Hvordan man kan være mere ydmyg

At være ydmyg betyder ikke, at du har lave tanker om dig selv. Det betyder dog, at du ikke tror, at du er bedre end andre. Hvis du ønsker at lære at dyrke ydmyghedens kunst, så læs videre.
Hvordan man kan være mere ydmyg
Cristian Muñoz Escobar

Skrevet og kontrolleret af psykolog Cristian Muñoz Escobar.

Sidste ændring: 27 december, 2022

Vores uddannelse er betinget af det sociale, kulturelle og sproglige miljø, som vi lever i. Det har en betydelig indflydelse på vores karakter, hvordan vi behandler andre, og hvordan vi træffer beslutninger. Der er dog ingen garanti for, at vi bliver opdraget i dyder som ydmyghed. Derfor har flere et ønske om at være mere ydmyg.

En af de mest bemærkelsesværdige konsekvenser af ydmyghed er den følelse af fred, som den giver os, når vi beslutter, at det er den måde, vi vil styre vores position i verden på.

Ydmyghed er blevet studeret af filosofi og religion, og de har begge forskellige idéer om begrebet. Når det er sagt, er det bredt accepteret, at ydmyghed som dyd gør en person ansvarlig for konsekvenserne af sine egne handlinger.

Ydmyghed

Smilende kvinde nyder at være mere ydmyg

Ydmyge mennesker indrømmer deres fejltagelser.

Ifølge Oxford Dictionary defineres ydmyghed som “den egenskab, at man ikke tror, at man er bedre end andre mennesker”. Det tyder på, at der ikke er plads til arrogance, og at man anerkender andre som ligeværdige, også personer med begrænsninger og svagheder.

Kant erklærede, at ydmyghed er en central dyd, som gør det muligt for os at få et korrekt etisk perspektiv. På den anden side placerer buddhismen ydmyghed som et forsvar sammen med selvbevidsthed, hvilket betyder, at mennesket bliver befriet fra lidelse.

Faktisk begyndte Buddha sin egen historie ved at forlade sine bekvemmeligheder for at møde sit autentiske selv. Et andet paradigme for ydmyghed og bevidsthed om, hvad vi er, er mesterværket Siddhartha af Hermann Hesse.

De ydmyge erkender deres fejl. Desuden er de de bedste samtalepartnere af alle, da de så at sige glemmer sig selv. Det er, fordi de er fremragende lyttere. De er enkle mennesker, der lytter roligt for senere at fremføre deres argumenter uden nogensinde at påtvinge andre deres synspunkt. De er modtagelige og forstående og forstår at skabe respekt.

De ved også, hvordan man bearbejder lidelse, benægter aldrig smerte og tillader sig ikke at blive martyrer for livets tilfældigheder.

“Mennesker med sand fortjeneste er hverken stolte eller tåbelige, men ydmyge, fordi deres idé om sand værdi er så høj, at de ikke kan tilfredsstille eller matche den, og de er til enhver tid bevidste om den afstand, der adskiller dem fra dette ideal.”

-Immanuel Kant-

Hvordan man kan være mere ydmyg

Den ydmyge person er i stand til at bevæge sig fremad på den vej, der fører til de svar, der fascinerer ham/hende, uden at miste karakteristika ved sit materielle økosystem og sin psykiske virkelighed af syne. Faktisk er de opmærksomme på begrænsningerne i deres forståelse for at erkende verdens komplekse og uendelige bredde.

Hvis du ønsker at dyrke lidt mere ydmyghed i dit daglige liv, så prøv at sætte følgende handlinger i praksis:

1. Undgå at dømme andre

Værdighed, en væsentlig værdi i ydmyghed, måles ikke på akademiske titler eller professionelle resultater. Hvis du ønsker at være mere ydmyg, skal du behandle andre uden fordomme og stereotyper, så du klart kan erkende, at andre også har værdighed.

For at nå dette mål må du ikke være forhastet og opstille hypoteser og forventninger om andre, men huske på, at der er mere end ét synspunkt for alting.

2. Skab ægte bånd

Ægte rigdom måles på kvaliteten af følelser, ikke på værdien af materielle ting.

En ydmyg person bekymrer sig om at skabe ægte bånd, vævet med tråde af empati, generøsitet og ærlighed. I sidste ende måles ægte bånd i mørke øjeblikke, fiaskoer og lidelser, ikke i triumfer, fornøjelser eller selvtilfredsstillende overflod.

3. Husk, at du ikke er bedre end nogen anden, hvis du vil være mere ydmyg

Dette mønster er nært beslægtet med det foregående. Du er dig selv, ikke bedre end andre, og de er heller ikke bedre end dig.

Vi har alle forskelle, der gør os unikke, hvilket betyder, at sammenligning er uundgåelig. Men gensidighed gør det muligt for dig at dele respekt og beundring over for andre og omvendt, uanset materielle goder, magtpositioner eller økonomiske omstændigheder.

4. Tag hensyn til andres synspunkter

Nogle gange er det vigtigere at forstå end at have ret. Desuden findes der ikke absolut sandhed, kun verificerbare synspunkter, årsager og handlinger.

Hvis du allerede forstår dit eget synspunkt (så længe du er selvbevidst), hvorfor så ikke nyde at forstå andre? Faktisk viser læring fra andre den rigdom, der ligger i subjektivitet og empati. Du lærer dig selv og den, du er, at kende ved at lære andre at kende. Du dyrker generøsitet.

At dele med andre, hvad du har, og hvad de har brug for, er vigtigere og mere værdifuldt for dem end materielle ting. At være generøs betyder at give fra hjertet til andre.

Disse tips til at hjælpe dig med at blive mere ydmyg vil give dig mulighed for at forstå, at det, verden og andre præsenterer dig for, bør være baseret på respekt og oprigtig interesse. Du bør være opmærksom på dig selv og ikke være bange for at sige assertivt, hvad du føler og tænker, når øjeblikket kræver det.

Den ydmyge person er aktiv, rolig og forsigtig. De er altid klar til at lære, benægter ikke deres uvidenhed og anerkender andre gennem en linse af gensidighed uden at være naive.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


  • Kant, I. (2013). Lecciones de ética. Editorial Planeta.
  • Lucas, K.; Groot, K. & Towle, A. (2013). El desarrollo de humildad cultural mediante el aprendizaje servicio crítico. Ciencia y Enfermería, XIX (2), 35-46. https://acortar.link/cnLHaL
  • Maceiras, M. (2008). Humilde dignidad cotidiana. Anales del Seminario de Historia de la Filosofía, 25( ),99-106. https://acortar.link/nUBPb8

Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.