Hvad er positiv forstærkning, og hvordan bruger man det?

Hvad er positiv forstærkning? Hvordan kan vi bruge det? Vi vil tage et nærmere kig på dette i dag. Ydermere vil vi kigge på den store variation af positive forstærkninger, man kan gøre brug af. Dette er ikke blot inden for terapi, men også i vores daglige liv.
Hvad er positiv forstærkning, og hvordan bruger man det?
Laura Ruiz Mitjana

Skrevet og kontrolleret af psykolog Laura Ruiz Mitjana.

Sidste ændring: 14 marts, 2023

Hvordan kan man sikre, at nogen gentager bestemte adfærdsmønstre? Hvordan øger man frekvensen af deres forekomst? Det hele er relateret til positiv forstærkning. Det er en procedure, der særligt bruges inden for uddannelse og i adfærdsterapi, hvor folk ønsker at forstærke visse ønskede former for adfærd eller attituder.

Hvad ved vi ellers om positiv forstærkning? Hvordan bruges det? Hvilke former for forstærkning findes der? Hvordan er det anderledes fra afstraffelse? Hvis du gerne vil vide svaret på disse og andre spørgsmål, såvel som opdage mulige typer af forstærkning, du kan indføre i dit daglige liv, så læs med!

Hvad er positiv forstærkning, og hvordan kan man bruge det?

Positiv forstærkning er en bredt brugt ressource i adfærdsterapi og uddannelse. Denne form for forstærkning inkluderer alle de elementer, der øger sandsynligheden for, at en bestemt form for respons vil opstå.

Vi taler her om ting, der vil hjælpe os med at grundfæste visse adfærdsmønstre og hjælpe dem med at forekomme oftere. Disse har, ret logisk, en tendens til at være passende og positive former for adfærd og attituder, såsom at sidde ordentligt ved bordet.

En afgørende person inden for dette felt er B. F. Skinner – en amerikansk psykolog, der er kendt for hans adfærdsterapi. Han foreslog positiv forstærkning som et middel til at gøre det muligt for bestemte adfærdsmønstre at blive forstærket. Ifølge ham er positiv forstærkning alt, der hjælper os med at gentage ønskede former for adfærd.

Skinner skilte sig ud for at beskrive karakteristikaene af denne form for læringsprocedure på en systemisk måde. Foruden dette indførte han det i adskillige felter og særligt i uddannelse.

Positiv forstærkning er ydermere en teknik, der er en del af operant konditionering. Det er et læringssystem, der er baseret på applikationen af forstærkning og afstraffelse for at øge eller reducere sandsynligheden for, at visse former for adfærd opstår.

Gennem denne slags procedure skaber en person en association mellem sin adfærd og konsekvenserne ved den.

Mor og søn ved bord

Eksempler på positiv forstærkning

Hvad er positiv forstærkning helt præcist? Næsten alt faktisk. Det kan være ros (verbal forstærkning), ting, gestikulationer, gaver, priser, ord og mad blandt andre ting. 

Afhængigt af naturen og karakteristikaene ved den positive forstærkning kan det høre til den ene eller anden type. Der er adskillige former for positiv forstærkning. I denne artikel vil du opdage, hvad disse typer er.

Hvordan du kan bruge positiv forstærkning

Et utal af faktorer vil gøre positiv forstærkning mere effektivt. De er relateret til, hvordan man kan vide, hvilken procedure og type af forstærkning, man skal bruge:

 • Øjeblikkelig. Ideelt bør positiv forstærkning bruges, lige efter en ønsket adfærd har fundet sted (for eksempel en adfærd, man ønsker at øge).
 • Efterfølgende. Positiv forstærkning bør forekomme lige efter den ønskede adfærd – ikke før eller mens den forekommer.
 • Kontingent. Man bør altid gøre brug af positiv forstærkning, når den adfærd, man ønsker at øge, opstår.
 • Periodisk. Tidsperioden for proceduren bør strækkes for at grundfæste den ønskede adfærd.
 • Valg af forstærkning: Man bør vælge nye og forskellige forstærkninger, der kan holde personen motiveret.

Når man bruger positiv forstærkning, skal man også tage den følgende orden i betragtning, for at det er effektivt:

 • Man skal præcist specificere den adfærd, man ønsker at øge.
 • Man skal kontrollere uventede begivenheder (eller anden forstærkning), der kan konkurrere med ens egne.
 • Afslutningsvis skal man undgå, at personen bliver træt af forstærkningerne. I den forbindelse er man nødt til at sikre sig, at varigheden af forstærkningen ikke er overdreven, og man bør have en idé omkring, hvor længe den bør vare.

“Uddannelse er det, der overlever, når det, der er blevet lært, er blevet glemt.”

-Burrhus Frederic Skinner-

Forstærkning og afstraffelse

For at forstå mere tydeligt, hvad positiv forstærkning er, bør vi definere det antagonistiske forhold mellem forstærkning og straf. 

Forstærkning, som vi har nævnt, er enhver stimulis, der øger sandsynligheden for, at en særlig respons vil opstå. Den kan være positiv (når forekomsten af et element øger adfærden) eller negativ (når fjernelsen af et element også øger adfærden).

