Kærlighed handler om handling, ikke poesi

Kærlighed er den primære karakteristik, der adskiller et menneskeligt forhold fra resten af dyrearterne.
Kærlighed handler om handling, ikke poesi

Sidste ændring: 18 juli, 2023

Hvor mange gange har du forsøgt at definere kærlighed? Og hvor mange muligheder er der for at tænke, at definitionen mangler substans? Kærlighed handler om handling. I dag vil psykolog, Marcelo Ceberio, definere kærlighed og tale om det.

Kærlighed handler om handling. Det er også et abstrakt koncept, der er svært at definere. Faktisk, er der folk, fra alle grene i livet, inklusiv poeter, psykologer og endda neurovidenskabsfolk, der har forsøgt at “koge det ned” og sætte et mærkat på. Der er dog mange folk, der ender med at føle, at der ikke er nogen af dem, der er kommet frem til en komplet definition.

Sandheden er, at du kun kan definere kærlighed gennem handling, og det viser, at kærlighed har en komplet subjektiv definition. Lad os dykke dybere ned i dette.

Kærlighed handler om handling – familier og bedre halvdele

blad med hjerte

Familier er grundstammen af civilisationer, og en vekslende grundmasse, hvor centrale overbevisninger, struturen af meninger, funktioner og identitet smelter sammen. Derved er det en af grundpillerne i folks mentale liv.

Logisk, i processen med individuation, fra “vi er” til “jeg er”, omfatter denne akkumulering af koncepter hvert af dets medlemmer. Nogle af dem overføres til oprindelige mandater og vil reproducere – ved opposition eller adhæsion – i andre grupper, par eller familier.

Ligeledes, vil familien altid være grundmassen, grundlaget og referencemønsteret, når det kommer til hvert medlem af et forhold. De vil være i stand til at bidrage med en selvstændig identitet, der mægler gennem følelsen af at høre til. 

Fra dette perspektiv, kan du definere et “par” som et system af to folk, der er talsmænd fra de to udgjorte systemer, der er udgjort af fire systemer, der er resultatet af otte systemer, og så videre i et evigt, geometrisk forhold.

Derved, kan du definere et “par” som to folk af samme eller forskelligt køn, fra to forskellige familier, der etablerer en forbindelse. Et projekt med et fælles mål om at udvikle et team. Det bidrager med den nødvendige støtte og motivation i deres eget rum, der ekskluderer andre.

Ydermere, relaterer dets medlemmer til miljøet med en tosomhed. De bevarer, til gengæld, deres egne, individuelle forhold med dem selv og resten af deres sociale netværk.

Et par er selvstændigt, fordi en fraktion finder sammen og bliver afhængig af hinanden, mens de andre fraktioner tager sig af pladsen til autonomi.

Grænser

Denne beskrivelse sætter klare grænser i sammenslutningen af et par. Vi kan tilføje, at begge parter har retningslinjer, normer, kultur, funktioner, koder, mandater, værdier, overbevisninger, meninger, ritualer, måder at bevæge sig på og bearbejde information osv. 

Det er det, hvert medlem medbringer i deres “kuffert” og er villig til at udveksle og nå til enighed omkring med mere eller mindre modstand.

Fra synergien af alle disse komponenter, som hver person medbringer i et forhold, vil et par sammenslutte. Det vil sige, at, på samme måde, som når vi går fra et “vi er” til et “jeg er” i processen af familieindividuation, vil konstruktionen af et par gå fra et “jeg er” til et “vi er”.

Det vil sige, at det, som hver person medbringer i et forhold (egenskaber og attributter), forsyner et par med sin egen identitet.

Mens det er sandt, at hver partner muligvis har nogle ting til fælles med deres bedre halvdel, er de, som regel, komplementerende. Det vil sige, “Du har noget, jeg mangler, og jeg har noget, som du mangler”. Det er i dette relationsmæssige matrix, hvor essensen af båndet lever.

De forskelligheder, der spillede en signifikant rolle i udvælgelsen af partneren, kan dog også modarbejde et forhold og blive en kilde til skuffelser og frustration med tiden. For eksempel, kan en af dem muligvis kræve ting, som den anden person aldrig havde til at begynde med.

Det er et fænomen, der fremspirer af at gro som et individ og som et par. Et negativt pust, der fører til argumenter og dernæst til diskvalifikation, aggression og mange andre typer af forsvar, hvor en af parterne tilsmudser den anden. Okay, hvad har kærlighed så at gøre med dette?

Kærlighed handler om handling – at blive forelsket

frustreret par ved bord

Kærlighed er den primære karakteristik, der adskiller et menneskeligt forhold fra resten af dyrearterne. Mange forfattere har forsøgt, og bliver ved med at forsøge, at definere kærlighed. Folk fra alle grene i livet, såsom romantikere, poeter, videnskabsfolk, kunstnere og terapeuter er gået i gang med denne opgave.

Det er sandt, at kærlighed er ekstremt svært at forklare, ligesom det meste af repertoiret af abstrakte termer. At forsøge at overføre kærlighed til rationelle meninger og påtvinge en del af logik i det, hvis ønsket, kan kaste os ud i dybe problemer.

Sand kærlighed

Kærlighed er en følelse, der kraftfuldt udspringer fra gabet af det limbiske system. Det går ikke igennem sien af den venstre hemisfære, rationelt og logisk. Selvom der, nogle gange, er lavet forsøg på at evaluere, hvad karakteristikaene, særhederne eller attituderne var, for at en person blev forelsket i en anden.

