Sådan kan du forbedre kommunikationen i et forhold

Sådan kan du forbedre kommunikationen i et forhold

Sidste ændring: 16 januar, 2023

Skænderier plejer at tiltrække negative følelser, som honning tiltrækker bier. Disse konflikter opstår ofte på grund af kommunikationsproblemer – vi ved ikke, hvordan vi skal udtrykke vores meninger og følelser på en god måde. Det ender ofte med, at vores partner misforstår os og føler sig kritiseret. Derfor bør man forbedre kommunikationen i sit forhold.

Men det er ikke det eneste problem. Udover at man skal vide, hvordan man kommunikerer, er det også meget vigtigt at vide, hvordan man skal lytte. Hvis man virkelig modtager den information, den anden person prøver at overbringe, vil det forhindre unødig spænding. På den måde kan vi undgå misforståelser, og det bliver nemmere at føle empati for dem.

“Når vi åbner os selv op overfor vores partner og vi finder ud af, at dette heler os i stedet for at skade os, kommer vi til at lave en vigtig opdagelse – fortrolige forhold kan give et frirum fra verdens mange facader.”

John Welwood

Kommunikationsfærdigheder i forholdet

Når vi skal konfrontere problemer, som opstår fra konflikter i forholdet, er gode kommunikationsfærdigheder måske det bedste redskab, som du kan bruge til at finde en fælles løsning. De bedste ingredienser i denne løsning er respekt, forståelse og situationsfornemmelse.

Det er også vigtigt at lære at kommunikere sammen på det rigtige tidspunkt. For nogle gange siger vi ting på de forkerte tidspunkter. Det kan være årsag til, at udvekslingen med den anden person er knap så god.

Par holder i hånd og arbejder på at forbedre kommunikationen

Der opstår også problemer, når vi gør det til en vane at gætte, hvad vores partner tænker eller føler. For vores konklusion plejer at være fejlagtig. Derudover har vi tendens til at generalisere: “Du er altid bare ligeglad,” “Du lytter aldrig til mig,” “Du har ingen ide om det,” i stedet for at beskrive lidt nærmere, hvad vi kan og ikke kan lide. Det er vigtigt, at vores nonverbale adfærd passer med det, vi siger, så det ikke er modstridende.

Kan vi forbedre kommunikationen i vores forhold?

Når det drejer sig om nonverbal adfærd, er det vigtigt at have de følgende punkter i tankerne. Først og fremmest er det i interpersonel kommunikation vigtigt at have øjenkontakt, såvel som at bruge ansigtsudtryk, som er passende for situationen og det, du ønsker at sige. Din holdning bør indikere, at du er opmærksom på den anden person. Og til slut anbefaler vi, at lydstyrken og dit tonefald er roligt og velovervejet.

“Det vigtigste, når det drejer sig om kommunikation, er at høre det, som ikke bliver sagt.”

Peter Drucker

For at undgå, at I opdigter jeres egne fortolkninger af hinanden, er det vigtigt, at I bytter jeres normale sprog ud med et mere funktionsdygtigt sprog. Hvis der bliver fokuseret på observerbare og kvantificerbare beskrivelser, kommer I ikke til at falde i generaliseringsfælden. Husk at lægge vægt på positiv information, kommunikation under hensigtsmæssige forhold og kontekst og brug et passende nonverbalt sprog.

I den sammenhæng er det vigtigt at udtrykke de behagelige følelser, som du oplever, og vedkende de ting, som den anden person gør rigtigt. Men du bliver også nødt til at kunne kommunikere negative følelser. Du bør kunne forklare til din partner, hvordan du har det omkring noget, som er sket, uden at starte et skænderi. Derfor er det vigtigt at kunne bruge sine sociale færdigheder.

Sådan fører du en god samtale

Udover at vide, hvordan du skal udtrykke det, du tænker og føler overfor den anden person og i jeres forhold, er det vigtigt at være i stand til at føre en samtale sammen. Du bliver nødt til at stille spørgsmål, følge samtalen, lytte til din partner og være i stand til at afslutte dialogen.

“Alt er muligt, når døren til kommunikationen er åben.”

-Thich Nhat Hanh-

En vigtig ting at øve dig på er dine lyttefærdigheder. Du skal især være opmærksom på øjenkontakten, din fysiske placering og nærhed til den anden person. F or at vise personen, at du lytter, kan du kort genfortælle det, de har sagt. Du kan også bede personen bekræfte det. Så er du sikker på, at du har forstået personen rigtigt.

Det er også en god ide at arbejde på dine talefærdigheder. Det er vigtigt at udtrykke dig selv i første person ved brug af korte sætninger. N år du anmoder om noget, bør du tale i første person på en positiv måde og henvise til specifikke væremåder. Det virker bedre, hvis du siger: “Jeg kunne godt tænke mig, at vi gik en tur,” end “du flader altid ud på sofaen, og vi laver aldrig noget sammen.” Det er en måde at forbedre kommunikationen på.

Par kysser og krammer for at forbedre kommunikationen

Kan du se forskellen? Disse to beskeder ville ikke blive modtaget på samme måde, selvom målet er det samme (komme ud af huset og bruge noget tid sammen, som et par). Kommunikation er en fundamental del af et forhold. Hvis vi udtrykker os selv ordentligt, kan det være forskellen mellem et sundt og tilfredsstillende forhold og et ødelæggende og giftigt et. Derfor bør man altid arbejde på at forbedre kommunikationen i et forhold.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.