En giftig chef - de primære kendetegn

En giftig chef - de primære kendetegn

Sidste ændring: 03 juni, 2018

En giftig chef er en, som misbruger sin magt i den position, de har. Studier i arbejdspsykologi indikerer, at gode forhold mellem medlemmerne på holdet betyder bedre produktivitet og fremdrift. Til trods for disse studier er der masser af chefer, som gør brug af metoder og adfærd, som er ødelæggende for deres medarbejdere.

Der er et vist feudalt eftermæle i denne type “ledere”. De har en autokratisk opfattelse af magt. Det er derfor, de ikke er bekymrede over, at deres adfærd er årsag til ødelæggelse. De ser virksomheden eller organisationen som en maskine, der har behov for at fungere ordentligt. Deres underordnede er bare et hjul i maskineriet. Giftige chefer er mere fokuserede på resultatet end processen.


“… proletariatet, som ikke vil tillade, at nogen behandler dem som pøbel, har behov for dets tapperhed, selvsikkerhed, stolthed og uafhængighedsfølelse, meget mere end dets brød.”

Karl Marx


Forskere indser igen og igen, at positivt lederskab giver større effektivitet. I det lange løb så skaber demokratiske og horisontale modeller større respekt blandt arbejderne.

En autentisk leder gør brug af deres moralske autoritet over alt andet. De er ikke afhængige af tvang eller straf til at få deres medarbejdere til at føle sig forpligtede til virksomhedens mål. I stedet for motiverer og belønner de dem. Dette medfører en følelse af at høre til, og motiverer medarbejderne til at forpligtige sig mere til deres job.

En giftig chef er afhængig af at bruge frygt. Det er redskabet, denne form for chef anvender til at få sine medarbejdere til at overholde virksomhedens mål. Selvom denne model fungerer i det korte løb, så vil det i det lange løb føre til en stagnerende organisation. Ydermere vil personalet føle sig frustrerede og vil være klar til at forlade stedet, så snart de får muligheden. En giftig chef er ødelæggende for organisation i sin helhed. I næste afsnit vil vi diskutere nogle af de mest normale kendetegn ved denne type chef.

En giftig chef er arrogant

En giftig chef tror, at deres magt gør dem bedre end andre. Det er lige meget, hvordan de ender i deres stilling, de føler sig altid overlegne. Derudover tror de, at de har ret til at behandle andre, som om de er mindre vigtige, bare fordi de er chefen.

Person, der puster ild på lille menneske, symboliserer en giftig chef

Denne arrogance manifesterer sig i deres kropssprog, toneleje og måde at styre på. Giftige chefer ønsker at være intimiderende. De fortolker deres medarbejderes frygt som noget positivt. Deres arrogance er altid relateret til usikkerhed og mangel på selvtillid, mere end ægte overlegenhed.

De ved ikke, hvordan de skal lytte eller kommunikere

En af de mest tydelige kendetegn ved en giftig chef er, hvor svært det er for dem at lytte til andre. Denne type chef tror, at hvis man lytter til sine medarbejdere, giver man dem ufortjent betydning. De formoder, at hvis man lytter til sine underordnede, så vil deres magt over dem forsvinde.

En giftig chef ved ikke, hvordan man kommunikerer. I virkeligheden kan deres instruktioner være unødvendigt komplicerede. Det gør de med vilje for at prøve at intimidere deres medarbejdere. En giftig chef taler i absolutter og prøver at lægge vægt på, at de har det sidste ord at skulle have sagt. Det er normalt for giftige chefer ikke at sætte pris på det, andre siger. Det kan være, de viser det ved at være ligeglade, eller ved at sætte spørgsmålstegn ved medarbejderne på en respektløs måde.

De er kontrollerende og ufleksible

Giftige chefer forstår ikke forskellen på at lede og at kontrollere. Og de kender heller ikke forskellen på at lede og at kommandere. De stoler ikke på de folk, de arbejder sammen med. Det resulterer i, at de tror, at den bedste strategi er, at der bliver en detailstyring af alting. De formoder, at deres job er at overvåge og at straffe det, de mener, er forkert adfærd.

