Hexaflex: ACT-hexagonmodellen

Hexaflex udgør kernen i terapi med accept og engagement. I denne artikel vil vi forklare, hvad det er, hvorfor det er dannet, og hvad dets nytteværdi er for at forbedre vores liv.
Hexaflex: ACT-hexagonmodellen
José Padilla

Skrevet og kontrolleret af psykolog José Padilla.

Sidste ændring: 09 december, 2022

Indenfor ACT (acceptance and commitment therapy) kan man bruge hexaflex. ACT er kendetegnet ved at give relevans til konteksten i en situation. ACT fokuserer nemlig på det miljø, hvori menneskers kognitive aktivitet finder sted, hvilket i nogen grad reducerer den betydning, som tidligere generationers terapier lagde på indholdet.

Et af hovedmålene med ACT er at udvikle psykologisk fleksibilitet og tilskynde til bevidst kontakt med nuet. På et teoretisk plan er formålet med modellen, at verbale og kognitive funktioner er underlagt en mere præcis og frivillig kontekstuel regulering for at rette adfærden mod værdier.

Ifølge denne model er der seks processer, der genererer psykologisk fleksibilitet: Accept, kognitiv defusion, kontakt med det nuværende øjeblik, selvet som kontekst, værdier og engageret handling.

Forholdet mellem disse processer er normalt repræsenteret ved en sekskant, der er kendt som en hexaflex. Gennem disse seks komponenter søger ACT (Ribero-Marulanda og Agudelo-Colorado, 2016):

 • Anerkendelse og opgivelse af interne strategier til kontrol af begivenheder.
 • Iagttagelse af oplevelser uden at sætte etiketter på dem.
 • Fokus på adfærd, der har til formål at opnå værdifulde resultater, for at skabe fleksible og effektive handlinger.

Nedenstående vil vi gennemgå hver af de seks komponenter eller processer i ACT hexaflex-modellen.

Smilende kvinde i terapi

Hovedmålet med ACT er udvikling af psykologisk fleksibilitet hos klienten.

Hexaflex

Som sagt er hexaflex et sekskantet diagram, der bruges til at klassificere og behandle problemer. Hver af de seks processer, som det er baseret på, svarer til et af ACT’s kerneprincipper. Med dette diagram kan terapeuten også vælge et udgangspunkt for den specifikke intervention.

ACT søger at dyrke psykologisk fleksibilitet, som ikke er andet end evnen til at se vanskelige situationer i øjnene, acceptere dem og tilpasse sig dem. Når vi oplever stressende situationer, beskytter psykologisk fleksibilitet os mod negative følelser og kan fremme vores mentale sundhed. Desuden fungerer den som en stødpude mod stress og negative psykologiske resultater.

Lad os se nærmere på hver af de processer, som ACT anvender til at fremme psykologisk fleksibilitet.

1. Accept

I hexaflex-modellen er accept den handling at modtage det, der tilbydes os, og tage det, som livet bringer os, “at tage det fuldstændigt, i det øjeblik det bliver givet, uden at forsvare os” (Hayes, 2013). Accept er en holdning, der motiverer os til ikke at undvige det, der sker lige nu.

Accept er en invitation til at sige ja til livet, når det ikke giver nogen mening at kæmpe imod ubehagelige oplevelser. Der er f.eks. visse omstændigheder, som vi ikke kan ændre, f.eks. at blive ældre, og vi har intet andet valg end at acceptere dem.

Accept indebærer således en villighed til at åbne os for nuet, for vores eksistens og for de op- og nedture, som den udfolder sig i. Det er ikke selvudslettende, men et vitalt engagement i øjeblikket, som det er.

“Accept er virkelig en anden måde at være i livet på, at leve venligt og med et åbent hjerte med vores indre landskab, med det, der sker med os, og fuldt ud omfavne det.”

-O´Connell, 2018-

Essensen af accept ligger i ikke at gøre modstand. Det betyder ikke at modsætte sig livets strøm. Når vi indtager en holdning, hvor vi accepterer det, der sker med os, reagerer vi ikke ved at kæmpe eller gøre modstand, fordi det kun tilføjer unødvendigt ubehag.

