Hjernelapper: Karakteristika og funktioner

Den mest interessante lap er afgjort frontallappen, fordi den er ansvarlig for udøvende funktioner. Faktisk er den ansvarlig for vigtige processer som planlægning og kontrol af stimuli.
Hjernelapper: Karakteristika og funktioner
Valeria Sabater

Skrevet og kontrolleret af psykolog Valeria Sabater.

Sidste ændring: 18 maj, 2023

Alt, hvad vi er, ligger i vores hjerne. Dette fantastiske og enormt komplekse organ er en refleksion af vores succesfulde evolutionære historie som art. Den menneskelige hjerne er inddelt i fire forskellige hjernelapper.

Vores bevidsthed ligger i disse lapper. Vi danner også sprog, lagrer vores hukommelse og styrer følelser og en masse andre processer i disse hjernelapper.

Den berømte portugisiske neurolog, Antonio Damasio, forklarer i sin bog Looking for Spinoza, at hjernen er mere end blot en samling af neuroner. Selv ikke en sammenligning af organet med en computer kan gøre det. Hjernen og enhver af dets strukturer er et direkte resultat af vores interaktion med vores omgivelser.

“Øjet skal koncentrere sig, fange subjektet, og så vil hjernen finde en mening med det og udtrykke det.”

-Paul Cézanne-

Vi er, hvad vi ser, føler og oplever samt måden, hvorpå vi reagerer på stimuli og omstændigheder. Hjernen dannes efter hver en oplevelse. Hjernelapperne er dem, der styrer processerne med at danne karakteristika. Ved at finde frem til hver af disse processer kan vi få en større og mere komplet forståelse af den menneskelige hjerne.

Hjernelapper illustreres med lys og farver

Hjernelapper og deres funktion

Når vi tænker på hjernelapper, har vi en tendens til at begå den fejltagelse at se separate strukturer, der er uafhængige af hinanden. Derfor er det vigtigt at forstå, at der ikke er nogen indre barriere mellem dem. De fire områder, der udgør hjernen, arbejder altid i harmoni og deler konstant informationer.

Selvom hver hjernelap på den ene side har individuelle karakteristika, så betyder det ikke, at kun et område udelukkende styrer en specifik opgave. Mange aktiviteter og processer overlapper hinanden i forskellige hjernelapper.

Dette medfører, at et område ikke kan fungere uden indblanding af et andet. Det er derfor, i tilfælde af en hjerneskade, at dets funktioner kan overtages af et andet område. Dette kan eller kan ikke påvirke effektiviteten i processen.

Selv forskerne kan være uenige om, hvor en hjernelap slutter og den næste starter. Men det, som de er enige om, er, at der er to klare områder: Den højre og den venstre halvdel.

Det er derfor, vi kan finde hver af de fire hjernelapper, som udgør hjernen, i begge halvdele. Og neurologer vil gerne tale om den højre frontallap og den venstre frontallap og så videre. Lad os se på hver enkelt hjernelaps karakteristika.

Frontallappen, den forreste af de fire hjernelapper

Frontallappen er et klart resultat af vores evolution. Det er placeret lige under kraniet tæt på panden. Den udgør den mest akutte del af vores hjerne, som det tog længst tid at danne. Her er nogle af de opgaver, som denne lap er ansvarlig for:

 • Sprog og tale. Det er takket være brocas området, et exceptionelt område, som gør det muligt for os at omsætte tanker til ord.
 • På samme måde skiller frontallappen sig ud, især på grund af de kognitive processer, disse sofistikerede styrende opgaver, som gør det muligt for os at planlægge, fokusere vores opmærksomhed, bevare hukommelse i lang tid, forstå hvad vi ser, regulere følelser og så videre.
 • Frontallappen gør det også muligt for os at forstå og reagere på andre folks følelser. Grundlæggende danner den vores empati.
 • Frontallappen regulerer motivation og søger efter belønning for vores handlinger. De fleste af vores dopamin sensitive neuroner i hjernen findes i denne lap.
billede af mand foran stor hjerne

Isselappen

 • Isselappen er over nakkelappen og bagved frontallappen. Den har flere funktioner. Men det, der skiller den ud fra de andre hjernelapper, er, at den er ansvarlig for sensorisk opfattelse, rummelig forståelse, bevægelse og orientering.
 • Ydermere er det dette område i hjernen, hvor hjernen modtager sensorisk information fra vores sanseorganer. Det er her, vi danner og regulerer smerte, fysisk pres og temperaturen.
 • På samme måde kan vi takket være dette område forstå tallenes verden. Det er meget relevant for matematikken.

Nakkelappen

Blandt de interessante områder i de fire hjernelapper er nakkelappen det mindste, men også den mest interessante. Det er tæt på nakken og har ikke en konkret funktion. Den er nærmest som en sti for alle de andre mentale processer, som de skal gå gennem og forbinde med de andre områder.

 • Dette område sørger for visuel opfattelse og genkendelse.
 • Nakkelappen er særlig ansvarlig for vores synssans. Faktisk er den involveret i adskillige opgaver såsom at genkende mønstre og lave processer og sende visuel information til hjernestammen.
 • Den hjælper med at adskille farverne.
 • Den sørger også for at være med i vore tankeprocesser og følelser.

Tindingelappen

Denne lap er placeret lige ved siden af tindingen og regulerer en masse processer. Som forskningen antyder er det svært at knytte specifikke opgaver til en bestemt hjernelap. De afhænger alle af hinanden og de har forbindelse og arbejder sammen i harmoni. Opgaverne, der foregår i denne lap, er:

 • Den hjælper med at genkende ansigter.
 • Den deltager også i udtalen af sproget og lyd- og musikforståelse.
 • Tindingelappen sørger også for fysisk balance.
 • Den regulerer følelser som motivation, vrede, angst og nydelse.

Den frie hjernelap

Gennem denne artikel har vi talt om fire hjernelapper. Fra et neuroanatomisk synspunkt foreslår mange undersøgelser, at der findes et femte område, som vi kalder den frie hjernelap. Det er en skjult hjernelap under de fire andre hjernelapper. Det er et fjernt og komplekst område, som deler plads med forskellige vener og arterier.

Vi ved endnu ikke så meget om den frie hjernelap. Ikke desto mindre har eksperter set forskellige processer og forandringer hos patienter, som lider af epilepsi, og som har skader i dette særlige område af hjernen.

Denne hjernelap er med til at afgøre smag, kontrollerer spontane funktioner og selvbevidstheden. Da den er en del af det limbiske system, kan den også hjælpe med at kontrollere følelser.

figur af hjernen

Grænser mellem hjernelapper er slørede

Som en konklusion antyder videnskaben, at hjernelapperne udgør et fascinerende kort over de processer og forbindelser, der er i hjernen. Men det er vanskeligt at etablere klare grænser for funktionerne.

Den mest interessante lap er afgjort frontallappen, fordi den er ansvarlig for udøvende funktioner. Faktisk er den ansvarlig for vigtige processer som planlægning og kontrol af stimuli.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.