Legomennesker illustrerer giftig chef med hajmaske

Giftige chefer er også ufleksible. De ser situationer i sort hvid. De formoder, at deres styrke er det samme som at være ufleksibel, og hvis de ikke er utrolig strenge, vil folk se dem som svage. Derfor kan du ikke kan sætte spørgsmålstegn ved deres ordre, og de påtvinger andre deres ideer. Medarbejdere må gøre alt, lige præcis som de siger det, ellers bliver de straffet.

De ved ikke, hvordan de skal håndtere konflikt

Denne type chef synes, det er gunstigt at bruge vrede. De mener, at dårligt humør og irritabilitet er tegn på en alvorlig og ansvarlig medarbejder. Så de fortolker disse træk som udtryk på forpligtigelse og grundighed. Som resultat deraf lyder de ofte irriterede, når de giver ordrer, eller “løser” problemer på arbejdspladsen ved at råbe. De tror, de har retten til at “give en opsang” til deres medarbejdere.

Hvis de har et problem med en medarbejder, er deres løsning at indføre nye ordre eller give dem en eller anden staf. De plejer at være ligeglade med, om folk, de arbejder sammen med, føler sig utilpas. Hvis andre mennesker ikke følger reglerne helt præcist, så bliver de vrede og ser dem som svage mennesker. En giftig chef skaber et anspændt og undertrykt miljø. De tror, at dette vil opfordre deres medarbejdere til at arbejde hårdere.

De afviser andres initiativer

At tage initiativ er et tegn på selvstyring, styrke og evne. Derfor føler en giftig chef sig truet af en medarbejder, som tager initiativ. Det kan endda være, at de mener, at medarbejderen overskrider sin grænse og udfordrer autoriteten. Giftige chefer afviser enhver, som har innovative eller forbedrende ideer.

Giftig chef råber af ansatte

For denne type chef er der kun en måde at gøre tingene på – deres måde. Medarbejdere lærer hurtigt, at hvis de er selvtænkende eller prøver at gøre en indsats, så er det bare en måde at provokere deres giftige chef på. I sidste ende er det organisationen, som lider. Chefens eller driftslederens adfærd gør det umuligt for personalet at berige organisationen eller virksomheden med deres ideer.

De ved ikke, hvordan de skal styre tiden

Ordentlig tidsstyring er afgørende for at kunne have overblik, vejlede personalet og undgå problemer. En af de ting, som gør visse mennesker til en dårlig chef, er dårlig tidsstyring. Dette indebærer dårlig planlægning og prioritering af aktiviteter.

Dårlig tidsstyring skaber en kaotisk arbejdsplads. Medarbejderne bliver ofte nødt til at færdiggøre deres arbejde på rekordtid. Eller der vil være lange perioder, hvor der intet er at lave. I disse tilfælde føles arbejdspladsen ustabil og uorganiseret. Og i sidste ende føler medarbejderne sig stressede og anspændte.

De kender ikke til deres medarbejderes behov

Dårlige chefer har ingen ide om, hvad deres medarbejderes behov er. I virkeligheden har de ingen interesse i at finde ud af det. De mener, at personalets behov er upassende og endda irrelevante på arbejdspladsen. De ser menneskers personlige liv som en forhindring i at komme på arbejde.

Giftig chef peger på ur

En giftig chef mener, at deres medarbejderes personlige behov intet har at gøre med deres arbejdsansvar. Fordi de ser alt i sort hvid, formoder de, at personalets problemer bare er en undskyldning for at retfærdiggøre en dag væk fra arbejdet eller ufærdigt arbejde. Giftige chefer har det meget svært med at se deres medarbejdere som hele mennesker.

Arbejdslove i hele verden prøver at beskytte arbejderne, men virkeligheden er, at der er mange chefer, som skubber til grænserne for, hvad der er lovligt. De ignorerer diskret arbejdernes rettigheder og skjuler deres grove opførsel bag ved uberegneligheden af menneskelige forhold.

Det vrimler med giftige chefer i krisetiderne. Fordi de ved, at de kan overskride grænsen, og de fleste af deres medarbejdere vil ikke sige noget, fordi de er bange for at miste deres job. Ikke desto mindre bør arbejdere kende til deres rettigheder og være klar over, at de kan, på en respektfuld måde, sige noget, hvis de mener, at de bliver behandlet dårligt.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.