Hukommelse og traume: Hvad er forbindelsen?

En af de diagnostiske kriterier for at vide, om nogen har PTSD, er den manglende evne til at huske visse relevante aspekter af den traumatiske begivenhed.
Hukommelse og traume: Hvad er forbindelsen?

Sidste ændring: 18 juli, 2023

I denne artikel, vil vi tale om forbindelsen mellem hukommelse og traume og de måder, hvorpå en intens emotionel forstyrrelse kan påvirke dit sind. Gennem linsen af post-traumatisk stress (PTSD), vil vi forklare forskellen mellem traumatiske minder og almindelige af slagsen.

Der har været mange studier, der har haft til formål at finde ud af, hvad et traume eller en intens, emotionel oplevelse kan påvirke den måde, hvorpå en person klassificerer, opbevarer og husker minder. Er der en forbindelse mellem hukommelse og traume? Kan traumatiske minder efterlade et større mærke i dig end almindelige minder?

Nogle folk siger, at vi bearbejder traumatiske oplevelser anderledes end normale oplevelser. Den forskel kommer i form af et ændret minde, der er sværere at huske. Men andre folk siger, at stress ikke ændrer kvaliteten af minder, og at vi bearbejder dem på samme måde.

Folk har baseret disse indstillinger på laboratoriestudier. Sandheden er, at det er svært at reproducere et traume i et kontrolleret, sikkert miljø. 

De bedste midler, vi har, til at studere dette, er ved at analysere folk med post-traumatisk stress (PTSD). Idéen er, at deres oplevelse er et godt sted at starte, når man skal studere forbindelsen mellem hukommelse og traume.

kvinde, der kigger betænksomt ud af et vindue

Nogle statistikker omkring PTSD og dets forbindelse til hukommelse og traume

Den basale definition af PTSD er, at det er en irregulær respons, som folk har på en traumatisk, ødelæggende eller smertefuld oplevelse. Det er dog en fejl at referere til det som “normalt”. Når alt kommer til alt, er dette reaktioner hos normale folk på ting, der aldrig er sket for dem.

En manglende evne til at konfrontere, at hukommelsen får folk til at opleve forstyrrende symptomer relateret til den oprindelige begivenhed.

Disse symptomer inkluderer ting, såsom tilbagevendende, angstfyldte minder, drømme, mareridt, spaltning (såsom et midlertidigt tab af bevidsthed), psykisk ubehag, undgåelse af alt, der har selv den mindste relation til oplevelsen samt intens, psykisk respons.

De mest almindelige årsager til PTSD er ting, såsom naturkatastrofer (oversvømmelse, jordskælv, tsunami osv), ulykker og sygdomme. Men der er én ting, der giver folk 70-80% chance for at udvikle det: Menneskelige grusomheder. Det inkluderer alt fra overfald, terrorisme, seksuelt misbrug, overgreb og koncentrationslejre.

Det diagnostiske kriterium for PTSD: Tab af hukommelse

En af de diagnostiske kriterier for at vide, om nogen har PTSD, er den manglende evne til at huske visse relevante aspekter af den traumatiske begivenhed. Det går også under navnet; dissociativ amnesi. Mens det virker til, at minderne slet ikke er der, er de der, og de kan faktisk ændre en persons adfærd.

For eksempel, hvis en lille pige ikke husker, hvordan nogen overfaldt hende seksuelt på et badeværelse, kan hun blive ved med at undgå offentlige toiletter, og endda føle sig utilpas ved at benytte badeværelset i sit hus.

Kernesymptomer på PTSD: Flashbacks

Nogle af de største, mest begrænsende symptomer på PTSD inkluderer ting, såsom undgåelse, henkogning af følelser, hyperaktivering, genlevelse af begivenheden og påtrængende minder. 

De sidste involverer en form for genlevelse af en traumatisk begivenhed i en persons liv. Det kan ske gennem mareridt, påtrængende minder eller flashbacks.

At disse ting sker, betyder ikke, at personen ikke stadig har huller i hukommelsen. Vedkommende kan stadig ikke huske bestemte dele af, hvad der er sket. Men visse detaljer eller scener kan fremkomme klart i deres sind et kort øjeblik. Det største problem med dette er, at disse flashbacks er ukontrollerbare og uundgåelige for ham eller hende.

Flashbacks er ikke minder

Det er vigtigt at forstå, at flashbacks ikke er en form for minde på den måde, som påtrængende minder er. Når nogen har et flashback, mister de tidsfornemmelsen. For dem, føles det som om, de oplever oplevelsen igen.

