Eksistentiel terapi til behandling af depression

Er du bekymret for meningen med livet? Føler du en dyb tomhed indeni og en fuldstændig mangel på interesse for dine omgivelser? I så fald kan eksistentiel terapi være en hjælp.
Eksistentiel terapi til behandling af depression
Valeria Sabater

Skrevet og kontrolleret af psykolog Valeria Sabater.

Sidste ændring: 17 februar, 2023

Eksistentiel terapi kan være en hjælp i tilfælde af depression. Søren Kierkegaard sagde, at lykken er det største skjulested for fortvivlelsen. Dette er velkendt af alle, der har med en humørforstyrrelse at gøre, især depression. Faktisk er det ikke let at finde velvære og tilfredsstillelse i en verden, der ofte virker kaotisk og meningsløs.

Som mennesker er en af vores mest grundlæggende impulser at finde mening i livet. Men hvis dine omstændigheder, sammenhænge og personlige forløb gør det svært for dig at tage dette skridt, vil den lidelse og angst, som filosofferne taler om, dukke op. Faktisk vil dit sind blive desperat efter at finde en mening med det, der sker for dig, og et formål med det, der omgiver dig.

Det er faktisk virkelig svært at komme videre, at forholde sig til omstændighederne og være produktiv, når der indeni dig kun er huller og ubesvarede spørgsmål. Desuden kan disse karakteristika undertiden føre til eksistentiel depression. Denne lidelse blev første gang beskrevet i 1950’erne af psykiateren Heinz Häfner.

Eksistentiel terapi, der er orienteret mod behandling af eksistentiel depression, opstod først inden for humanistisk psykoterapi. Det er mere en filosofisk end en klinisk tilgang, men det betyder ikke, at den er mindre interessant.

“Mennesket er en syntese af uendelighed og endelighed, af det timelige og det evige.”

-Søren Kierkegaard-

Mand i terapi behandles med eksistentiel terapi

Målsætninger for eksistentiel terapi mod depression

En af de nuværende eksponenter for eksistentiel terapi er psykiateren Irvin Yalom. Han har givet denne ressource en ramme og en syntese samt en stor betydning. I sin bog, Existential Psychotherapy (1980), definerede han denne tilgang som en dynamisk terapeutisk ramme, der fokuserer på de problemer, som vi oplever, når vi tænker over eksistensen.

På et tidspunkt står vi alle over for visse evige udfordringer. Du kan f.eks. opleve en mangel på mening eller forsøge at forstå, hvorfor døden indtræffer. Frihed eller mangel på frihed samt følelser af tomhed eller isolation er dimensioner, der vækker din angst. Faktisk behøver du til tider blot at blive forrådt for at føle, at dit liv mangler mening.

Dette forklarer substratet i den eksistentielle depression. Den opstår ofte efter visse traumatiske begivenheder. Lad os se, hvordan denne type terapi kan hjælpe os under disse omstændigheder.

Eksistentiel terapi har ikke en struktureret eller universel terapeutisk strategi. Målet er at yde støtte til hvert enkelt individ. Samtidig anerkender de deres værdier og betydninger og begynder gradvist at træffe nye beslutninger.

Generelle mål i eksistentiel terapi

Eksistentiel terapi forstår, at klientens psykologiske ubehag ikke skyldes en enkelt årsag. Det er ikke kun tabet af et familiemedlem. Det er ikke kun udløst af en separation, fyring fra et job eller manglende evne til at etablere varige og lykkelige relationer. Vi har alle med begravede eksistentielle bekymringer at gøre, som vi skal vide, hvordan vi identificerer og håndterer.

Terapeutens generelle mål er at identificere den enkelte klients eksistentielle angst og den type konflikt, som han/hun lider under i forhold til sig selv og verden. Man skal huske på, at en person med depression føler, at intet giver mening, og at vedkommende mangler ressourcer til at ændre sit liv. De føler sig alene, forsvarsløse og tomme.

Det generelle mål for den eksistentielle terapeut er at fremme klientens genforbindelse med verden, finde nye vitale betydninger og genvinde autonomi og håb.

De fire riger og de specifikke mål

Denne terapeutiske tilgang har fire specifikke mål. Den tager udgangspunkt i den idé, at mennesket integrerer sig i fire erfarings- og eksistensriger. Disse skal analyseres for bedre at forstå deres lidelse. De er som følger:

  • Det fysiske rige. Hvilke behov har klienten? Hvad ønsker de? Hvordan er deres fysiske helbred med hensyn til søvn, kost osv. Terapien har til formål at give dem tilstrækkelig harmoni.
  • Det personlige rige. Hvordan er deres selvfølelse? Er de bevidste om deres styrker og dyder? At definere dem og opnå et godt selvkendskab er et andet mål i eksistentiel terapi.
  • Det sociale rige. Hvilken type forhold har de til deres omgivelser, familie, samfund og kultur, der omgiver dem? Hvordan kan de hjælpes/vejledes til at føle sig mere tilfredse og glade i deres sociale verden?
  • Det skabende rige. Eksistentiel terapi hjælper klienten med at opnå nye vitale betydninger ved at opdatere deres overbevisninger og tillid til sig selv og til verden.

