Tag denne test og find ud af, om du har et sundt selvværd

Tag denne test og find ud af, om du har et sundt selvværd

Sidste ændring: 17 december, 2017

Selvværd er tæt forbundet med den subjektive vurdering, vi har af os selv. Et sundt selvværd vil altid skabe et positivt velvære, mens det modsatte kan sende os ned i depression. Derfor er det så vigtigt at passe på det og evaluere det. Simpelthen fordi det er noget, der varierer så meget. Et af værktøjerne, vi kan finde i psykologien, og som kan hjælpe os med at opnå dette mål, er Rosenbergs selvværdsskala.

Denne skala er kort, hurtigt udført og meget valid. Faktisk i så høj en grad at den er et af de mest brugte værktøjer, som psykologer bruger til at vurdere menneskers selvværd. Den bruges også tit, når man ønsker at måle denne variabel i en videnskabelig sammenhæng.

“Hvis du ikke værdsætter dig selv, vil alle kunne udmytte dig.”

-Anonym-

Rosenbergs selvværdsskala og dens brug

Rosenbergs selvværdsskala har fået navn efter sin skaber, Morris Rosenbergprofessor og pHD. i sociologi. Han brugte adskillige år af sit liv på at studere selvtillid og konceptet om selvet. Han præsenterede den første udgave af skalaen i sin bog:  Society and the Adolescent’s Self-Image.

Rosenbergs skala består af ti udsagn, der handler om, hvor meget eller lidt personen værdsætter sig selv. Den omhandler også, hvor tilfreds man er med sig selv. De første fem udsagn er positivt formuleret, mens de resterende fem er negativt formuleret.

Rosenbergs test af sundt selvværd

De positive udsagn får point fra 0 (helt uenig) til 3 (helt enig). De negative udsagn får modsatte point, hvor 3 er helt uenig og 0 er helt enig.

Dette er udsagnene:

  1. Jeg føler, jeg er en person, som er lige så meget værd som andre.
  2. Jeg føler, jeg har positive kvaliteter.
  3. Generelt tænker jeg, at jeg er en fiasko.
  4. Jeg kan gøre ting lige så godt, som de fleste andre kan.
  5. Jeg føler ikke, jeg har meget at være stolt af.
  6. Jeg har et positivt syn på mig selv.
  7. Jeg føler mig overordnet set tilfreds med mig selv.
  8. Jeg vil gerne have mere respekt for mig selv.
  9. Nogle gange føler jeg mig ubrugelig.
  10. Nogle gange føler jeg ikke, jeg kan finde ud af noget.

“Ingen kan få dig til at føle dig underlegen uden din tilladelse.”

-Anonym-

Resultaterne af Rosenbergs test af selvværd

De positive udsagn (1,2,4,6,7) og de negative (3,5,8,9,10) er blandede. Resultatet af deres point giver os en ide om tilstanden af personens selvværd. En lavere score end 15 indikerer et meget lavt selvværd. Det betyder, at der bør arbejdes på at forbedre det.

En score mellem 15 og 25 points indikerer et sundt selvværd. Det falder indenfor den kategori, som kan kategoriseres som balanceret. En højere score end 25 vil ses hos en stærk og sund person. Men sådan en høj score kan dog også indikere problemer i at se virkeligheden, som den er. Det kan udpege personer, som er alt for tilfredse med sig selv. Den ideelle score ligger mellem 15 og 25 points.

Person med sundt selvværd vælger glad smiley

De meste relevante fund fra Rosenbergs selvværdsskala

Rosenbergs selvværdsskala var tiltænkt teenagere, men blev senere tilpasset til voksne individer. Dette gav muligheden for at evaluere hele befolkninger og endda forskellige kulturer, hvilket gav nogle interessante fund.

Et af disse fund var, at mennesker, som lever i individualistiske samfund, for eksempel USA, føler sig meget kompetente, men mindre tilfredse med sig selv. Det samme sker ikke i steder som Japan. Her finder man en kollektivisme, hvilket giver en større selvtilfredshed, men en lavere følelse af kompetence.

Udover dette viste skalaen, at udadvendte og mere følelsesmæssigt stabile mennesker har bedre selvværd, mens indadvendte og følelsesmæssigt ustabile mennesker ofte har et lavere selvværd.

Pige puster blå røgsky

På trods af alle disse opdagelser har Rosenbergs selvværdsskala påvist, at alle mennesker, både mænd og kvinder, børn og voksne, generelt ser sig selv på en positiv måde. Vi bliver selvfølgelig nødt til at sætte spørgsmålstegn ved, om mange skammer sig over at indrømme deres mangler.  Eller om de ikke kan indse, at de har dem.

“Lær at respektere og elske dig selv, da du skal være i dit eget selskab i resten af dit liv.”

-Anonym-

Har du et sundt selvværd?

Rosenbergs skala bruges stadig i dag til at løse et almindeligt problem inden for psykologien: at kunne måle visse variabler, der påvirker vores adfærd, tanker og følelser. Dens udvikling og overlevelse minder os om vigtigheden af at overvåge vores selvværd, passe på det og altid forsøge at holde det på et niveau, der hjælper os og ikke holder os tilbage. Et sundt selvværd er en af søjlerne for velvære og på samme tid nøglen til at føle glæde og ro i de forskellige dele af vores liv. Så føler du for at tage testen og opdage, hvor meget du værdsætter dig selv?

Billeder af Kathrin Honesta


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.