Erhvervet hjerneskade fra et neuropsykologisk perspektiv

I denne artikel skal vi se nærmere på erhvervet hjerneskade fra et neuropsykologisk perspektiv.
Erhvervet hjerneskade fra et neuropsykologisk perspektiv
Judith Francisco

Skrevet og kontrolleret af psykolog Judith Francisco.

Sidste ændring: 27 december, 2022

Erhvervet hjerneskade (ABI) er en skade på hjernen efter fødslen. Den kan være forårsaget af mange ting såsom en traumatisk hjerneskade fra en bilulykke, en hjernetumor, et slagtilfælde mv.

De primære konsekvenser ved en erhvervet hjerneskade er tabet af tidligere udviklet hjernefunktioner. Disse funktioner involverer det motoriske og sensoriske system, kognitiv funktion, kommunikationsfærdigheder og evnen til at regulere adfærd og følelser.

En hyppig karakteristik, som fremkommer hos patienter med en erhvervet hjerneskade, er tabet af funktionel uafhængighed, der resulterer i et handicap.

Et hovedet, der mangler en puslespilsbrik

Neuropsykologi og erhvervet hjerneskade

Neuropsykologisk rehabilitation anvender tre grundlæggende værktøjer eller strategier hos patienter, der er påvirket af erhvervet hjerneskade:

 • Restitution eller genoprettelse: Gennem stimulering eller træning af den påvirkede funktion.
 • Kompensation: Gennem brugen af andre bevarede kognitive funktioner for at udføre opgaven, der oprindeligt blev udført af den ændrede funktion.
 • Afløsning: Hentyder til brugen af hjælpemidler eller eksterne mekanismer til den effektive udvikling af opgaven.

Det primære mål med disse tre klassiske strategier er at få personen til at genoptage sine daglige aktiviteter på den mest produktive og tilfredsstillende måde.

Hvilke kognitive funktioner kan blive påvirket efter en erhvervet hjerneskade?

Højere hjernefunktioner såsom ræsonnement, hukommelse eller koncentration er essentielle for, at mennesker er i stand til at leve et selvstændigt liv. Vi bruger vores kognitive funktioner konstant hver eneste dag.

Vores hjerne anvender forskellige kognitive evner til at lave mad, køre bil eller gå til møder. Det gøres ved at aktivere forskellige dele af hemisfærerne i en større eller mindre grad.

Her er de grundlæggende kognitive funktioner:

 • Orientering: Det giver os mulighed for at være opmærksomme på os selv og den kontekst, vi finder os selv i på et specifikt tidspunkt. Det er vigtigt at huske på, at der er tre parametre, der vurderer orientering: Personlig, spatial og temporal.
 • Koncentration: Det er tilstanden af observation og årvågenhed, der giver os mulighed for at være opmærksomme på, hvad der sker i vores omgivelser. Det er vigtigt at bemærke de fem forskellige processer inden for denne funktion: Selektiv koncentration, vedvarende koncentration, delt koncentration, behandlingshastighed og hemispatial forsømmelse.
 • Udøvende funktioner: Disse er komplekse, mentale aktiviteter, der bruges til at planlægge, organisere, vejlede, gennemgå og evaluere den adfærd, vi har brug for, så vi kan tilpasse os til vores omgivelser og nå vores mål. Inden for de udøvende funktioner finder vi blandt andet den fungerende hukommelse, planlægning og fleksibilitet.
 • Sprog: Der er forskellige sprogprocesser, som en erhvervet hjerneskade kan påvirke dybt. Dette kan blandt andet være ordforråd, udtryk og forståelse.
 • Hukommelse: Dette er vores evne til at kode, gemme og hente allerede indlærte oplysninger eller oplevede begivenheder. Vi kan skelne mellem episodisk hukommelse, semantisk hukommelse og proceduremæssig hukommelse.
Træer formet som hoveder

Adfærdsmodifikation og psykoterapi er vigtigt

I forløbet med neuropsykologisk rehabilitation er der kliniske, psykologiske teknikker, som specialister ofte bruger:

 • Adfærdsterapi eller adfærdsmodifikation: Dette inkluderer klassisk konditionering, operant konditionering og stedfortrædende læring. Deres mål er at analysere og manipulere stimuli og reaktioner for at øge passende adfærd. Det er også for at eliminere den adfærd, som ikke er tilpasningsdygtige.
 • Kognitiv adfærdsterapi: Det er baseret på idéen om, at den måde, hvorpå individet opfatter og fortolker forskellige oplevelser, faktisk er det, der bestemmer deres adfærd og følelser. Derfor forsøger kognitiv restrukturering at modificere disse kognitioner for at ændre individets adfærd og følelser.
 • Psykoterapi: Dette inkluderer interpersonelle indgreb med fokus på de psykologiske aspekter, der er reaktive på hjerneskade, emotionelle ændringer og personlighedsændringer eller selvbevidsthedsændringer.

Disse procedurer har vist sig at være effektive hos forskellige patienter, der er påvirket af erhvervet hjerneskade.

Konklusionen er, at specialister anser neuropsykologisk rehabilitation for at være et nyttigt redskab til forbedringen af grundlæggende, kognitive funktioner hos disse patienter.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.