Hvordan man håndterer virkningen af en kronisk sygdom

Alle optimale håndteringsstrategier begynder med accept. Uden at have et justeret perspektiv på det, der sker, er det svært at handle. Hvordan kan dette gøres?
Hvordan man håndterer virkningen af en kronisk sygdom

Sidste ændring: 02 august, 2022

En kronisk sygdom har konsekvenser på yderst forskellige niveauer. Deres hyppighed, multifaktorielle karakter og det faktum, at de genererer en begrænsning af livskvaliteten, har gjort dem til en reel udfordring. Det gælder både økonomisk, politisk, socialt og personligt.

Du kan spørge, hvordan du overhovedet kan håndtere en kronisk sygdom. Hvorfor skulle man nemlig være nødt til at håndtere noget, som man ikke er tilfreds med, især når det i høj grad påvirker ens livskvalitet? Livet har imidlertid for vane at vise dig, at der er visse kendsgerninger og variabler, som du kun har ringe kontrol over. Kroniske sygdomme er et sådant eksempel.

Nedenstående vil vi gennemgå, hvad det egentlig betyder at acceptere en kronisk sygdom. Du må ikke forveksle accept med resignation, passivitet og defaitistiske holdninger. Derefter lærer du, hvordan du kan se den i øjnene.

En mand med nakkesmerter

Accept

Accept betyder at tage imod det, du får tilbudt, at acceptere det, livet bringer dig: “at tage det helt og holdent, i det øjeblik det bliver givet, uden at forsvare sig” (Hayes, 2013). Det sker, når du accepterer, at noget er sket, med alle dets sandsynlige konsekvenser.

Accept kan være en livsvigtig bekræftelse. Faktisk er det en fantastisk adaptiv øvelse, når den hjælper dig med at træffe beslutninger, der virkelig hjælper dig med at forbedre din livskvalitet. “Accept er virkelig en anden måde at være i livet på, at leve rart og med et åbent hjerte med vores indre landskab, med det, der sker med os, og fuldt ud omfavne det” (O’Connell, 2018).

Derfor åbner du dig med accept for virkeligheden, for din eksistens og for de skiftende omstændigheder, som den udfolder sig under. Den åbning, som det fører dig til, handler ikke om selvdestruktiv adfærd, ej heller om at lide og udholde smerte.

Den består snarere i at engagere sig i øjeblikket, som det er. Det indebærer at give plads til dine følelser og tanker uden at forsøge at kontrollere dem eller gøre modstand mod dem.

Accept af en kronisk sygdom betyder ikke at være passiv

At lade være med at gøre modstand er essensen af accept. Det betyder, at man ikke modsætter sig livets strøm. Når du indtager en holdning, hvor du accepterer det, der sker med dig, kæmper du ikke imod eller gør modstand. For det tilføjer kun uophørlig smerte til den smerte, du allerede oplever.

Det er vigtigt ikke at sætte lighedstegn mellem accept og resignation. Resignation er en måde at være passiv på. Du oplever dermed en kognitiv og følelsesmæssig frakobling fra det, der sker med dig. Det betyder, at man ikke gør noget og ser livet gå forbi foran sig. På den anden side driver accept dig til at bevæge dig og ændre dig for at nå dine mål og leve et liv, der er værd at leve, på trods af modgang.

Sådan accepterer du en kronisk sygdom

At være åben over for kronisk sygdom, ikke at gøre modstand mod den og acceptere den betyder ikke, at der ikke skal gøres noget for at behandle den eller søge at forbedre den. Faktisk er det at gøre ingenting for at ændre situationen ikke at acceptere den.

Når du accepterer den, erkender du sygdommens virkelighed, og du kan aktivt begynde at ændre den, hvis det er muligt. Hvis ikke, kan du søge nye måder at forholde dig til den på, så den ikke forhindrer dig i at leve et fuldkomment og meningsfuldt liv.

Nedenstående vil vi gennemgå nogle vigtige punkter i forbindelse med accept af en kronisk sygdom.

1. Giv slip på kampen og hold op med at gøre modstand

At have en kronisk sygdom er en vanskelig oplevelse, der kan blive en slagmark, hvis du ender med at miste fodfæste. Den konstante kamp kan få dig til at miste værdien af dit liv af syne, så du forviser det til baggrunden.

At ophøre med at kæmpe og gøre modstand betyder at overskride tærsklen til kontrol og ønsket om, at alting skal ske, som du ønsker og forventer. Det betyder at give slip på dine tanker om, hvad en sygdom skal være. Kroniske lidelser er ukontrollable og varige. Er det på denne baggrund værd at gøre modstand og slide sig selv op i kampen mod det uundgåelige og ukontrollerbare?

At give slip betyder ikke, at man glemmer sin sygdom eller finder sig i den. Det betyder, at du ikke længere lader den dominere den måde, du lever og oplever dit liv på. Den er der, men den bestemmer ikke længere din tilværelse eller dine oplevelser.

Når du holder op med at gøre modstand, lægger du kampen og kontrollen til side og lever dit liv, som det er, her og nu. Det første skridt i at lære at acceptere en kronisk sygdom er således at give slip på din modstand og kontrol og begynde at genoptage kontakten med dit liv og de værdier, der styrer det og giver det mening.

