3 karaktertræk for følelsesmæssigt intelligente mennesker

3 karaktertræk for følelsesmæssigt intelligente mennesker

Sidste ændring: 17 januar, 2023

Nu til dags ved vi, at mennesker kan være følelsesmæssigt intelligente. Der er mange former for intelligens: sproglig, musikalsk, logisk-matematisk, speciel, kropslig osv. Ikke desto mindre har vi en tendens til at tænke, at den eneste, som gælder, er “intelligenskvotient” (IQ). Men den måler kun ens indlæringsevne på visse områder. Heldigvis genovervejes det på nuværende tidspunkt. Nu til dags er andre former for intelligens, såsom følelsesmæssig, ved at få betydning.

Følelsesmæssig intelligens er bestemt af evnen til at håndtere og bearbejde vores følelser. Det vil sige, essensen af denne form for intelligens består i at vide, hvordan man skal håndtere, identificere eller overføre ens følelser på sådan en måde, at udfordringer, såsom at tage beslutninger eller interagere socialt, bliver nemmere.

“Den største opdagelse i min generation er, at mennesker kan ændre deres liv ved at ændre deres mentale indstilling.”

William James

Følelsesmæssig intelligens er ikke bestemt af vores genetik. Tværtimod er den følsom overfor oplevelser, og den er modtagelig overfor forandring grundet tidens gang. Det betyder, at vi kan lære at være følelsesmæssigt klogere. På den vidunderlige måde kan vi forbedre vores liv. Selvom kendetegnene ved følelsesmæssig intelligens er mange, vil vi i denne artikel fokusere på tre, som vi synes er de mest relevante.

Følelsesmæssig intelligens er knyttet til selverkendelse

Selverkendelse er identifikationen af vores ønsker, modvilje og det, som udgør vores subjektive verden. Den er et af de mest specielle træk, som følelsesmæssigt intelligente og mentalt sunde mennesker har.  Det er, fordi denne indre viden giver en stor fordel, når det for eksempel er tid til at forudse ens egen måde at være på i bestemte situationer.

Kæmpe æg med sol som blommen

Denne karakteregenskab indebærer en dyb refleksionsproces omkring vores potentiale og vores begrænsninger. Generelt involverer det forskelligt indholdsstof: selvopfattelse, selvaccept og udforskning. Denne evne giver os den nødvendige viden til at differentiere os selv fra alle andre og vores miljø. 

Nogle opfører sig intelligent, når det drejer sig om følelser, fordi de kan genkende deres styrker og deres svagheder. Dette forhold giver dem mulighed for at være på forkant i forskellige situationer. Derudover kan vi sige, at det er en egenskab, som bliver bedre med tiden.

Nyere studier viser, at det ikke er sandt, at alle mentale egenskaber udvikler sig på samme måde med tiden. Men det, der er sandt, er, at det efterhånden går langsommere med behandlingen af informationer. Men som en måde at kompensere for det på bliver andre funktioner boostet og udviklet med årene. Sådan er det med følelsesmæssig intelligens: det aftager med årene, men på samme tid bliver den dybere og mere skarpsindig. 

Følelsesmæssigt intelligente mennesker er åbne overfor forandring

Følelsesmæssig intelligens stimulerer evnen  til at se alt, som handler om at forbedre livet, i øjnene med et åbent sind. På den måde vil vi få vores liv til at gå i den retning, vi ønsker. Det handler om at blive permanent tranformeret. Livet er som et katalog af muligheder.

Det er derfor, det er vigtigt at identificere vores behov, acceptere dem og berige os selv med oplevelser. En følelsesmæssigt intelligent person ved, at det at ændre på ting bare for at ændre på dem, ikke giver nogen mening. I stedet for skal man gøre det, når der er en vigtig grund til at ændre på ting. For det er forskellen mellem at forblive den samme eller opnå noget bedre.

Sider i bog flyver væk mod havet

Følelsesmæssigt intelligente personer er ikke bange for forandring. De har fuld forståelse for vigtigheden af at være fleksible i mødet med de forskelligartede omstændigheder, som findes i vores daglige liv. Omstændigheder, vi må tilpasse os til. De accepterer forandringer og ser dem som en mulighed for at udrette ting og blive gladere.

Et højt niveau af følelsesmæssig intelligens fører til en bedre arbejdsindsats og en bedre indsats på det personlige og sociale område. Det gør os stærkere i mødet med negativ kritik. Denne form for intelligens gør os også bedre til effektivt at modstå forhøjet stressniveau. Når det lykkes os at dominere dette aspekt, kan vi udvikle os væsentligt.

Et veludviklet følelsesmæssigt ordforråd

Fordelen ved denne evne er, at de personer, som har den, kan definere deres følelser. Og det kan de gøre med en klarhed og en præcision. Dette forhindrer dem i at være sænket ned i en tilstand af forvirring og stilstand. Disse tilstande ophæver vores dømmekraft og skader den måde, vi udvikler os på. Mange konflikter opstår på grund af mangel på præcision i udviklingen af vores følelser. I stedet for fører det til misforståelser.

Mange mennesker definerer deres følelsesmæssige tilstand som: “jeg har det ikke så godt.” Denne udtalelse er ret uklar. Hvilken slags ubehag føler du? Følelsesmæssigt intelligente mennesker specificerer grunden til deres ubehag. De kan endda navngive en endeløs liste af symptomer: jeg føler mig vred, ked af det, frustreret, urolig, irriteret, træt osv.

Følelsesmæssigt intelligente personer vander sig selv for at kunne blomstre, som denne pige

Følelsesmæssigt intelligente mennesker gemmer ikke på deres følelser. D e genkender og anerkender deres egne følelser og er i stand til at forstå andres. De skelner mellem betydningen af hver følelse og mellem den kontekst, som bliver fremstillet. Disse mennesker er i stand til at kontrollere omfanget af deres følelser og udtrykke dem hensigtsmæssigt. Følelsesmæssigt intelligente mennesker er ikke slaver af deres følelser. Tværtimod bruger de den energi, følelserne giver, til deres fordel.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.