibelt. Det vil altid afhænge af en bevidst evaluering af forskellige situationer. Det er præcis derfor, at magten ligger i dine værdier, fordi de afhænger af din egen samvittighed, og kommer ikke fra eksterne pålæggelser eller improvisering.

At reflektere over vores eget perspektiv

Der kommer et tidspunkt, hvor det er hensigtsmæssigt for os at tænke over de værdier, der vejleder vores handlinger. Nogle gange, knytter vi os til principper, blot fordi det er en vane eller en tradition, eller fordi det er det, som flest folk er enige om.

At følge eksterne værdier er præcis det, der får os til at føle os fortabte en gang i mellem. Etik gør det muligt for vores intentioner og handlinger at være på linje med hinanden, og det giver os styrke til at gå efter det, vi virkelig ønsker.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.