2. Forbind dig med sygdommen

At lære at acceptere en kronisk sygdom betyder, at man skal gå imod sine sædvanlige adfærdsmønstre over for modgang. For eksempel vil du normalt forsøge at kontrollere situationen eller undgå den, så du ikke behøver at beskæftige dig med ubehagelige tanker og følelser.

På den anden side kræver accept, at du forbinder dig med alle disse ubehagelige fornemmelser, dit ubehag, din smerte og din lidelse. Du ser på og føler din modgang uden at yde unødig modstand. For det ender kun med at forværre det, du oplever, yderligere.

At skabe forbindelse indebærer at være bevidst om og fuldt ud engagere sig i din kroniske sygdom. Bevidsthed betyder, at man skal gå ud af autopiloten og holde op med at kæmpe, kontrollere eller undgå. I stedet fokuserer du på nuet og løsriver det fra fortiden (“det var mit liv før”) og fremtiden.

For at skabe forbindelse er det nyttigt at tage et par minutters stilhed for at mærke din krop og de ubehagelige fornemmelser og tanker, der dukker op. Se dine spændinger og din stress i øjnene. Tag dig tid til at se, hvordan det er at føle din sygdom på en ikke-modstandsdygtig måde.

Du har brug for at fordybe dig i øjeblikket. Spørg dig selv, om der er modstand i nogen del af din krop. Hvad sker der, når du forbinder dig med det, du føler?

Den tibetanske praksis Tonglen (“at give og tage eller sende og modtage”) kan også være yderst nyttig. Sådan udfører du den.

 • Bliv i et par minutter i en modtagelig tilstand og iagttag dit åndedræt.
 • Visualisér din sygdom, idet du tager hensyn til det ubehag, den frembringer.
 • Indånd dit ubehag og det uønskede, og udånd en følelse af lettelse.

3. Åbn op

Åbenhed over for oplevelser er baseret på ikke at være knyttet til din lidelse. Ej heller til idealerne for, hvordan dit liv bør være. Åbenhed betyder at bevare et åbent sind, acceptere det, livet bringer dig, og give slip på resten.

At være åben gør det lettere at give slip og forbinde sig. For du holder ikke noget tilbage og accepterer det, der sker. Din åbenhed over for sygdommen indebærer ikke at være overbærende eller at svælge i den og dens ubehag. I stedet handler det om at tillade dig selv at føle det gennem medfølelse.

Forskning hævder, at komponenterne i selvmedfølelse (selvfølelse, fælles menneskelighed og mindfulness) kan skabe adaptive handlinger i lyset af modgang og opfattede vanskeligheder i forbindelse med at leve med en kronisk sygdom.

Kvinde mediterer for at håndtere en kronisk sygdom

4. Mindfulness til at håndtere en kronisk sygdom

Mindfulness kan have positive psykologiske virkninger, såsom øget subjektivt velbefindende, reducerede psykologiske symptomer, følelsesmæssig reaktivitet og bedre adfærdsregulering.

Gennem mindfulness bringer du din opmærksomhed til det nuværende øjeblik med åbenhed, modtagelighed og nysgerrighed. Hvis du har en kronisk sygdom, kan mindfulness faktisk være en effektiv måde at udvikle accept på. Det skyldes, at mindfulness i sig selv indebærer en forpligtelse over for det nuværende øjeblik og over for livet, som det manifesterer sig her og nu.

Desuden er det at praktisere mindfulness også med til at reducere din angst eller stress i forbindelse med sygdommen. Da det er en aktivitet, der fokuserer dig på nuet, fjerner det din opmærksomhed fra bekymringer om fremtiden. Faktisk flytter du dig selv til det nuværende øjeblik. Dette svækker din manifestation af angst, som lever af fremtiden og dens iboende usikkerhed.

Afslutningsvis er det ikke let at acceptere en kronisk sygdom. Det skyldes, at du ved at gøre det også påtager dig dens konsekvenser. Men ved at give slip, åbne op og forbinde dig med øjeblikkets vitalitet kan du midt under sygdom bevæge dig mere effektivt hen imod det, du virkelig sætter pris på.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


 • Chödrön, P. (2012). Los lugares que te asustan. Ediciones Oniro.
 • Hayes, S. C. (2013). Sal de tu mente, entra en tu vida. Desclée de Brouwer.
 • Hayes, S. C. (2020). Una mente liberada: la guía esencial de la terapia de aceptación y compromiso (ACT). Ediciones Paidós.
 • Keng, S. L., Smoski, M. J., & Robins, C. J. (2011). Effects of mindfulness on psychological health: A review of empirical studies. Clinical psychology review31(6), 1041-1056.
 • Ledón, L. (2011). Enfermedades crónicas y vida cotidiana. Revista cubana de salud pública37, 488-499.
 • O´Connell, M. (2018). Una vida valiosa: los procesos de la terapia de aceptación y compromiso. Ediciones B.
 • Simon, V. (2011). Aprender a practicar Mindfulness. Sello.
 • Sirois, F. M., & Rowse, G. (2016). The role of self-compassion in chronic illness care. Journal of Clinical Outcomes Management23(11), 521-527.

Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.