Vygotsky, Luria og Leontiev: revolutionære indenfor uddannelse

Vygotsky, Luria og Leontiev: revolutionære indenfor uddannelse
Alejandro Sanfeliciano

Skrevet og kontrolleret af psykolog Alejandro Sanfeliciano.

Sidste ændring: 27 december, 2022

I begyndelsen af den 20. århundrede efter den socialistiske revolution blev en ny psykologiretning født ud af oppositionen til Nordamerikas kapitalisme. En af de første problemer, den sigtede efter at løse, var at finde et nyt system for uddannelse, som kunne vokse med dens krav. De mest betydningsfulde skikkelser i denne nye sovjetiske psykologiform var skaberne af et revolutionært uddannelsessystem, Vygotsky, Luria og Leontiev.

De så uddannelse som et centralt anliggende, et redskab som de efterfølgende generationer ville blive nødt til bruge for at fortsætte den revolution, de startede. I dag er deres videnskabelige studier betragtede som særdeles skrappe forløbere af en uddannelsesrevolution. I denne artikel, vil vi udforske deres tilgang ved at se på deres ideer omkring kommunikation, udvikling og uddannelsesmål.

Kommunikationsmodellen

Det første problem med uddannelsen, de så på i den tid, var manglen på kommunikation i klasselokalet. De så, at eleverne var passive repræsentanter i deres egen læringsproces, fordi kommunikationen var ensrettet fra lærer til elev. Undervisningsmodellen gik ud fra, at læreren overførte sin viden til eleverne. Derefter ville eleverne tilegne sig informationen, uden at stille spørgsmål.

Undervisningslokale er samlingspunkt for uddannelse

Disse tre sovjetiske psykologer nedbrød den forestilling, og så i stedet for mod en konstruktivistisk form for undervisning. I denne model konstruerede eleverne deres egen viden. Med andre ord var de aktive individer i deres egen læring.

De skaffede sig af med en ensrettet kommunikationsmodel. Hvis eleverne skulle være i stand til at opbygge deres egne ideer, blev klasselokalet nødt til at blive et område med debat. Kommunikation skulle indtræffe frit fra elev til elev, og fra elev til lærer. Begge parter skulle være forberedt på at tale og lytte.

Lærerens funktion i denne form for klasselokale er ikke at overbringe deres alt-vidende visdom. Men det er snarere at vejlede debatten mellem eleverne og opfostre læring. Det er en utrolig svær opgave, men det er blevet bevist om og om igen, at når læringen er aktiv, bliver indlæringen væsentlig forbedret.

Udviklingens betydning

Et andet fundamentalt problem, som de observerede, var manglen på klarhed omkring, hvordan læring og udvikling er relaterede. Vygotsky lagde fundamentet for dette princip gennem sin teori zonen for nærmeste udvikling

Vygotsky synes, det var absurd at snakke om læring som uafhængigt af den individuelles kognitive udvikling. Han foreslog en teori, hvor udvikling og læring styrkede hinanden på en cyklisk måde.

Vygotsky udviklede teorier om uddannelse

Men hvad er  zonen for nærmeste udvikling helt præcis? Før vi går mere i detaljer, er det vigtigt at forstå, at mennesker har to færdighedsniveauer. Første niveau er de kompetencer, som kan oparbejdes af os selv, og det andet er dem, som vi kan oparbejde med støtte fra en underviser. For eksempel kan en elev færdiggøre et sæt matematiske problemer selv, men hvis de bliver vejledt af en lærer, kan de løse endnu sværere problemer.

Zonen for nærmeste udvikling er forskellen mellem det, en person er i stand til at gøre med støtte, minus det, de kan gøre selv.

Ifølge Vygotsky er målet for uddannelse at omdanne færdighederne indenfor  zonen for nærmeste udvikling til færdigheder, som personen kan mestre uden hjælp. Når dette sker, vil individet udvikle en ny  zone for nærmeste udvikling, hvor det kan udvikle sig fra. Cirklen af læring og udvikling vil fortsætte.

Uddannelsesmål

Et af nøglespørgsmålene, disse revolutionære ledere stillede, var: “hvad er det sande formål med uddannelse?” De observerede virkeligheden og fandt ud af, at uddannelsesmålet var langt fra at udvikle elevernes potentiale.

De konkluderede, at uddannelsesmissionen i den tid var at give folk arbejdsfærdigheder. At oplære dem i færdigheder, som ville passe ind i de positioner, som arbejdsmarkedet krævede.

Med andre ord var uddannelsen ment til at skabe en arbejdsdeling og give folk mulighed for at fuldføre kvoten i deres givne job. Med få nuancer og undtagelser ser man det samme ske i vores uddannelsessystem nu.

Lærer og elever samles om uddannelse

Denne nye tilgang i psykologi ville bryde den dynamik. Vygotsky, Luria og Leontiev mente, at alle individer burde have muligheden for at udvikle deres maksimale intellektuelle potentiale

Men selvfølgelig også huske på, at samfundet altid vil have behov for arbejdere til at opretholde sig selv. I dette henseende mente de, at det vil være ideelt for eleverne at deltage direkte i det socioøkonomiske liv. De foreslog, at eleverne skulle trække sig ud af skolen periodisk for at udføre det arbejde, som var vigtigt for at opretholde samfundet.

Uddannelse i nutidens verden

I dag er det nemt at se, at der ikke er mange forskelle mellem det system, disse tre psykologer kæmpede imod, og det nuværende. I klasselokalerne bliver kommunikationen ved med at være ensrettet, og vi maksimerer slet ikke den enkelte elevs zone for nærmeste udvikling. 

Det revolutionære uddannelsessystem forslået af Vygotsky, Luria og Leontiev er gået i glemmebogen. Men hvorfor? Fordi målet for uddannelse bliver ved med at se bort fra udviklingen af hver enkelte elevs potentiale. Vores system vil skabe arbejdere, ligesom fabrikker skaber produkter.

Hvis vi virkelig ønsker at gøre fremskridt som et samfund, er uddannelse nøglen. Så længe vi har et uddannelsessystem, som svigter vores elevers personlige udvikling, vil fremgang være umuligt. Med hvad kan vi gøre for at løse dette kæmpe problem? Vi bliver nødt til at blive ved med at prøve at svare på dette spørgsmål ved hjælp af videnskabelige studier indenfor uddannelse og samfund.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.