2. Kognitiv defusion

Dette er den strategi, der gør det muligt for os at løsrive os fra vores tanker, mere specifikt fra de tanker, der er blevet et problem for os. Kognitiv defusion hjælper os til at forstå, at hverken ord eller tanker er virkeligheden.

Kognitiv defusion hjælper os i de øjeblikke, hvor vi skal stå over for udfordringen med at håndtere potentielt angstfremkaldende og påtrængende tanker. Ved at anvende denne strategi lærer vi at observere produkterne og processerne af vores tanker.

Det giver os også mulighed for at afidentificere os fra vores tanker: “Jeg har tanken…”, “Jeg bemærker denne tanke”, “Jeg gør noget med mine tanker”. Takket være kognitiv defusion kan vi se forskel på vores mentale aktivitet og os selv.

Kognitiv defusion har ikke til formål at erstatte dysfunktionelle tanker med andre (som kognitiv omstrukturering ville gøre), men at give os et perspektiv, hvor vores tanker ikke er virkelige, men kreationer af vores sind. Andre mål er at:

 • Reducere det niveau af identifikation, som vi har med vores indre oplevelser.
 • Nedsætte karakteren af vores tankers sandhed.
 • Formindske vores tankers indflydelse på vores adfærd og oplevelser.
 • Fremme kognitiv fleksibilitet.

3. Kontakt med det nuværende øjeblik

Uden bevidsthed om det nuværende øjeblik har vi en tendens til at fokusere opmærksomheden på vores psykiske liv. Inden for rammerne af ACT giver terapeuterne strategier, så vi kan fokusere mere på det, der sker omkring os. Det inviterer os også til at være dynamiske på det mentale plan.

Idéen er, at hvis vores omgivelser konstant ændrer sig, og vi er opmærksomme på det, vil indholdet af vores psykiske liv også flyde og dermed undgå ugyldiggørende grublerier.

Denne form for træning er nødvendig, da stiv og fraværende opmærksomhed er forbundet med psykologisk dysfunktion. På den anden side er mindfulness positivt forbundet med psykologisk velvære (Bowlin og Baer, 2012). Det kan også reducere forskellige psykologiske symptomer og følelsesmæssig reaktivitet. Desuden forbedrer det adfærdsregulering.

Gennem mindfulness bringes vores opmærksomhed til oplevelsen af her og nu med åbenhed, modtagelighed og nysgerrighed. Det hjælper os med at finde en effektiv vej til udvikling af accept. Mindfulness indebærer nemlig et engagement i øjeblikket og i livet, som det manifesterer sig i nuet.

4. Selvet som kontekst i hexaflex

Vi er ofte gennemsyret af de historier og fortællinger, vi fortæller os selv om det, der sker med os. Som følge heraf er vi mindre i stand til at reagere fleksibelt fra det ene øjeblik til det næste.

Denne psykologiske stivhed eller ufleksibilitet er ikke nødvendigvis forbundet med negative tanker. Derfor kan vi måske sammenlægge den med overbevisninger som f.eks: “Jeg er et omsorgsfuldt menneske” og miste villigheden til at erkende de måder, hvorpå disse idéer sårer eller skader andre.

Selvet som en kontekst giver os ikke mulighed for at antage et perspektiv på disse historier. Derfor løsner vi vores tilknytning til dem.

I hexaflex-modellen er selvet som kontekst et rum, en transcendens, hvorfra vi observerer vores oplevelser. På den ene side støtter eller indeholder det alle vores oplevelser.

På den anden side er der en opsplitning mellem selvet som bevidsthed og selvet som indholdet af psykologiske begivenheder. Vi kan sige, at disse kvaliteter af inklusion og skelnen tilskynder til mere fleksible adfærdsmønstre (Chin og Hayes, 2017).

5. Værdier

I ACT-hexaflex er vores værdier vores valgte kvaliteter af at være og gøre. Når vi engagerer os i handlinger baseret på dem, etablerer vi adaptive adfærdsrepertoirer, og de forstærkende virkninger af handling eksisterer i det nuværende øjeblik, snarere end i de eksterne resultater, vi kan opnå (Chin & Hayes, 2017).

