Menneskests evne til at klare modgang

Med den rette vejledning og psykologiske støtte kan vi med fordel anvende disse strategier til at styre vores stress og klare modgang.
Menneskests evne til at klare modgang
Sara Clemente

Skrevet og kontrolleret af Psykolog og journalist Sara Clemente.

Sidste ændring: 27 december, 2022

Folk har en tendens til at bruge forskellige strategier, når de skal klare problemer. Måden, man klarer det på, kan man kalde for ens evne til at klare modgang. Det kan være frivilligt eller ufrivilligt. Det hjælper os til at møde krav og konflikter, som er til stede i vores liv.

Takket være vores erfaring og det, vi har lært, har vi hver især vores evne til at klare forskellige udfordringer eller situationer. Vi har også forskellige strategier, som vi anvender for at komme over forhindringer, som kan komme i vejen for os.

Denne evne er vigtig, fordi jo rigere og mere varierede vi er, jo bedre er vi i stand til at klare modgang og forhindringer på vores vej.

“Følelser er resultatet af en proces med kognitiv opfattelse af situationen, ressourcer til at stå imod med, og hvad der sker, hvis vi anvender disse ressourcer.”

-Lazarus og Folkman, 1986-

Lazarus’ forklaring på evnen til at klare modgang

Når der opstår et krav fra omgivelser eller andet (det kan for eksempel være en travl tid på jobbet, som vil vare flere uger) må personen reagere på en måde, så det giver dem mulighed for at tilpasse sig situationen. Med andre ord skal denne person tilpasse sig til disse krav ved at bruge sin evne til at klare modgang.

kvinde spekulerer på for meget på at klare modgang

Så hvis vi for eksempel står overfor en situation, som kan give meget stress eller angst, skal vi gribe til denne evne til at klare modgang for at kunne klare os igennem det. Der er derfor, Lazarus mener, at stress er en større proces mod at tilpasse sig til omgivelserne. Vi kan ikke overleve uden disse tilpasninger.

Positiv eller negativ brug af vores evne til at klare modgang

Når vi står overfor en uventet situation, er der to mulige løsninger. Den første er, at vi bruger vores evne til at håndtere de mekanismer, der gør det muligt for os at komme gennem situationen.

I det tilfælde tilpasser vi os til omstændighederne og derfor er vi i stand til at gøre brug af vores ressourcer. Men det andet scenarie kan også blive tilfældet. I dette scenarie kræver omgivelserne mere, end vi kan klare.

At have evne til at klare modgang gør os i stand til at tilpasse os forskellige situationer i vores omgivelser.

I dette sidste tilfælde ser subjektet, at der er en ubalance mellem hvad der kræves for at løse problemet og de færdigheder, evner eller talent, vedkommende har til at klare sig med. Derfor kan dette tunge krav skabe to forskellige reaktioner hos en person.

På den ene side er der en fysiologisk reaktion. Denne reaktion indeholder en øget hjerterytme, sved, forhøjet blodtryk eller højere puls. På den anden side kan der forekomme en følelsesmæssig reaktion. Symptomer på en følelsesmæssig reaktion kan være negativt humør, sammen med stress, angst, vrede og depression.

Dobbelt værdi

Forestil dig, at din partner fortæller dig, at han er nødt til at rejse langt væk til et andet kontinent på grund af arbejdet. Først vil man ifølge Lazarus foretage en første bedømmelse af situationen. Her vil man vurdere, om det kan udlægges positivt eller negativt. Der vil man også forsøge at se på, hvad konsekvenserne af det kan være og hvordan det påvirker dem.

Senere vil de foretage en anden vurdering. I denne vurdering vil man typisk fokusere på den anden fremfor sig selv. På det her tidspunkt vil de begynde at tænke på de færdigheder eller redskaber, de mangler for at kunne klare den nye situation eller tilværelse.

Det er så her, de begynder at samle al deres kraft for at kunne benytte evnen til at klare modgangen. Afhængig af deres sidste vurdering, vil personen (eller ikke) starte med at fremkalde en stressreaktion.

Mand er frustreret over ikke at kunne klare modgang

Strategier til at klare modgang

Traditionelt er der en bred vifte af strategier, som alle benytter sig af forskellige aspekter. De tager alle hensyn til måden, hvorpå vi evaluerer begivenheden og de følelser, som begivenheden fremkalder. Derfor opdeler de professionelle normalt evnerne til at klare modgang i to grupper:

Strategier fokuseret på problemet

Denne type af ressourcer er ment som en hjælp for personen til at se på situationen. De er til for at give mening og gøre det muligt for personen at forstå det forhåndenværende problem.

Disse strategier er baseret på at lede efter løsninger for at genoprette den kognitive balance, der er skabt, og løse eller forandre problemet. De refererer til konfrontation og en søgning mod social støtte og løsninger.

Normalt bruger vi dem, når vi ser den stressende begivenhed som kontrollabel. Det kan for eksempel være, at man skal klare en masse opgaver på en dag. Det skaber ubehag og stress i vores liv. Hvordan tilpasser man sig til denne situation? Hvis vi anvender denne type af strategi, hvor vi ser os selv som i stand til at klare det, vil vi være i stand til at fuldføre alle opgaver.

Strategier fokuseret på følelser

Modsat de tidligere strategier for at klare modgang bruger vi normalt disse, hvis situationen er så stressende, at vi opfatter den som ude af vores kontrol. Derfor er det, vi kigger efter, ikke længere fokuseret på problemet, men på følelserne, som denne begivenhed fremkalder.

Kun når vi kan kontrollere vores følelser, kan vi omsider slappe af. Disse strategier er tiltænkt en genoprettelse af vores følelsesmæssige balance.

kvinder skjuler sit ansigt med hænderne

Disse strategier indeholder selvkontrol, distancering, positiv reevaluering, selvbebrejdelse og flugt/undgåelse. Med hensyn til den sidste type af adfærd er evnen til at klare sig baseret på undgåelse kun midlertidigt at holde sig væk fra problemet.

Ved at benytte denne ressource, vil personen forsøge at flygte fra deres problemer ved at foretage sig et eller andet aktivt. De ønsker at komme så langt væk som muligt fra kilden til deres stress. Men så snart deres aktivitet er slut, er de nødt til at tænke på problemet igen.

Du behøver ikke følge disse strategier til at klare modgang efter bogen. De er fleksible, ligesom os. Med den rette vejledning og psykologiske støtte kan vi med fordel anvende dem til at styre vores stress.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.