Lawton Brody IADL-skalaen til vurdering af ældres uafhængighed

Lawton Brody IADL-skalaen måler graden af uafhængighed, som ældre mennesker har i forhold til at klare sig selv i dagligdagen.
Lawton Brody IADL-skalaen til vurdering af ældres uafhængighed
Elena Sanz

Skrevet og kontrolleret af psykolog Elena Sanz.

Sidste ændring: 16 marts, 2023

En af de vigtigste konsekvenser af aldring er det gradvise tab af autonomi. Forringelsen af det fysiske og mentale helbred betyder, at de ældre bliver mere og mere afhængige, især hvis de lider af en form for demens. Lawton-Brody Instrumental Activities of Daily Living Scale (IADL-skalaen) gør det muligt at påvise de første tegn på vanskeligheder og manglende autonomi hos en person.

IADL er en af de mest udbredte internationale skalaer til dette formål. Den gør det muligt at måle graden af selvstændighed hos ældre mennesker, uanset om de er institutionaliserede eller ej. Det gør den ved hjælp af en evaluering af de instrumentelle aktiviteter i dagligdagen.

Ældre person holdes i hånden

De instrumentelle aktiviteter i dagligdagen

Når man analyserer afhængighed, skal man se på personens evne til at udføre aktiviteter i dagligdagen. De kan inddeles i to grupper: Grundlæggende og instrumentelle:

 • Den første gruppe vedrører de mest grundlæggende aspekter af personlig pleje. F.eks. spisning, toiletbesøg og mobilitet.
 • Instrumentelle aktiviteter er mere komplekse opgaver, men ikke mindre vigtige for et selvstændigt liv. De omfatter aktiviteter, der kræver evnen til at træffe beslutninger og løse problemer. IADL-skalaen handler om disse.

Lawton Brody IADL-skalaen

Dette enkle, men komplette screeningsinstrument kræver ikke mere end fem minutter at udfylde. Det består af otte punkter med forskellige svarmuligheder. Tilsammen vurderer de de ældres evne til at udføre disse opgaver selvstændigt.

Svarmulighederne har to scoringer. En score på 1 betyder, at personen udfører opgaverne selvstændigt. En score på nul betyder, at de ikke kan udføre dem og er fuldstændig afhængige.

Den samlede score fås ved at lægge de værdier, der opnås i hvert enkelt punkt, sammen. Den ligger mellem 0 (fuldstændig afhængig) og otte (fuldstændig uafhængig). Afhængigt af det enkelte tilfælde udfyldes skalaen enten af personen selv eller af en pålidelig plejer (hvis de ikke er i stand til det).

Aspekter, der vurderes i IADL-skalaen

Evne til at bruge telefonen

 • Bruger telefonen på eget initiativ (1 point)
 • Ringer nogle få kendte numre op (1)
 • Tager telefonen, men ringer ikke op (1)
 • Bruger slet ikke telefonen (0)

Indkøb

 • Foretager alle sine nødvendige indkøb på egen hånd (1)
 • Køber småting selvstændigt (0)
 • Har brug for at blive ledsaget for at foretage alle indkøb (0)
 • Er helt ude af stand til at handle (0)

Tilberedning af mad

 • Planlægger, tilbereder og serverer måltider selvstændigt (1)
 • Tilbereder måltider, hvis han/hun får ingredienserne (0)
 • Opvarmer og serverer måltider, men opretholder ikke en passende kost (0)
 • Har brug for tilberedning og servering af måltider (0)

Husholdningsarbejde

 • Tager sig af hjemmet alene eller med lejlighedsvis hjælp (1)
 • Udfører lette opgaver som at vaske op eller rede sengen (1)
 • Udfører lette opgaver, men opretholder ikke acceptabel renlighed (1)
 • Har brug for hjælp til alle opgaver (1)
 • Deltager ikke i nogen opgaver i forbindelse med husholdningen (0)

Vasketøj

 • Ordner alt sit personlige vasketøj selv (1)
 • Vasker småting (1)
 • Har brug for en anden til at vaske vasketøj (0)

Transportmiddel

 • Rejser alene med offentlige transportmidler eller bruger egen bil (1)
 • Er i stand til at tage en taxa, men bruger ikke andre transportmidler (1)
 • Rejser med offentlig transport ledsaget af en anden person (1)
 • Rejser kun med taxa eller bil med hjælp fra andre (0)
 • Rejser ikke (0)

Ansvar for egen medicinering

 • Tager sin medicin på det rigtige tidspunkt og i den rigtige dosis (1)
 • Tager sin medicin, hvis dosis er forberedt på forhånd (0)
 • Er ikke i stand til at tage sin medicin (0)

Evne til at håndtere økonomi

 • Forvalter sine økonomiske anliggender selvstændigt (1)
 • Klarer sine daglige anliggender, men har brug for hjælp til større indkøb og til at gå i banken (1)
 • Er ude af stand til at håndtere penge (0)
Ældre kvinde vurderes med IADL-skalaen

Nytteværdien af IADL-skalaen

Dette instrument har vist sig at være effektivt til objektiv vurdering af afhængighed hos ældre mennesker. Dets største fordel er, at det ikke blot giver en samlet score, der tilnærmelsesvis angiver graden af forringelse hos den enkelte, men også giver oplysninger om de områder, hvor forringelsen er sket.

Med andre ord giver den ikke kun nyttige oplysninger til brug for diagnosen, men også for eventuelle indgreb.

Det sidste punkt er afgørende for udformningen og gennemførelsen af en terapeutisk plan. Det giver personen nye strategier til at bevare sin uafhængighed. Som det sidste skal det bemærkes, at skalaen har vist sig at være mere pålidelig, når den anvendes på kvinder. Det skyldes, at mange af de aspekter, som den evaluerer, traditionelt er blevet tildelt kvinder.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


 • Ferrín, M. T., González, L. F., & Meijide-Míguez, H. (2011). Escalas de valoración funcional en el anciano. Galicia Clínica72(1), 11-16.
 • Ayuso, D. M. R. (2007). Actividades de la vida diaria. Anales de Psicología/Annals of Psychology23(2), 264-271.
 • Graf, C. (2009). The Lawton instrumental activities of daily living (IADL) scale. The gerontologist9(3), 179-186.

Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.