15 strategier til at opnå fremragende ledelse

God ledelse er meget vigtigt for en virksomhed. For at blive en god leder er der nogle strategier, du kan anvende. På den måde kan du hjælpe din virksomhed med at opnå fremragende ledelse og blive den bedste kandidat til et job i en lederstilling.
15 strategier til at opnå fremragende ledelse
Laura Reguera

Skrevet og kontrolleret af psykolog Laura Reguera.

Sidste ændring: 27 december, 2022

Ledelse, specielt på arbejdspladsen, er en meget eftertragtet færdighed. Det er logisk, at enhver organisation, der gerne vil være konkurrencedygtig, placerer kvalificerede kandidater i ledende stillinger for at opnå fremragende ledelse af virksomheden.

For nogle år siden (vi behøver ikke gå ret langt tilbage) var vores forestilling af “chefen” en streng og krævende person. Men i dag har den profil ændret sig meget i de fleste brancher. Hvad leder HR-afdelingerne efter i en potentiel leder i dag? Læs videre for at få svaret!

“Som vi ser frem mod det næste århundrede, vil lederne være dem, der gør andre til ledere.”

Bill Gates

At opnå fremragende ledelse i arbejdsgrupper

Den første nøglestrategi til god ledelse fokuserer på at skabe arbejdsgrupper. Når du skal vælge medlemmer til en arbejdsgruppe, overvejer en god leder både den ansattes evner og gruppens målsætninger.

For at gøre det må en god leder vide, om de ansatte har de nødvendige færdigheder og viden til at løse opgaverne. En anden vigtig evne er at kunne samarbejde med andre mennesker.

Først gør lederen det klart, hvem der deltager i gruppen. Derefter fokuserer de på den anden vigtige strategi: Definition af opgaven. Her er det vigtigt, at alle gruppens medlemmer er helt med på, hvad jobbet går ud på.

De skal også vide, hvad der forventes af dem. Dette er den tredje strategi for at opnå fremragende ledelse. En god leder stiller forventninger og målsætninger for gruppen samt hvert medlem.

“En leders første ansvar er at definere virkeligheden. Det sidste ansvar er at sige tak. I mellemtiden er lederen en tjener.”

– Max de Pree –

Medarbejdere sidder i møde for at opnå fremragende ledelse

Vigtigheden af at forberede gruppen på ledelse

Når de første tre strategier er gennemført, er der et fjerde punkt at huske på. Det er strukturering og planlægning af arbejdet. Lederen bør præcisere arbejdsmetoderne. Lederen bør også definere hvert medlems rolle i gruppen og sætte deadlines for hver målsætning.

Derefter kommer vi til femte punkt. En god leder former og udvikler gruppens medlemmer. En god leder har fokus på videreuddannelse og anden træning, som firmaet tilbyder. De bør motivere medarbejderne til at tage imod de tilbud. Et eksempel kan være et mentorprogram.

Den sjette strategi til at opnå fremragende ledelse er for lederen at fremavle en følelse af at tilhøre et “hold”, opdage konflikter og hjælpe med at løse dem.

Derudover er det vigtigt, at planlægningen omfatter delevalueringer. Ved disse evalueringer kan de ansatte se, om de når projektets delmål. Med andre ord overvåger en god leder sin gruppe. Det er den gode ledelses syvende strategi.

Ledelse efter afsluttet projekt

Når gruppen gennemfører projektet, bør en god leder give feedback på præstationen. Feedback er den ottende ledelsesstrategi.

Det er også vigtigt, at lederen dyrker samarbejdet mellem arbejdsgruppen og resten af organisationen. Dette samarbejde er den niende strategi.

To ansatte giver hånd og smiler

Den tiende strategi er, at lederen giver udforinger og motivation i gruppen. De skal også deltage i de ting, gruppen gør. Med andre ord er den gode leders ellevte strategi selv at arbejde på projektet.

Her finder vi også det tolvte punkt. En god leder giver information og ressourcer (materielle, personlige og finansielle) til gruppen.

Derudover bør lederen opfordre til selvstændigt arbejde. Det gør de ved at motivere gruppemedlemmerne til at løse problemer. De opfordrer dem til at finde løsninger på eventuelle problemer, der kan opstå. Denne opfordring er den trettende vigtige strategi.

“Gode ledere er næsten altid gode personer, der gør ting enkle, kan argumentere, debattere og tvivle, for at give en løsning, som alle kan forstå.”

Colin Powell

For at dette kan gøres, skal lederen håndtere interne problemer i gruppen. Enhver ting, der kan opstå mellem medlemmerne, påvirker deres arbejde og bør derfor håndteres. Den fjortende strategi er, at en god leder skaber et godt arbejdsmiljø.

Den sidste strategi er, at en god leder kan identificere problemer i gruppen og finde effektive løsninger på dem.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.