Det er, derimod, når du tænker på kærlighed. Men denne tanke kommer kun frem, når kærligheden allerede er etableret. Enten dette eller når der er tvivl. Når du ikke er overbevist omkring, at de følelser, du har for en anden person, udgør kærlighed.

En person, der er forelsket, føler og forvandler disse følelser til handlinger og forsøger at være konsekvent. Ulig pludselige følelser, involverer denne følelse emotionelle, kognitive og pragmatiske variabler. En anden fundamental faktor: Tid. Det skyldes, at det er ansvarligt for at udøve de tre tidligere variabler.

I ethvert tilfælde, er der tider, hvor du muligvis forveksler kærlighed med andre følelser. At være forelsket betyder ikke, at man bliver offer, jaget, fanget, afhængig eller fængslet.

Dette er falske forestillinger om kærlighed. Det er følelser, der forvirrer, og som har deres afkom i psykopatologiske forbindelser, kommunikationsmæssige dysfunktionaliteter og personlighedstypeforbindelser.

Passion vs. besættelse

Når der er kærlighed, er der altid en delt passion. Passion er dog ikke det samme som en besættelse:

  • Passion motiverer og besættelse udmatter.
  • Desuden, fører passion til passion, mens besættelse fremmer kvælning.
  • Passion giver spænding og besættelse gør dig skør.
  • Afslutningsvis, tiltrækker passion, mens besættelse fører til et slag tilbage.

Derfor handler kærlighed om handlinger, ikke poesi. Det betyder, at kærlighed ikke har én definition, men du kan definere det med ord gennem handlinger, der involverer interaktioner. 

Menneskelige væsener overfører deres dybe affektion til gestikulationer, handlinger, ord og fraser. De har et behov for at kommunikere, for at overføre det, de føler. Denne transmission indhegner den hemmelige forventning om kærlig gensidighed, af relationel komplementaritet.

Derved, producerer det en viden i den anden om, at de ikke er alene i selskabet med en særlig person. I henhold til dette, er ugengældt kærlighed en af de mest hyppige årsager til fortvivlelse.

Desuden, søger denne transmission sikkerhed. Det er dog utopisk sikkerhed, fordi søgen på kærlighedsbekræftning får dem til at forsømme kærlighedens gave, og de panter det sidstnævne for at sikre fremtiden. Derved har denne uagtsomhed uheldige konsekvenser, når bekymringerne fokuserer på fremtiden og ikke på nutiden.

Hvem elsker hvem?

kærlighed handler om handling mellem to parter, som ses hos dette nærværende par

Når to folk mødes og tænker, at de er forelskede, aktiveres deres verbale kommunikation. Ord flyder i harmoni – selvom frygt for afvisning nogle gange blokerer dette flow. Fraserne bliver mere poetiske. Faktisk, gennemsyrer dette forførende præg ordene hos selv de mindst teatralske af os. 

En vis kadence opstår i denne diskurs, og en vis nuance i den måde, hvorpå de komponerer fraserne. De modificerer deres gestikulationer. Deres mimik er mere diskret, og deres bevægelser bliver langsomme og intentionelle.

Desuden, bliver deres øjne smallere og deres mund bevæger sig udfordrende, mens deres øjne giver gensidig feedback. Det er en hel verden af kommunikation, der forsøger at fange og forføre den anden, for at begynde en kærlig sammenslutning.

Tilblivelsen af et godt forhold er, blandt andre ting, at føle på samme måde og have samme frihed med den anden person, som man har med sig selv.

Neurobiologiske symptomer

Neurobiologisk, er der endokrinologiske og biokemiske væsker, der udskilles, når to folk mødes. 

  • Maven bliver hård og udløser angst, mens det skaber en større appetit, der overføres til grådighed. Selvom det modsatte fænomen opstår ved andre lejligheder. Maven lukker sig og tillader ikke fri passage til indtagelse af fødevarer.
  • Din udskillelse af adrenalin øges, hvilket placerer dig i en hyperårvågen tilstand.
  • Musklerne bliver spændte og opmærksomme på den anden persons attitude. De attituder, de mener er tegn på tiltrækning, accept, ligegyldighed og afvisning.

Dette er alle alarmer, der kommer med målet med dit begær. Alarmer, der, hvis de gengældes, gør dit forhold harmonisk.

Væksten af båndet (refererer til den viden, man har, omkring den anden, i henhold til værdier, smag, dyder, defekter osv.) genererer en komplementaritet, der gør det muligt at sænke processen mod dannelsen af en familie, hvis du ønsker det.

Kærlighed handler om handling, ikke poesi

Etableringen af et forhold gør det muligt at sænke dit niveau af romanticisme (både verbalt, legemligt osv.). Ikke blot fordi du er mindre forelsket, men fordi det varierer i kvalitet. Det skyldes, at forelskede folk bekymrer sig over at få deres kærlighed gengældt i løbet af denne romantiske periode.

Derved, gør de ting for at fange den anden, og er behændige detektorer af de detaljer, der forfører dem, og de sætter disse ting i spil. Dette stadie sikrer forholdet, foruden den kemiske og instinktive dunst, som ledsager processen.

Dog, indebærer etableringen af et forhold ikke, at det er slut med at bejle. Det er faktisk helt modsat. Et forhold er en kærlighedsopgave, der skal fortsætte hele livet.

Hverdagslivet, rutiner, arbejde, forældreskab og helt forskellige evolutionære opvækster, blandt andre ting, er angreb mod stabiliteten af ethvert forhold.

Derfor, skal kærlighed være en handling, der fortsætter med at skabe nye definitioner af kærlighed. Disse vil, derved, resultere i nye handlinger, der genererer vækst. Ikke blot af forholdet, men for kærligheden selv.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.