Værdier er et centralt aspekt af vores liv. De er i realiteten vores kompasser, og de guider os i vores søgen efter det, der giver genlyd i os. Desuden er de et af fundamenterne for at have en autentisk tilværelse. I denne forstand hævder Van Deurzen (2002), at et autentisk liv består i at træffe beslutninger i overensstemmelse med de værdier, som vi anerkender som værende værd at forpligte os til.

I vores liv er værdier den støtte, som den eksistentielle mening konfigureres på. Ved at forpligte os til at realisere dem og leve i overensstemmelse med dem, opbygger vi værdifulde liv, der er værd at leve.

“Mit liv giver kun mening, hvis jeg udvikler mit eget værdisystem.

-Adams, 2012-

To kvinder taler sammen

Værdierne i ACT er relateret til, hvordan vi ønsker at være, og hvad vi ønsker i vores liv.

6. Engageret handling i hexaflex

Et værdifuldt liv er konfigureret ud fra konkrete handlinger, der er styret af vores værdisystem. Derudover kræver det engagement til gentagne gange at gå den vej, der er vigtig for os (O’Connell, 2018).

For ACT er forpligtelser ikke løfter, der skal gives i fremtiden. De er snarere beslutninger, der træffes fra det ene øjeblik til det andet for at opbygge meningsfulde handlinger. Fejl i en engageret handling ses ikke som fejl, men som muligheder for at tage ansvar for fejlen og for at genoptage en værdiorienteret handling.

Engageret handling er måske den centrale akse for forandring som foreslået af ACT. Idéen er, at når vi har identificeret vores værdier, forpligter vi os til at udarbejde handlingsplaner, der er i overensstemmelse med dem. Det betyder, at vi undgår at skulle løse de dissonanser, der giver os så meget ubehag.

Afslutningsvis vil jeg sige, at hexaflex gør det lettere for os at leve en meningsfuld og værdifuld tilværelse. Det opfordrer os også til at indtage en vital holdning af accept, åbenhed og ikke-modstand. Denne holdning understøttes af en øvelse i mod, eksplicit definition af vores værdier og gennemførelse af handlingsplaner, hvori disse afspejles.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


 •  Adams, M. (2013). A concise introduction to existential counselling.
 • Bowlin, S. L., & Baer, R. A. (2012). Relationships between mindfulness, self-control, and psychological functioning. Personality and individual differences52(3), 411-415.
 • Chin, F., & Hayes, S. C. (2017). The Acceptance and commitment therapy and the cognitive behavioral tradition: assumptions, model, methods, and outcomes. In Hofmann, S. & Asmundson, G. Science of Cognitive Behavioral Therapy (pp. 155–173). Academic Press.
 • Gloster, A. T., Meyer, A. H., & Lieb, R. (2017). Psychological flexibility as a malleable public health target: Evidence from a representative sample. Journal of Contextual Behavioral Science6(2), 166-171.
 • Hayes, S. C. (2013). Sal de tu mente, entra en tu vida. Desclée de Brouwer.
 • Masuda, A., Anderson, P. L., Wendell, J. W., Chou, Y. Y., Price, M., & Feinstein, A. B. (2011). Psychological flexibility mediates the relations between self-concealment and negative psychological outcomes. Personality and Individual Differences50(2), 243-247.
 • O´Connell, M. (2018). Una vida valiosa: los procesos de la terapia de aceptación y compromiso. Ediciones B.
 • Ribero-Marulanda, S., & Agudelo-Colorado, L. (2016). La aplicación de la terapia de aceptación y compromiso en dos casos de evitación experiencial. Avances en Psicología Latinoamericana34(1), 29-46.
 • Schultz, J. (2021, 21 de marzo). What is act?The hexaflex model and principles explained. https://positivepsychology.com/act-model/
 • Van Deurzen, E. (2002). Existential counselling & psychotherapy in practice (2ª ed.). Sage.

Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.