Hvad er årsagerne til ulighed mellem køn?

Ulighed mellem køn er et socialt og kulturelt fænomen, hvor der er diskrimination mod folk, på grund af deres køn. Essentielt, er det mellem mænd og kvinder.
Hvad er årsagerne til ulighed mellem køn?
Sergio De Dios González

Bedømt og godkendt af psykolog Sergio De Dios González.

Sidste ændring: 18 juli, 2023

Ulighed mellem køn har en kæmpe påvirkning. Vi kan føle dets effekt på forskellige områder: arbejdet, det sociale liv, familielivet osv.

Eksempelvis, på det sociale niveau, kan kvinder fremstå som værende underlagte deres mænd eller fædre. Økonomisk, bliver kvinder ved med at blive betalt lavere arbejdsløn end mænd i de samme jobstillinger (lønforskel).

Når det kommer til huslige pligter og børnepasning, anser de fleste folk disse opgaver for at være tættere forbundet med kvinder end mænd. Og listen fortsætter og fortsætter. Dette er alle eksempler på ulighed mellem køn.

Når man konfronteres med sådan en liste, tillader feminisme eller kønslige perspektiver dig at se verden fra et andet synspunktIkke desto mindre, kan det, at ændre dit perspektiv, få dig til at føle noget ubehag og forvirring.

Det er derfor, målet med denne artikel er at give dit sind klarhed. På den måde, vil du være i stand til at relatere til og positionere dig selv mere ligeligt i verden.

Lad os starte med begyndelsen. Hvad refererer vi til med ordet “køn”, når det kommer til ulighed mellem køn? Hvad vil vi gerne sige med sådan en bred fremstilling?

køn symboliseret ved klodser

Hvad er køn, og hvordan er det struktureret?

Køn kan deles ind i 3 perspektiver:

  • Den sociokulturelle sfære: Fra dette perspektiv, er køn et system af social organisering, der bevilliger større magt og privilegier til mænd. En række af overbevisninger, der legitimiserer og opretholder denne sociale struktur, støtter det. Værdierne, vanerne, traditionerne og stereotyperne, sammen med lovene, kontrollerer dets sociale organiseringsmodel.
  • Relationelle sfære: Køn er en dynamisk proces af repræsentation. Det er en repræsentation af, hvad det betyder at være en mand eller en kvinde i daglige situationer. Derfor, påvirker det, hvordan mænd og kvinder opfører sig, såvel som, hvordan de bliver behandlet.
  • Personlige sfære: På dette niveau, er køn et aspekt, der også påvirker identitet og personlig attitude. Det er et sæt af forventninger, interesser, fantasier og overbevisninger. Disse er associeret med mere eller mindre acceptable modeller af, hvad det betyder at være en maskulin mand eller en feminin kvinde.

Køn bliver udtrykt på forskellige måder, afhængigt af kulturen. Desuden, varierer graden af undertvingelsen af kvinder gennem tiden og geografiske områder. Derfor er det ikke nemt at finde en kultur, hvor kvinder har flere politiske og sociale fordele end mænd. 

Vi kan se denne ulighed eller ubalance af køn reflekteret i de høje grader af vold mod kvinder. Disse inkluderer seksuelt misbrug, kidnapning, overgreb, mishandling, vold og sexchikane.

Hvad er patriarkat, der skaber ulighed mellem køn?

Det navn, samfundet giver den sociale orden, er “patriarkat”Denne sociale orden etablerer køn som en ressource til at tildele specifikke aktiviteter, funktioner, forhold og magt til hver person. Dette strukturerede netværk af magt, hierarkier og værdier fremsætter nogle modeller af maskulinitet og femininitet, der er universelle og modsat hinanden.

Vi går ud fra, at kvinder er naturligt bedre til moderskab og at tage sig af familien. Mænd, på den anden side, er naturligt bedre til lederskab og styring. At adskille disse overbevisninger, der fungerer som sociale mandater, er et af hovedmålene med feminisme. 

ulighed mellem køn

Bestemte sociale mandater, eller imperativer, opretholder dette patriarkat. Disse er meget forskellige for mænd og kvinder.

Imperativer af konceptet “kvinde”

  • Kvinder er dem, der drager omsorg for og er ansvarlige for andres velvære. Deres værdier ligger i deres evne til at hengive dem selv til andre og tjene dem. At drage omsorg for andre folk, og at have ansvar over for dem, er af central vigtighed i deres liv.
  • Prædisposition for kærlighed. Dette er baseret på idéen om, at kvinder kun er komplette, når de tilhører nogen. 
  • Moderskab er et imperativ af identitet. Kvinder er kun glade og tilfredse med dem selv, når de er mødre. 
  • Kvinder skal være smukke og ønskværdige. Skønhed gør os synlige og socialt accepteret. Det forvandler kvinder til objekter, som mænd skal nyde.

Imperativerne ved konceptet “mænd”

  • Maskulinitetens kilde er magt og styrke. Med andre ord, måler vi det ved succes, overlegenhed over for andre, konkurrencedygtighed, status osv.
  • Mandighed kræver aggression og vovemod. Med andre ord, udtrykker mænd det gennem styrke, mod, risikotagende adfærd og evnen til at beskytte dem selv og bruge vold, som en måde at løse konflikter på.
  • Mænd udviser maskulinitet ved at være i stand til at føle ro og stoisk ved deres selvtillid og selvtilstrækkelighed, og ved at skjule deres følelser. Ydermere, betyder maskulinitet styrke, stor selvtillid og tro på sig selv. Mænd kan ikke tillade dem selv at føle frygtHvis de gør, er de bare nødt til at komme over det.

Hvad kan vi gøre for at ændre disse mønstre i ulighed mellem køn?

Efter alt, vi har beskrevet, er vi nødt til at stille os selv et logisk spørgsmål. Er vores nuværende livsstil tilstrækkelig, når det kommer til mønstrene med ulighed mellem kønnene? Ligeledes, hvis alt dette generer os, så er det tid til at bidrage til at ændre den nuværende situation.

Over tid, har folk været i stand til at konkludere, at for at bekæmpe ulighed mellem køn, er der bestemte taktikker, der skal forsøges. Disse taktikker vil afhænge af, hvorvidt man er en mand eller en kvinde.

lighed mellem køn

Kvinder har ansvaret og retten til at søge ensomhed og tage sig af dem selv, for at ændre disse mønstre. 

Desuden, er denne søgen efter personligt rum (i form af hobbier, smag osv.) også en form for modstand mod disse samfundsmæssige krav. Så, ifølge dette koncept, fremmer en række af handlinger fra feminisme den kvindelige autonomi.

I tilfældet med mænd, ligger deres vej i retningen af uddannelse og effekterne af medansvar. Maskulinitet er ikke inkompatibelt med udtrykkelse og anerkendelse af egne følelser eller andres følelser. Ej heller er det blottet for at tage ansvar for, empatisere med og drage omsorg for behovet hos andre.

Disse idéer har tendens til at være fraværende i den primære socialiserinsproces (spædbarnsalderen). Dog, skal vi inkludere disse idéer i de uddannelsesmæssige programmer. Dette er en vigtig strategi for social transformation.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.