Intuitive teorier og det, vi lærer i skolen

Intuitive teorier er hurtige fornuftsslutninger baseret på, hvad barnet oplever i virkeligheden. Disse kan kaldes barnets sunde fornuft. Men hvad sker der, når de er i strid med de korrekte teorier?
Intuitive teorier og det, vi lærer i skolen

Sidste ændring: 12 januar, 2024

Lad mig først forklare, hvad intuitive teorier er. Det er ikke sådan, at et førskolebarn blot er et tomt kar, der venter på at blive fyldt op med viden. B arnet vil allerede have konstrueret en række teorier til at forklare den oplevede virkelighed. Disse kaldes intuitive teorier.

Hvad er disse intuitive teorier, som børn har? De er ikke baseret på en komplet analyse af virkeligheden. Tværtimod. Intuitive teorier er hurtige fornuftsslutninger baseret på, hvad barnet oplever i virkeligheden. Disse kan kaldes barnets sunde fornuft. Et eksempel på dette er, når barnet tror, at jorden er flad.

Eftersom disse teorier er forankret i sund fornuft, så kan de være ukorrekte eller meget upræcise. Hvis vi virkelig ønsker, at børn skal lære, så må vi bryde med disse intuitive teorier. Vi må erstatte dem med nogen, som forklarer fakta korrekt. Vi tror, at skolen er stedet, hvor dette skal ske. Men sker det?

Selvom vi lige har nævnt de intuitive teorier i forbindelse med barndommen, så former vi og beholder disse teorier gennem livet. Hver gang der sker en begivenhed, som går ud over vores forstand, uanset om den er fysisk, social eller politisk, så vil vores hjerne producere en teori for det baseret på sund fornuft. Selvom vores sunde fornuft ofte hjælper os i vores daglige tilværelse, så er den ofte forkert eller upræcis.

Intuitive teorier får næring af sund fornuft

Intuitive teorier og skolen

Her har vi et problem – vores uddannelsessystem betragter eleverne som passive. I skolens øjne er eleverne tomme kar, som blot skal fyldes op med viden. Men dette er ikke tilfældet. En elev er som en blomst, der skal vandes, så den selv kan vokse frit.

Lad os først snakke om, hvorfor skolen betragter eleverne som passive. Hvis vi tager et kig ind i et typisk klasseværelse, så vil vi se 20 eller 30 elever sidde og lytte til læreren snakke foran tavlen. De vil snakke om mange ting, som eleverne skal huske og derefter overføre det til en prøve. I denne undervisningsmodel er det tydeligt, at eleverne er passive. Deres eneste rolle er at sidde og lytte og gøre, hvad de får besked på.

Når eleverne er passive, opnår de ikke en dybere forståelse af emnet. De vil ganske simpelt huske den bogstavelige betydning af det, som læreren fortæller dem. Hvad sker der, når en elev har en ukorrekt intuitiv teori, men kun passivt modtager information, der modbeviser den? Svaret er, at eleven fortsætter med at tro på sin intuitive teori samtidig med, at den indlærte og korrekte teori huskes, selvom de er modstridende.

To modstridende teorier på samme tid

Hvordan er det muligt for en elev at have to modstridende teorier i hovedet på samme tid? Da eleven ikke har en dybere forståelse af den korrekte teori, så vil eleven ignorere de eksisterende modsætninger til deres intuitive teori.

Når en elev er i skole og læreren stiller dem et spørgsmål, så vil de lede i deres hukommelse og svare med den korrekte teori. Men i en virkelig situation vil de bruge deres intuitive teori, som er den, de virkelig tror på.

For at forstå dette, så lad os lave et lille eksperiment. Brug et øjeblik på at tænke over følgende spørgsmål. H vis vi hopper rigtig højt op i luften, mens vi kører opad på en rulletrappe, hvilket trin lander vi så på? Det samme trin, som vi stod på, trinnet foran eller trinnet bagved?

Vores intuition siger os, at hvis vi hopper lige op, så forbliver vi i luften, mens rulletrappen fortsætter med at køre opad. Altså ville vi lande på trinnet bagved dét, vi hoppede fra. Men det er forkert. Newtons første lov fortæller os, at et objekt i bevægelse vil forblive i bevægelse, med mindre der er en anden kraft, der modarbejder det. Derfor vil vi lande på samme trin, som vi satte af fra. For vi ville fortsætte med at være i bevægelse med den fart, vi bevægede os opad på rulletrappen.

Hvis du svarede korrekt, så tillykke! Hvis du tog fejl, så tag det helt roligt. I en nylig undersøgelse foretaget af psykologen J. Clement blev nogle fysikstuderende stillet denne type spørgsmål. 88% af dem svarede forkert. Dette er måden, hvorpå vi kan vise, at studerende, som er i glimrende stand til at udføre komplicerede fysikeksperimenter ved hjælp af den teori, de lærte, da de studerede, lytter til deres intuitive teorier, når spørgsmålet falder udenfor den akademiske verden.

Er der en løsning på problemet?

Hvordan sikrer vi, at de teorier, der forklarer virkeligheden korrekt, vinder indpas? Det gør vi ved at sikre, at eleverne får en dybere forståelse for de korrekte teorier og de modsætninger, der er til deres intuitive teorier. Uheldigvis er vores nuværende undervisningssystem ikke i stand til dette. Det er, fordi de ikke betragter eleverne som aktive deltagere i deres egen læring.

Der skal ske en dybere forståelse af forskellen mellem korrekte teorier og intuitive teorier

Klasseværelset bør være et sted, hvor der er plads til debat og eleverne kan bringe deres egne teorier i spil for så med lærerens hjælp at tilpasse dem, så de kommer tættere på den korrekte teori. Det er sådan, vi opnår dybere forståelse hos eleverne, så de kan forkaste de ukorrekte teorier.

Spørgsmålet, vi bliver nødt til at besvare, er: Hvordan kan vi få gjort klasseværelset til et sted med plads til debat?


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.