Interaktionsritualer skaber følelsesmæssig energi

Mennesker er sociale væsener, det er der ingen tvivl om. Sociolog Randall Collins siger, at vi går ind i sociale sammenhænge, så vi kan få energi, som dermed danner grundlag for flere interaktioner. Men hvordan ser disse interaktionsritualer ud? Læs med og find ud af det.
Interaktionsritualer skaber følelsesmæssig energi
Roberto Muelas Lobato

Skrevet og kontrolleret af psykolog Roberto Muelas Lobato.

Sidste ændring: 14 april, 2023

Hvorfor gør du, som du gør? Hvorfor gør du nogle ting, men ikke andre? Svaret på disse svære spørgsmål, ihvertfald når man taler om sociale interaktioner og interaktionsritualer, ligger i konceptet om følelsesmæssig energi. Teorien siger, at en af grundene til, at vi relaterer til andre mennesker, er for at opnå følelsesmæssig energi. Jo mere, jo bedre.

Denne teori af sociolog, Randall Collins, siger, at alle interpersonelle relationer er interaktionsritualer. Disse interaktionsritualer skaber følelsesmæssig energi, især under særlige forhold. På samme tid får denne følelsesmæssige energi dig til at gentage ritualet, så du kan få endnu mere energi.

Interaktionsritualer

Ifølge Collins er ritualer mekanismer, som fokuserer på en følelse, der skaber en fælles virkelighed. Den nye virkelighed er midlertidig, men den hjælper til at skabe mening og symboler.

Når du tænker på ordet “ritual”, tænker du måske på en eller anden form for ceremoni. I denne kontekst kan ritualer eller interaktionsritualer være noget så simpelt som at hilse på et andet menneske på gaden.

Når man siger “hej, hvad så?” til nogen på gaden, skabes der en ny realitet mellem dig og den person, som du hilser på. Den varer måske kun i få sekunder, men det er nok til at skabe symboler og, i sidste ende, følelsesmæssig energi.

Den følelsesmæssige energi, som dette ritual skaber, vil gøre, st du hilser på den person hver gang, du ser ham. Hvis du, på den anden side, ikke har fået følelsesmæssig energi fra dette møde, vil du holde op med at hilse.

Så disse interaktionsritualer hænger sammen. Så længe dette ritual bliver ved med at give dig det ønskede resultat, vil du blive ved med at gøre det.

Par løber og giver hinanden high five

To elementer af et ritual

Interaktionsritualer har fire primære elementer eller betingelser. Disse er:

  • To eller flere personer på fysisk samme sted – Hver persons kropslige tilstedeværelse påvirker den anden eller de andre. Det betyder, at interaktionsritualer ikke kan findes i den virtuelle verden.
  • Der er barrierer, som har gjort det klart, hvem der er med i ritualet og hvem, der ikke er – Med andre ord er forskellen mellem deltagere og ikke-deltagere meget klar.
  • Deltagerne fokuserer deres opmærksomhed på det samme objekt – Dette fælles fokus skaber en fælles bevidsthed blandt deltagerne i ritualet. Objektet for opmærksomhed kunne være en handling eller en begivenhed.
  • Deltagerne er alle på samme følelsesmæssige niveau- Eller de har samme følelsesmæssige oplevelse. Følelser er kollektive, ikke individuelle.

De sidste to elementer er de vigtigste, og de forstærker hinanden. For eksempel tager alle deltagerne ved en religiøs handling en respektfuld og højtidelig holdning på sig. Til en begravelse kan man måske føle, at ens sorg deles med alle andre tilstedeværende personer.

I en lidt mindre skala sker det samme ved f.eks. en samtale. Hvis du har en interessant samtale med nogen og du bliver mere og mere engageret, vil rytmen og dialogens følelsesmæssige tone føre personerne sammen. Durkheim kaldte dette stadium af delte følelser og opmærksomhed for “kollektiv bevidsthed”.

Effekter ved ritualet

Hvis elementerne kombineres korrekt og der er et højt niveau af fokus på opmærksomhed og delte følelser, vil deltagerne kunne opleve følgende:

  • Gruppesolidaritet og en følelse af at høre til.
  • Individuel følelsesmæssig energi. Dette er en følelse af tillid, glæde, styrke, entusiasme, samt motivation til at handle.
  • Symboler som repræsenterer gruppen – det kan være emblemer eller andre repræsentationer (ikoner, ord, gestikulationer), som deltagerne opfatter som værende fælles. De mennesker, der føler gruppesolidaritet, viser ærbødighed over for disse symboler og forsvarer dem mod angreb og respektløshed.
  • Følelse af moral- hvis du er med i en gruppe, respekterer dens symboler og forsvarer begge, føler du, at du gør det rigtige. Ikke alene det, men du forbinder overtrædere med noget upassende og en iboende moralsk underlegenhed.

Det illustrerer også, hvordan sociale medier, på trods af det faktum at det lader os holde forbindelsen til hinanden, ikke opfylder behovet for social interaktion. Frem for alt findes der ingen erstatning for ansigt-til-ansigt kontakt med andre mennesker.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.