Et paradigmeskift indenfor uddannelse

Vores børn lærer i dag mere på internettet og med deres venner end i klasseværelser. Lærerne har ikke længere alle oplysningerne.
Et paradigmeskift indenfor uddannelse

Sidste ændring: 14 maj, 2019

I mange tilfælde udvikler teknologien sig så hurtigt, at vi ikke kan følge med. Dette sker dog ikke med nye generationer. De vokser op med en flaske i den ene hånd og en tablet i den anden. Uddannelsessystemet tjener dem ikke længere. Således er det tid til et paradigmeskift indenfor uddannelse.

Det er ikke, fordi nogle samfundsgrupper er mere interesserede i forandring end andre. I stedet har vores børn og unge fremprovokeret denne forandring.

Deres måde at forstå og relatere til verden har ændret sig. Et uddannelsessystem, der ikke udvikler sig hurtigt nok med den virtuelle, men meget virkelige verden kan være spild af tid for studerende. Og de kan aldrig få den tid tilbage.

Hvilken slags paradigmeskift indenfor uddannelse taler vi om?

Det traditionelle lineære uddannelsessystem er ikke længere tilstrækkeligt. I de sidste par år har vi følt, at der var ændringer på vej, men de havde ikke taget form. Folk bebrejder lærere, forældre og børnene selv. Drop-ud kvoten er ekstremt høj. Børn keder sig i klassen.

Vi taler ikke om små tilpasninger eller tilføjelser til noget, der allerede findes. Vi taler om dybtgående ændringer på et institutionelt plan. Ændringer i den måde, hvormed lærere deler information, og ændringer i forhold til, hvordan eleverne modtager det.

Ikke nok med det, vi skal ændre de værdier, vi underviser vores elever i, og den måde, hvorpå eleverne erhverver visse færdigheder. Disse ting var ikke en prioritet i det traditionelle uddannelsessystem. Ikke desto mindre vil vores unge mennesker have brug for disse færdigheder i deres voksne liv.

En lærer læser højt for elever

Lineær uddannelse vs. horisontal uddannelse

Vores børn lærer i dag mere på internettet og med deres venner end i klasseværelser. Lærerne har ikke længere alle oplysningerne. De kan finde oplysninger på skærme og applikationer. Børn ved, hvordan man søger efter information, når de er interesseret i noget. Således behøver de ikke at vente på, at nogen lærer dem noget.

I de kommende år vil vi sikkert se nogle dybe ændringer i den rolle, som lærerne spiller. I dagens verden har eleverne brug for lærere, der vejleder dem, ikke lærere, der deler oplysninger, som de allerede har adgang til.

Lineær uddannelse er baseret på overførsel af information, der er fuldstændig afbrudt fra enhver følelsesmæssig betydning. Denne type uddannelse forudsætter, at barnet er uvidende og delvist “ufærdigt”, og at læreren skal færdiggøre dem.

Det understreger forskellen mellem lærer og studerende. Der er ingen dialog, ingen kreativitet. Læring er flygtigt, og den studerende er relativt passiv.

De nye horisontale uddannelsestendenser foreslår en elevledet oplevelse, hvor de studerende søger viden selv. Det hævder, at den studerende er i stand til at tænke kritisk, og at praktisk brug af viden er afgørende. Således skal lærerne fokusere mere på kompetence end indhold. Underviseren skal vide, hvordan man løser læringssituationer.

Følelser og motivation

Vi har nu bevis på noget, som vi har mistænkt i lang tid. Positive følelser forbedrer din forståelse og hukommelse. De opfordrer os også til at lære. Følelser opmuntrer dig til at lære, fordi de forstærker synaptiske forbindelser og neuronernes netværksaktivitet.

Derfor er neuro-uddannelse et værdifuldt værktøj, der kan hjælpe lærerne med at udvikle elevernes færdigheder og talenter. Det vil igen fremme læringsprocessen. Hvis lærerne forstår, hvordan hjernen virker, og hvordan dette relaterer til adfærd og læringsmønstre, vinder alle.

Det er også meget positivt for undervisere at vide, hvordan hjernen virker, hvordan den styrer følelser og behandler information. Æraen med planlægningskurser baseret på lærebøger er på vej mod at blive udryddet.

At stå ansigt til ansigt med udfordringerne og et paradigmeskift indenfor uddannelse i det 21. århundrede

Der er et stort underskud af uddannede fagfolk, der opfylder moderne forretningsbehov. Vores arbejdsmarked har ændret sig betydeligt. Vores gamle uddannelsessystem er baseret på den industrielle revolution og arbejdets behov indenfor dette system.

Vi kan ikke længere opdrage vores børn på den måde, da arbejdsmarkedet har brug for mennesker med helt anderledes færdigheder. I stedet for at vide, hvordan man gør en ting godt, har virksomheder brug for mennesker, der kan facilitere innovation på intelligent vis.

Kreativitet, teamwork, konfliktløsning, kritisk tænkning, ledelsesevne og innovative ideer er ting, som virksomheder søger i folks jobansøgninger. Derfor er det vigtigt at tage den rigtige uddannelse og være i stand til at gøre en masse forskellige ting.

Det er den eneste måde, du vil kunne klare dig på i fremtiden. Et paradigmeskift indenfor uddannelse former sig i horisonten – kan du føle det?


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


  • Krumm G.L, Filippetti V.A, Bustos D. (2014). Inteligencia y creatividad: correlatos entre los constructos a través de dos estudios empíricos. Universitas Psychologica.

Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.