Det sker, når der er neutral stimuli. Den slags, du hverken oplever som positiv eller negativ. Disse uklare stimuli har det med at føre en person ind i et flashback.

For eksempel, kan nogen, der har oplevet et terrorangreb, få et flashback efter at have set et blåt tørklæde rundt om nogens hals. Det kan være, at det indkøbscenter, hvor angrebet fandt sted, havde blå vægge. Med andre ord, er flashbacks mere end et smertefuldt minde. De medbringer en følelse af, at den traumatiske oplevelse sker igen.

Amnesi og hypermnesi

På samme tid, har PTSD nogle konkrete effekter på en persons hukommelse. Vedkommende kan opleve amnesi (et tab af hukommelse), hvilket involverer en disorganisering eller fragmentering af hukommelsen eller total eller delvis glemsomhed.

Men PTSD kan også forårsage  hypermnesi (en abnormt forstærket hukommelse), hvilket involverer påtrængende minder, flashbacks og mareridt. Begge disse former for ændringer i hukommelsen kan forekomme på samme tid. Det afhænger blot af de ting, en person har glemt, eller de ting, der er blevet oplevet, og traumets natur.

Hukommelse og traume: Hvilken del af en persons hukommelse bliver ændret af et traume?

Et traume virker til at være specielt forbundet med en persons autobiografiske hukommelse. Den autobiografiske hukommelse er en del af vores eksplicitte hukommelse, og den hjælper os med at huske de ting, der er sket i vores liv og verden omkring os. Denne form for hukommelse gør det muligt for os at udvikle en logisk forståelse for livets gang.

Men fordi vores hukommelse af et traume ikke er så konsekvent som normale, autobiografiske minder, mener forskere, at det er her, problemet ligger. Vores hukommelse af et traume er i stykker, fragmenteret. Det kan endda føles separat fra dit liv. Fordi det føles fremmed for dig, kan du ende med at opleve det som indgribende.

trist mand ved vindue

Hukommelse og traume: Er der en forskel på et traumatisk minde og et almindeligt minde?

Svaret på dette spørgsmål er ja. En måde, hvorpå vi ser forskellen på dette, er, at der er nogle specielle mekanismer involveret i din hukommelse, når du går gennem situationer med meget stress

Traumatiske minder

Her er nogle af de vigtigste aspekter ved traumatiske minder:

  • Kompliceret hentning. Fragmenterne af dette minde er opbevaret i yderkanten af din bevidsthed og kan føre til emotionelle flashbacks.
  • Tidens gang kan have en positiv indvirkning på at huske dine minder. Jo mere tid der går, des mere vil du være i stand til at fremhente mindet.
  • Disse minder er livlige og langvarige, så snart du får dem tilbage. Når du har dem, vil de ikke ændre sig.
  • Jo længere tid et traume har varet, des mindre sandsynlighed er der dog for, at man vil være i stand til at huske mindet. For eksempel, hvis en kvinde har været misbrugt i flere år, er det mindre sandsynligt, at hun vil være i stand til at hente mindet af traumet, fremfor en person, der kun er blevet misbrugt én gang.
  • De kommer frem automatisk og ukontrollerbart som et resultat af en drivkraft (neutral, men nu betinget stimuli).

Almindelige minder

Alt virker til at være det helt modsatte med almindelige minder:

  • De er nemme at hente frem og er en del af et konsistent livsnarrativ. 
  • Tidens gang har en negativ påvirkning på at huske dem. Jo mere tid der går, des sværere vil det være at huske dem.
  • Livligheden og varigheden af disse minder er varierende. De er meget letpåvirkelige og kan ændre sig meget med tiden.
  • Jo mere du tilgår mindet med tiden, des mere tilbøjelig vil du være til at være i stand til at huske det. 
  • De kommer op bevidst, på en frivillig måde. Med andre ord, kontrollerer du dem.

Baseret på alt, vi har talt om her, virker det til, at en intens og stressfuld oplevelse kan have en øjeblikkelig påvirkning på den måde, hvorpå man klassificerer, opbevarer og husker information.

For at parafrasere Pierre Janet (1904): Det er umuligt at inkorporere skræmmende oplevelser i dine almindelige systemer med overbevisninger, antagelser og meninger. Det betyder, du vil ende med at opbevare dem anderledes, og de vil være adskilt fra dit bevidste sind og ude af din kontrol.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.