De fire livsstile ifølge Alfred Adler

Hvordan er din livsstil? Psykologen Alfred Adler definerede fire typologier, hvoraf tre ikke er sunde og ikke giver dig mulighed for at opbygge en lykkelig og meningsfuld tilværelse.
De fire livsstile ifølge Alfred Adler
Valeria Sabater

Skrevet og kontrolleret af psykolog Valeria Sabater.

Sidste ændring: 27 december, 2022

Alfred Adler hævdede, at vores livsstil er forbundet med vores personligheder og vores familier. Der findes ifølge Adler fire livsstile. Han foreslog, at den måde, vi blev opdraget på, og de relationer, vi havde til vores tilknytningsfigurer, til dels former den måde, vi føler, forholder os til og bearbejder virkeligheden på.

Nogle personer vil gøre det på en sund måde, mens andre vil føre til problematisk adfærd. Denne østrigske læge og psykoterapeut, skaberen af individuel psykologi, hævdede dog også, at vi ikke er så påvirket af vores tidligere erfaringer, som vi tror. Faktisk foreslog han, at vi er mere påvirket af, hvordan vi fortolker vores egen virkelighed.

Dette forklarer, hvorfor to søskende med de samme forældre ofte opfører sig og opbygger to helt forskellige tilværelser for sig selv. Ifølge Adler er vores livsstil faktisk en kreativ kraft, hvormed vi forsøger at overvinde vores mangler, udtrykke os selv, træffe nye beslutninger og værdsætte det, vi har brug for.

Det er en kompleks psykologisk konstruktion, men yderst interessant og værd at dykke ned i. Lad os tage et kig på det.

“Det er det individ, der ikke er interesseret i sine medmennesker, der har de største vanskeligheder i livet og forårsager de største skader på andre.

-Alfred Adler

Tænkende kvinde ser ud over landskab

De fire livsstile ifølge Alfred Adler

Alfred Adler var den første person, der udtrykte interesse for at forstå menneskers livsstile. Det er rigtigt, at Carl Jung allerede havde brugt begrebet i 1912, men han dykkede ikke særlig dybt ned i emnet. Det var Adler, der gennemførte en detaljeret undersøgelse for at formulere mere end én teori med sit innovative perspektiv.

Adler brugte en holistisk tilgang til studiet af personlighed, idet han observerede mennesker i deres sædvanlige sociale kontekst og anvendte interessante filosofiske perspektiver. Et af dem var Hans Vaihingers fiktionalisme, som gav værdi til mentale konstruktioner eller den måde, hvorpå individer fortolker verden.

En vigtig komponent i Adlers teori og perspektiv var følelsen af mindreværd. Med andre ord, de følelser af mangel, ubetydelighed og skrøbelighed, der tilskynder os til at forbedre os selv. Adler foreslog, at for at opnå personlig tilfredsstillelse må vi søge mål og idealer. Han kaldte det for fiktiv finalisme.

Det er ud fra disse mål og idealer, at vi opbygger vores livsstil. Det er dog ikke alle af dem, der er positive eller anbefalelsesværdige. Faktisk er der kun én af Adlers fire livsstile, som er sund.

Den herskende type: En egoistisk livsstil

Denne stil stammer fra en aggressiv, egoistisk og dominerende personlighed. Disse mennesker ernærer sig udelukkende af følelser af ubetydelighed og er fjendtlige. De er vrede, mistroiske og har brug for at have kontrol over andre, så de leverer det, de ikke selv kan levere.

Som Alfred Adler selv advarede om, er den person, der ikke interesserer sig for andre, den person, der finder de største vanskeligheder i sin fremtid. Deres måde at leve, tænke, forholde sig til andre og opføre sig på er nemlig altid problematisk. Den kan endog være patologisk (narcissisme, aggressivitet osv.).

Den modtagende type: En afhængig livsstil

Disse personer orkestrerer hele deres eksistens og adfærd i én retning: At få forstærkninger fra andre. Den modtagende type har ikke overvundet deres mindreværdsfølelse. Dette fører til afhængighedsforhold og absolut underkastelse.

De mangler selvopfattelse, har få værdier og har ingen kærlighed til sig selv. Denne livsstil kan føre dem til situationer med stor sårbarhed og ulykkelighed.

“Ethvert individ handler og lider i overensstemmelse med sin særegne teleologi, som har al skæbnens uundgåelighed, så længe han ikke forstår den.”

-Alfred Adler-

Den undgående type: En eskapistisk livsstil

Disse mennesker forsøger at undslippe alt ansvar, undgår problemer og er ude af stand til at opretholde relationer. De er barnlige personer, der søger et let liv og øjeblikkelig tilfredsstillelse. De ernærer sig af det legende som en flugt og behøver aldrig at sætte fødderne på jorden. Faktisk foretrækker de at have hovedet i skyerne frem for at se virkeligheden i øjnene.

Denne livsstil er kaotisk på alle områder, både socialt, arbejdsmæssigt og personligt. De er ustabile, tankeløse og handler som regel på impulser. De mangler enhver antydning af kreativ kraft og begrænser sig udelukkende til at søge forstærkninger. Desuden unddrager de sig enhver pligt eller specifikke formål, der kan hjælpe dem med at stræbe.

Kvinde alene ved hav

En socialt nyttig livsstil er en livsstil, der dropper egoismen for at skabe forbindelse med andre.

Den socialt nyttige type: Den eneste anbefalede af Adlers livsstile

Den sidste af Adlers livsstile definerer den sundeste, mest komplette og lykkelige typologi. Socialt nyttige personer er dem, der hver dag arbejder på at forbedre sig selv, at bekæmpe deres frygt, forbedre deres styrker og deaktivere egoismen. Først da er de i stand til at komme i kontakt med andre på en autentisk måde.

I det øjeblik vi føler os nyttige og værdifulde i samfundet, opdager vi vores plads i verden. Dette indebærer, at vi skal sætte os mål i horisonten, have forventninger og udvikle et sind, der er i stand til at fortolke enhver oplevelse på en nyttig og positiv måde. For ud over det, der sker med os, er det vigtigt, hvordan vi værdsætter det, der sker med os.

Et af formålene med Adlers psykoterapi var at give klienten en mere kreativ og mindre arkaisk og primitiv tilgang til livet. Med andre ord, den, der forbliver fanget i sin følelse af mindreværd og mangel, vil reagere på omgivelserne på en uhensigtsmæssig måde. På en fjendtlig, afhængig eller undvigende måde.

Det er imidlertid de socialt nyttige mennesker, der får verden til at udvikle sig. I sin bog “The Understanding of Life” forklarede Adler, at ingen enkelt person er den eneste beboer på jorden. Desuden er denne planet begrænset med hensyn til ressourcer. Lad os derfor forsøge at føre livsstile, der respekterer og tager hensyn til disse to ubestridelige aspekter.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


  • Adler, Alfred (1973) El sentido de la vida. Paidós.
  • Adler, Alfred (2014) Comprender la vida. Paidós
  • Bishop, Malachy L. & Rule, Warren L. (2005). Adlerian Lifestyle Counseling: Practice and Research. New York: Routledge.

Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.