Hvad kan du gøre, når du er utilfreds med dit arbejde?

Hvis du ikke får anerkendelse for din indsats, din løn er dårlig, arbejdsklimaet er skadeligt og groft, og du kan mærke, at dit arbejde påvirker alle andre ting i dit liv, er det bedst at kigge efter et nyt arbejde.
Hvad kan du gøre, når du er utilfreds med dit arbejde?
Valeria Sabater

Skrevet og kontrolleret af psykolog Valeria Sabater.

Sidste ændring: 27 december, 2022

Det er ikke altid let at finde et job, du kan nyde, og som samtidig giver god løn. Alene hvis du er utilfreds med dit arbejde, er det en god nok grund til at lede efter et nyt. Men da arbejdsmarkedet kan være ret besværligt, er det skridt heller ikke altid let. Alt dette er med til at forklare, hvorfor arbejdsrelaterede mentale sygdomme er blevet mere almindelige.

Studier, som den, der er udgivet i Economic Research, minder os om beviserne på noget, der er både logisk og forståeligt. Medarbejderens personlige tilfredshed øger firmaets generelle præstation. 

Med andre ord repræsenterer en glad medarbejder, hvis evner og indsats værdsattes af chefen, en menneskelig investering for enhver virksomhed.

Mange virksomheder overser deres medarbejdere og fokuserer kun på resultater. Der er økonomiske og produktive enheder, der næsten udelukkende er baseret på vertikal, streng og traditionel ledelse, som mangler emotionel intelligens.

Hvis en medarbejder ikke tilpasser sig denne infleksibilitet, bliver vedkommende hurtigt erstattet, og på den måde bliver medarbejdere genbrugt i et stadigt mere konkurrencepræget system.

Disse arbejdsdynamikker, hvor ledere lægger mere vægt på produktivitet end medarbejdernes velvære, og hvor det værdsættes mere at blive på markedet end innovation, skaber arbejdsrelaterede psykiske lidelser. Faktisk er hovedårsagen til stress vores arbejde.

Derudover minder studier, som den, der er udgivet i The Scientific World Journal, os om, at utilfredshed på arbejdet påvirker vores helbred og alle vores rutiner i livet (mad, hvile, fritid osv.). Hvad kan vi gøre, når vi står i denne almindelige situation?

“Når arbejde er en glæde, er livet smukt, men når det bliver pålagt os, bliver det en lænke.”

– Maxim Gorky

Når du er utilfreds med dit arbejde, er du også tit utilfreds med dit liv

Når du er utilfreds med dit arbejde

Når du er utilfreds med dit arbejde, betyder det ofte, at du er utilfreds i livet. Vores arbejde optager meget af vores tid. Det skaber også et image, der bør gøre os stolte. 

Derfor skaber det en usund og endda psykisk farlig tilstand, hvis vi står op om morgenen med frustrationer over at skulle hen på et arbejde, der giver angst, pres, lav motivation og ingen tilfredsstillelse.

Interessant nok, blev der udført en undersøgelse i USA i 2017, der skulle undersøge niveauet af personlig tilfredshed blandt medarbejdere fra mange firmaer i hele landet. Rapportens resultat var lige så slående, som det var rystende:

 • 75 % af alle medarbejdere var på udkig efter et nyt arbejde, så de kunne forlade det nuværende.
 • 77 % sagde, at dem, der var bedst kvalificeret og bidrog med mest til virksomheden, blev ignoreret.
 • 44 % indikerede, at de mest kvalificerede medarbejdere aldrig bliver inddraget.
 • 55 % synes, at de fik en dårlig løn.

Disse informationer mere end illustrerer, hvad der sker på en stor del af arbejdsmarkedet i mange lande. Men lad os se på, hvad der kan gøre dig utilfreds med dit arbejde.

Trist kvinde hviler hoved på arme

Derfor er du utilfreds med dit arbejde

 • Løn. Løn er i dag den primære årsag til utilfredshed med jobbet.
 • Usikkerhed. Usikkerheden, på om vi kan beholde vores arbejde, er en af de største grunde til stress og bekymring i befolkningen.
 • Stilling. Foruden lønnen, er vores stilling og arbejdsopgaver uden tvivl det, der stresser os mest. Den er måske langt under vores uddannelsesniveau. Vi føler os måske ikke anerkendt. Det er måske blevet rutine. Den giver os måske besværlige vagter, der påvirker vores sundhed, og som gør det umuligt for os at have enhver form for social kontakt til vores kolleger.
 • Arbejdsmiljø. Dette aspekt er enormt vigtigt i forhold til, om vi føler os tilfredse på vores arbejde eller ej. Visse arbejdsmiljøer er fyldt med pres og konkurrence, mens andre har dårlige kollegaer, grove chefer osv.
 • Dårlige ledere. Ledelse af en organisation omfatter viden om hvordan. Det omhandler at have evnen til at drage nytte af andre menneskers evner. Gode ledere motiverer også sine medarbejdere og er innovative. De skaber produktive og respektfulde miljøer. Hvis dette ikke sker i en virksomhed, er der en stor fare for, at dens medarbejdere bliver utilfredse.

Hvad kan du gøre, hvis du er utilfreds med dit arbejde?

Hvis du er utilfreds med dit arbejde, har du to muligheder. Du kan enten sige op eller vænne dig til idéen om at skulle tilpasse dig en utaknemmelig stilling med løn som betaling.

Om vi vælger første eller anden mulighed, er der altid en tredje mulighed at overveje. Forskellige strategier, der kan forbedre din situation så meget som muligt, er:

 • Skab relationer til personer i din organisation, der giver dig positivitetkammeratskab, motivation og god energi. Undgå mennesker, der smitter dig med deres dårlige humør og negativitet.
 • Find ud af, om der er andre stillinger ledige.
 • Hvis du har en chef, leder eller anden person over dig, der har en negativ eller grov adfærd, skal du altid holde dig så langt væk fra den person som muligt. Det er farligt for din fysiske og psykiske integritet at adlyde ordrer, der går imod dig eller dine værdier.
 • Det er vigtigt at vide, hvordan du kobler helt af, når du er færdig med dagens arbejde. Undgå at tage presset og bekymringerne med hjem.
Mand står på toppen af klippe og ser ud på storby

Til sidst, skal du forholde dig til visse faresignaler. Der er grænser, der bør få dig til at reflektere over idéen om at forlade dit arbejde, før dit helbred bliver påvirket.

Hvis du ikke får anerkendelse for din indsats, din løn er dårlig, arbejdsklimaet er skadeligt og groft, og du kan mærke, at dit arbejde påvirker alle andre ting i dit liv, er det bedst at kigge efter et nyt arbejde.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.