Hollands erhvervstemaer: Forskellige personligheder passer til forskellige job

Hvis du ikke ved, hvilket job du skal vælge, eller hvis du har brug for et karriereskift, kan Hollands erhvervstemaer måske hjælpe dig.
Hollands erhvervstemaer: Forskellige personligheder passer til forskellige job
Elena Sanz

Skrevet og kontrolleret af psykolog Elena Sanz.

Sidste ændring: 08 juni, 2023

Du bruger næsten en tredjedel af dit liv på at arbejde. Derfor vil dit job have en enorm betydning for din livskvalitet. Erhvervsvejledning forsøger at vise dig i den rigtige retning og hjælpe dig med at træffe den rigtige beslutning. Der findes faktisk forskellige modeller og teorier på dette område. En af de mest interessante og mest anvendte i professionel praksis er Hollands erhvervstemaer (RIASEC).

Denne model er baseret på en tilgang, der fokuserer på den enkelte persons karakteristika og på den grad af tilpasning, der kræves i forskellige job.

Kvinde sidder og skriver ved skrivebord
Ifølge Holland søger vi efter erhverv og job, hvor vi kan bruge vores evner og færdigheder og vise vores interesser og værdier.

Hollands erhvervstemaer

Hollands erhvervstemaer bygger på den forudsætning, at alle erhvervspræferencer er et sløret udtryk for den underliggende karakter. Derfor vil enkeltpersoner vælge forskellige karrierer i overensstemmelse med deres personlighed.

Du kan naturligvis arbejde inden for et fagområde, der ikke har noget at gøre med den person, du er. Det kan skyldes økonomiske årsager eller jobtilgængelighed. Du har dog en tendens til at være mere tiltrukket af den slags job, der passer til dine egne personlighedstræk. Desuden klarer du dig bedre i disse job.

Dette har forskellige konsekvenser. På den ene side er det underforstået, at erhvervsvalg er et udtryk for personlighed. Derfor vil du, hvis du følger dit kald, sandsynligvis finde mennesker med lignende træk som dig i dit arbejdsmiljø. På den anden side vil du føle dig mere tilfreds og nyde større jobstabilitet, så længe du vælger et miljø, der passer til din personlighedstype.

Hollands erhvervstemaer og personlighedstyper

Hollands erhvervstemaer er en sekskantet model. Den beskriver seks forskellige personlighedstypologier, der svarer til seks erhvervsmiljøer.

Beskrivelsen af disse personligheder er baseret på de fælles træk, som medlemmerne af en given arbejdsgruppe har. F.eks. kompetencer, værdier, mål eller problemløsningsstil. De er som følger:

1. Realistisk (udførere)

Den realistiske personlighed har en tendens til at have et objektivt og konkret syn på verden. De er konstante og dynamiske personer. De er hovedsageligt fokuseret på det materielle og praktiske plan.

Disse personer føler sig mere tiltrukket af og har en tendens til at være dygtige til opgaver, der indebærer en ordentlig og systematisk håndtering af genstande, værktøj og maskiner. Derfor kan nogle af deres foretrukne erhverv være relateret til landbrug, husdyrhold, mekanik, elektricitet eller ingeniørarbejde.

2. Undersøgende (tænkere)

Den undersøgende personlighed er mere fokuseret på det teoretiske plan, hvilket indebærer analyse og abstraktion. Derfor har disse personer en tendens til at undgå situationer med et meget praktisk element. De er observerende mennesker. Desuden besidder de en stor nysgerrighed om, hvordan fysiske, biologiske eller kulturelle fænomener fungerer, som de ønsker at undersøge og forstå.

Disse personer er tiltrukket af kreative og mentalt udfordrende opgaver. Som følge heraf klarer de sig ofte godt i teoretiske og undersøgende erhverv. F.eks. inden for jura, fysik, kemi eller økonomi.

3. Kunstneriske (skabere)

Kunstneriske personer er primært fokuseret på at udtrykke følelser og fornemmelser og på at skabe og projicere gennem originalitet og fantasi. De har en tendens til at bevæge sig væk fra konventionelle og ekstremt realistiske erhverv.

I stedet vælger de frie og lidt systematiserede miljøer, hvor de kan være uafhængige og udfolde deres kunstneriske følelser. Musikere, dansere, forfattere, designere og dekoratører passer til denne profil.

4. Sociale (hjælpere)

Den sociale personlighed nyder at interagere med andre og har gode kommunikationsevner. De er empatiske personer med et ønske om at hjælpe andre. De har en tendens til at være ledere og idealister og har et positivt selvbillede. De foretrækker erhverv, der er relateret til pleje, træning og vejledning. F.eks. medicin, psykologi, undervisning eller socialt arbejde.

5. Virksomhedsorienterede (overtalere)

Den virksomhedsorienterede personlighedstypologi er kendetegnet ved en høj præstationsorientering og ledelseskapacitet. De er overbevisende, modige, dynamiske og energiske personer. De er i stand til at tage risici, men de undgår det intellektuelle og æstetiske plan.

Derfor fokuserer de mere på kommunikation, organisation og jagten på profit. Marketing, PR, handel, bankvæsen og generelt forretningsverdenen er deres foretrukne områder.

6. Konventionelle (organisatorer)

Denne sidste mulighed omfatter logiske, disciplinerede og organiserede personer. Som sådan har de en tendens til at være formelle og konformistiske. De foretrækker ordnede og systematiske aktiviteter. F.eks. registrering, arkivering, organisering og behandling af data. Administratorer, bibliotekarer, bankassistenter og kontorarbejdere har en tendens til at have denne type personligheder.

Bibliotekar
Hollands model er nyttig til at vejlede den enkelte i sit valg af studier.

Bidrag fra Hollands erhvervstemaer

Ifølge denne model har personer med ensartede træk en tendens til at skabe bestemte atmosfærer i deres samspil. Desuden identificerede Holland seks typer af arbejdsmiljøer i overensstemmelse med de seks identificerede personlighedstyper.

Forskellige tværkulturelle undersøgelser har gjort det muligt at identificere og bekræfte de forskellige hjørner i Hollands sekskantede model. På samme måde er der blevet udarbejdet opgørelser, som klassificerer både mennesker (i personlighedstypologier) og erhverv (i erhvervsmiljøer). De søger at lede den enkelte til det job, der passer bedst til ham/hende.

Hollands model er nyttig til at vejlede en person i hans/hendes valg af studier, når han/hun skal vælge sit første job, eller når han/hun føler, at han/hun har brug for et karriereskift. På baggrund af deres karaktertræk, værdier, interesser og færdigheder kan de vælge det miljø, der passer bedst til deres behov. Som følge heraf vil de opnå større succes og tilfredshed.

Man skal dog huske på, at det ikke altid er så enkelt. Det skyldes, at vi alle i større eller mindre grad har karakteristika fra forskellige typologier. Derfor er det altid vigtigt at foretage en individualiseret analyse.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


  • Martínez, J. M., & Valls, F. (2003). Estudio y análisis del position classification inventory (PCI) de Gottfredson y Holland. Electronic Journal of Research in Educational Psychology1(1), 121-136.
  • Martínez, J. M., & Valls, F. (2008). Aplicación de la teoría de Holland a la clasificación de ocupaciones. Adaptación del inventario de clasificación de ocupaciones (ICO). Revista mexicana de psicología25(1), 151-164.
  • Rivas Martínez, F. (1976). Teorías vocacionales y su aportación a la orientación. Revista española de Pedagogía, 75-106.

Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.