Lidelse er roden til mange psykiske sygdomme

Lidelse er roden til mange psykiske sygdomme
Fátima Servián Franco

Skrevet og kontrolleret af psykolog Fátima Servián Franco.

Sidste ændring: 23 januar, 2023

Mange psykiske sygdomme har deres rod i lidelse. Mere specifikt i den betydning, vi giver det. Det, der er mest interessant ved dette, er, at det ikke er teoretisk.
Faktisk er det en del af en psykologisk teknik kaldet logoterapi. Det fokuserer på betydningen af ​​den menneskelige eksistens og på et menneskes søgen efter den betydning.

Der er en bred vifte af psykiske lidelser, og alle ser forskellige ud. Generelt er de kendetegnet ved en kombination af ændringer i tankegang, opfattelse, følelser, adfærd og forhold til andre.

For Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er effektive behandlinger af psykiske sygdomme dem, der lindrer den lidelse, de forårsager.

Vi skal også nævne, at forekomsten af ​​psykiske sygdomme stadig stiger. Det har en betydelig indvirkning på folks sundhed og alvorlige konsekvenser, både på socioøkonomisk og menneskerettighedsniveau. Og det gælder for alle lande.

“Smerte er følelsen. Lidelse er effekten, smerter påfører. Hvis man kan udholde smerte, kan man leve uden lidelse. Hvis man kan modstå smerte, kan man modstå alt. Hvis man kan lære at kontrollere smerte, kan man lære at styre sig selv. “
James Frey

Hvem er i risikozonen for at lide af psykiske sygdomme?

En ud af fire mennesker vil have et slags mentalt sundhedsproblem i deres liv. Vi forstår mental sundhed som en harmoniseret måde at forholde sig til sig selv og andre på. At opretholde et godt socialt niveau og livskvalitet, uanset hvilket humør personen er i, eller hvad deres forventninger er.

Det kan ændre sig af forskellige grunde. Livet bringer problemer, og vi reagerer på smertefulde situationer, som de forårsager. Men vi bør ikke se dem som sygdomme. De er sygdomme, hvis de varer længe eller er ekstremt intense.

Ansigt dækket af mønstre som symbol på psykiske sygdomme

Det afgørende for mental sundhed og psykiske lidelser omfatter ikke kun individuelle karaktertræk. Det omfatter også vores evne til at behandle vores tanker, følelser, adfærd og interaktioner med andre mennesker.

Derudover er der sociale, kulturelle, politiske, økonomiske og miljømæssige faktorer. Her tænker vi på national politik, social sikkerhed, livskvalitet, arbejdsvilkår eller samfundets sociale støtte.

Andre faktorer, der kan spille en rolle i psykiske lidelser, er stress, gener, mad, perinatale infektioner og eksponering for miljømæssige risici.

Hvordan har lidelse indflydelse på psykiske sygdomme?

Der er sygdomme, der opstår i samme grad i næsten alle kulture og lande. På den anden side er der nogle, der har mere specifikke årsager.

Nogle er relateret til sociale, familiære, kulturelle, socioøkonomiske osv. betingelser. Der er også genetiske faktorer, der prædisponerer mennesker for visse sygdomme og faktorer forbundet med køn.

Men et fald i mental sundhed er særligt signifikant, når det er produktet af meget lidelse. Hvis denne lidelse ændrer den måde, en person lever, opfatter og forstår ting på. Vi bør også nævne, at det kan komme fra mange forskellige kilder, hvad enten det er biologisk, psykologisk eller socialt.

Person med blå mærker er trist på grund af psykiske sygdomme

Vi skal også huske på, at enhver, når som helst i deres liv, kan falde i de forkerte omstændigheder. For eksempel, har de måske et følelsesmæssigt problem, og stor smerte påvirker deres liv direkte.

Men der er specifikke, nødvendige faktorer, som påvirker, om det er en psykisk sygdom eller ej. Disse dukke op på mange niveauer. Men hvad enten det er biologisk, psykologisk eller socialt, nuværende eller fortid, vokser lidelsen så meget, at de bliver psykisk syge.

“Psykisk smerte er mindre dramatisk end fysisk smerte, men det er mere almindeligt og sværere at bære.”
C. S. Lewis


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.