Et eksempel på positiv forstærkning vil være at rose et barn, hver gang han eller hun spiser sin morgenmad. I kontrast hertil vil en negativ forstærkning være at fratage barnet de pligter, han eller hun ikke kan lide, når han eller hun er færdig med sine lektier.

Begge forstærkninger (enten ros eller fratagelse af opgaver), hvis de gentages over tid efter den rigtige adfærd, man ønsker at opmuntre, har fundet sted, vil øge sandsynligheden for, at den ønskede adfærd gentager sig. I denne forbindelse vil det være, at barnet spiser hele sin morgenmad eller bliver færdig med alle sine lektier.

På den ene side er straf det modsatte af forstærkning. Det vil som regel reducere sandsynligheden for, at personen foretager ændringer i henhold til den adfærd, man ønsker at eliminere.

På den anden side har vi positiv afstraffelse. For eksempel at bede et barn om at stille sig op mod væggen, have en hård snak med ham eller hende eller skælde barnet ud.

Forskelle mellem procedurerne

Derfor er den essentielle forskel mellem den “positive og negative” del af begge procedure fremkomsten (positiv) eller fjernelse/forsvinden (negativ) af nogle elementer af adfærd. Den primære karakteristik ved proceduren med forstærkning er, at den søger at fremme en ønsket adfærd. I kontrast hertil søger afstraffelse at eliminere uønsket adfærd.

“Uddannelse er det mest magtfulde våben, du kan bruge, til at ændre verden.”

Nelson Mandela

Typer af positiv forstærkning

Der er helt op til en sum på 16 typer af positiv forstærkning, som er grupperet i henhold til seks kriterier ifølge Vallejo Behavioral Therapy Manual (2012):

1. I henhold til deres oprindelse

Positiv forstærkning kan klassificeres som følgende i henhold til dets oprindelse (forstærkende værdi):

 • Primær. Det har en medfødt værdi. For eksempel mad.
 • Sekundær. Disse bliver forstærkende gennem læring og er mere specifikke.
 • Generelle. Disse forstærker adskillige former for respons. For eksempel penge eller symbolsk økonomi.

2. I henhold til forstærkningsprocessen

I henhold til dette kriterie kan positiv forstærkning være af to typer:

 • Ydre. Denne procedure er åben og observerbar (for eksempel et komplement).
 • Indre. Denne procedure er skjult (for eksempel en tanke).

3. I henhold til administratoren

Afhængigt af, hvem der giver den positive forstærkning, kan den være af to typer:

 • Ekstern. Nogle giver forstærkningen til personen.
 • Selvforstærkning. Det er personen selv, der giver forstærkningen indadtil.

4. I henhold til modtageren

Afhængigt af den person, der modtager forstærkningen, kan vi fremhæve følgende:

 • Direkte. Personen selv kan modtage forstærkningen.
 • Indirekte. Personen observerer, hvordan en anden person modtager forstærkningen.

5. I henhold til dens natur

Afhængigt af dens natur kan positiv forstærkning have følgende former:

 • Materiel eller konkret. Den har en fysisk form (for eksempel en cykel).
 • Spiselig eller manipulerbar. Den kan spises eller manipuleres (for eksempel vingummier).
 • Social. Interpersonel i natur, inklusiv verbalt og non-verbalt sprog (for eksempel et kram).
 • Aktiv. En behagelig oplevelse for personen (for eksempel en tur i biografen).
 • Premack-princippet. Når en adfærd af lav frekvens øges i sandsynlighed for at opstå ved at blive associeret med en adfærd af høj forekomst.
Pige med en stor slikkepind

6. I henhold til programmering

Afslutningsvis kan vi i henhold til programmering finde følgende former for forstærkning:

 • Naturlig. De har en høj sandsynlighed for at opstå i omgivelserne.
 • Kunstig. De bruges under specifikke omstændigheder.

Uddan gennem positiv forstærkning

Det er tydeligt, at brugen af positiv forstærkning giver meget positive resultater inden for uddannelse. Ydermere er det en del af bredere adfærdsprogrammer og behandlinger, såsom AAA-terapi (Anvendt adfærdsanalyse), der er udviklet af den kliniske psykolog, Ole Ivar Lovaas, som er særligt egnet til børn med autisme.

Som vi har sagt, er positiv forstærkning også en del af bredere adfærdsteknikker eller programmer, såsom forskellig forstærkning af inkompatible former for adfærd, forskellige forstærkninger af alternative former for adfærd osv.

I dem alle bliver positiv forstærkning brugt som et redskab, der gør det muligt for en person at forstærke den adfærd, de ønsker at opretholde. Med andre ord er det dem, der er passende eller hensigtsmæssige.

Positiv forstærkning er meget hensigtsmæssig. Ikke blot for at bevare ønskede former for adfærd, men også til at skabe (etablere) adfærd, der endnu ikke eksisterer.

Vi kan finde mange positive aspekter ved denne ressource: Gøre børn glade med forskellige ting og handlinger, vejlede dem i en respektfuld læringsproces og motivere dem med forskellige former for forstærkning til at hjælpe med deres udvikling. Forstærkning kan med sikkerhed være et uddannelsesmæssigt redskab, der bidrager med læring.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


 • González, A. (2005). Aportaciones de la psicología conductual a la educación. Sinéctica, 25, 15-22.
 • Vallejo, M.A. (2012). Manual de Terapia de Conducta. Tomo I. Madrid: Dykinson

Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.