Eksistentiel terapi forstår, at depression ikke er noget, et individ har, det er den måde, som de føler om at eksistere i en ofte kompleks og meningsløs verden.

Person går ved vandet

Teknikker og strategier

Eksistentiel terapi har været praktiseret i årtier. Figurer som Irvin Yalom støtter dens effektivitet. I en undersøgelse foretaget af University of Colorado Springs (USA) hævdes det imidlertid, at selv om denne terapi er evidensbaseret, er der behov for mere forskning for fuldt ud at forstå dens fordele.

Når det er sagt, anvendes eksistentiel terapi med gode resultater i forbindelse med depression, posttraumatiske stresslidelser, sorg og til patienter i palliativ pleje. Den bruges i de vitale øjeblikke, hvor personer er fanget af rastløshed, frygt og usikkerhed og har brug for at finde mening med livet.

Nedenstående forklares de teknikker, der anvendes i eksistentiel terapi til behandling af depression.

Den giver et sikkert og empatisk rum, hvor man kan reflektere

Eksistentielle terapeuter skaber et sikkert miljø, der hjælper klienten til at føle sig sikker, forstået og fri til at udtrykke sine tanker og følelser. Det er en varm og nærende ramme, hvor de kan tale om deres følelser, tvivl og fornemmelser af tomhed.

Klienten tilbydes en ramme til at reflektere og stille spørgsmål til sig selv. Dette hjælper dem med at få nye perspektiver.

Eksistentiel terapi fokuserer på her og nu

For eksistentiel terapi er personens fortid ikke særlig vigtig. Det er nutiden, der er vigtig. Faktisk lærer klienten, at han/hun ikke er defineret af sin fortid, og at han/hun heller ikke er bestemt til et bestemt formål. De lærer, at livet ikke altid har en mening. De lærer, at det vigtigste er, at de føler sig frie til at handle i overensstemmelse med deres egne værdier, ambitioner og nuværende behov.

Den lindrer angst

Eksistentiel terapi dømmer ikke. Den tilbyder heller ikke klienten en køreplan for at opnå velvære og helbrede sin depression. Faktisk er dens mål at lindre deres angst. Desuden hjælper den dem med at skitsere en tilværelse med større mening, med ny transcendens og fornyet håb.

Klienterne lærer de grundlæggende principper for tilværelsen

Susan Iacovou og Karen Weixel-Dixon, Ph.D., er forfattere til Existential Therapy: 100 Key Points and Techniques. I dette værk antyder de, at eksistentiel terapi arbejder ud fra en række grundlæggende principper. Ved at fordybe sig i dem finder klienterne mange af de svar, de søger:

  • De forstår, at vi alle er dødelige væsener, og at de fleste ting er flygtige.
  • De erkender, at der kun er én chance for at leve livet. Derfor bør det gøres det på den bedst mulige måde, med fokus på her og nu.
  • De lærer at acceptere udfordringen med at vælge, hvordan de ønsker at leve. Det er nyttigt i denne henseende at definere, hvad de ønsker, hvem de ønsker i deres liv, og hvad de ønsker at opnå.
  • De lærer at håndtere eksistentiel angst. For at gøre dette må de finde modet til at leve med hverdagens usikkerhed.

Eksistentiel terapi mod depression giver klienten opmuntring, nye perspektiver og svar på mange af deres dybeste spørgsmål. I en verden, der til tider virker meningsløs, må vi trods alt ofte søge i os selv efter de betydninger, vi har brug for. At opnå et fuldkomment og meningsfuldt liv kræver konstant selvudforskning. Det er et forsøg værd.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


  • Feizi M, Kamali Z, Gholami M, Abadi BAGH, Moeini S. The effectiveness of existential psychotherapy on attitude to life and self-flourishing of educated women homemakers. J Educ Health Promot. 2019 Nov 29;8:237. doi: 10.4103/jehp.jehp_473_18. PMID: 31867401; PMCID: PMC6905282.
  • Vos J, Craig M, Cooper M. Existential therapies: a meta-analysis of their effects on psychological outcomes. J Consult Clin Psychol. 2015 Feb;83(1):115-28. doi: 10.1037/a0037167. Epub 2014 Jul 21. PMID: 25045907.

Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.