Fem fatalistiske overbevisninger, som lammer dig

Alle disse fatalistiske overbevisninger er skadelige. De medvirker til en idé om, at du ikke er herre over dit eget liv.
Fem fatalistiske overbevisninger, som lammer dig

Sidste ændring: 14 juli, 2021

Mange mennesker er ikke klar over deres dybt rodfæstede overbevisninger. Disse fatalistiske overbevisninger filtre sig på en eller anden måde ind i din bevidsthed på et tidspunkt og forbliver der i årevis.

Du tror, at den måde, du ser verden på, er normal, og du stiller sjældent spørgsmål ved dine idéer. Imidlertid ville du indse, at disse idéer er urealistiske og ubegrundede, hvis du tog et nærmere kig på dem.

Det største problem ved fatalistiske overbevisninger er, at de begrænser din horisont markant. De er falske idéer, camoufleret af sandheder, så de kan bedrage dig med forkerte konklusioner om din virkelighed. Det værste ved dem er, at de dræber din vilje til at ændre dig og leve dit liv anderledes.

En for en planter disse falske overbevisninger sig i dit kollektive ubevidste. Og ikke blot dét, men samfundet bruger disse falske overbevisninger, fordi de synes at kunne forklare nogle af lidelserne og problemerne i livet. Lad os tage et kig på fem af de mest almindelige fatalistiske overbevisninger.

“Sig ikke: “Karma, Karma. Min karma er skyld i dette”. Øv dig, øv dig. Gør Pushartha (bevidst handling). Gør Tapas (besparelser). Koncentrer dig. Rens. Mediter. Bliv ikke en fatalist. Giv ikke efter for inerti. Blød ikke som et lam. Brøl, brøl, brøl som en løve af Vendata.”

-Sri Swami Sivananda-

Lysskilt viser teksten karma

1. Gængse fatalistiske overbevisninger: Jeg skal beskylde og straffe dem, som gør mig ondt

Dette er en af de fatalistiske overbevisninger, som gør os barnlige i vores forhold. Det får os til at tro, at vi er passive ofre for andres handlinger i mange situationer. Det skyldes, at det er langt mere appellerende at spille offer, end det er at tage ansvar.

I denne kontekst ender mange konflikter med at eskalere. Alle involverede ender med at skade hinanden. Det er også almindeligt, at en eller alle, som indgår i konflikten, tænker mere på at “vinde” eller spille offer end på faktisk at løse problemet.

2. Min ulykke skyldes ydre faktorer, så der er intet, jeg kan gøre ved det

Dette er, når du tror, at negative oplevelser kommer fra usynlige kræfter, som er udenfor din forstand eller kontrol. Af den ene eller den anden grund sidder dette uheld fast på dig.

Med andre ord gør det det muligt at undgå at tage ansvar, når du kan skyde skylden på denne udefrakommende kraft. Det gør dig til offer for en tilfældig skæbne. Hvis ikke du kan kontrollere, hvad der sker for dig, hvorfor så gøre forsøget?

Mand kigger eftertænksomt

I denne situation går du ud fra, at du ikke er subjektet, men istedet objektet for skæbnen. Du frakender dig ethvert ansvar for dine handlinger, såvel som friheden til at styre dit eget liv. Hvis du tror på det, er alt, som sker for dig, et resultat af udefrakommende kræfter. På den måde behøver du ikke evaluere dine handlinger og fejl.

3. Almindelige fatalistiske overbevisninger: Det er lettere at undgå problemer end at se dem i øjnene

At lede efter problemer er ligeså dumt som at forsøge at undgå dem. Overalt ser og hører du, at du skal holde tingene simple og ikke involvere dig i problemer. Det fortæller dig, at du skal lade tingene være, som de er, og ikke rokke båden. Ofte fører disse beskeder til passivitet og konformisme.

Det værste er, at det ofte gør problemerne værre, hvis du forsøger at undgå dem. At håndtere tingene på en rettidig og moden måde kan hjælpe med at sikre, at de ikke forårsager permanent skade.

Det kan blive en bekostelig affære at stikke hovedet i sandet og vente på, at noget skal drive over. Det kan være, at du kan undgå problemet i en kort stund, men konsekvensen af dette kan være forfærdelig.

Mand stikker hoved i sand som eksempel på fatalistiske overbevisninger om, at man kan undgå problemer

4. Folk gør ikke det, de burde gøre

Nogle mennesker vælger at forklare alt ondt i verden som en logisk konsekvens af andres handlinger. Andre gør ikke det, de burde, og det er derfor, intet fungerer. Denne fatalistiske overbevisning er ikke hjælpsom. Tværtimod sker der en alvorlig forvridning af deres opfattelse af virkeligheden.

Denne overbevisning hjælper dig ligeledes til at undgå at tage ansvar.  Det er selvfølgelig muligt, at du har ret mht. “andre” mennesker. De gør muligvis ikke, hvad de burde. Imidlertid er det ikke alting, som kan forklares ved andres fejl eller onde hensigter.

Mand går væk fra frustreret kvinde

5. Det er forfærdeligt, når ting ikke sker, som jeg ønsker det

Fatalistiske overbevisninger slår ofte rod i hjerterne hos egocentriske mennesker. Det er deres egoisme, som afholder dem fra at analysere deres egne overbevisninger. 

Det gør det svært, hvis ikke umuligt, for dem at acceptere muligheden for, at de tager fejl. Det er derfor, det er let at finde personer, som bliver frustrerede, når tingene ikke sker præcis på den måde, de vil have det.

Det er, fordi de tror, at der kun findes én måde at se og gøre tingene på: Deres måde. Når realiteten går imod deres ønsker, kan de ikke udvide deres horisont og acceptere det. Derimod kæmper de imod virkeligheden og kan ikke komme nogen vegne.

Konklusionen er, at alle disse fatalistiske overbevisninger er skadelige. De medvirker til en idé om, at du ikke er herre over dit eget liv. I stedet for fjerner de den frihed og autonomi, som vi alle er i stand til at have.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.