Emotionel afhængighed i ungdomsårene

Når en teenager har en emotionel afhængighed over for sin partner, så bør du straks råde vedkommende til at forlade denne person.
Emotionel afhængighed i ungdomsårene
Alberto Álamo

Skrevet og kontrolleret af psykolog Alberto Álamo.

Sidste ændring: 27 december, 2022

Emotionel afhængighed i ungdomsårene er meget vigtigt. På den ene side, på grund af naturen af denne afhængighed, og, på den anden side, på grund af det udviklingsstadie, det foregår i.

Psykologi har brug for tid til at håndtere forskellige, emotionelle problemer korrekt, såsom jalousi eller emotionel afhængighed i ungdomsårene. Det sidstnævnte har nogle meget karakteristiske træk. Vi vil studere dem i denne artikel.

Vores daglige, menneskelige interaktioner kan ofte være meget komplekse. Samfundet, vi lever i, de nye former for kommunikationsmuligheder, der er tilgængelige, samt visse, personlige særheder kan prædisponere folk for at udvikle emotionel afhængighed.

De fleste af os er nødt til at stå ansigt til ansigt med denne realitet i forskellige stadier i vores liv. Det ideelle tidspunkt at håndtere det på er dog i løbet af ungdomsårene.

Emotionel afhængighed i ungdomsårene kan forårsage stor ubehag, både for dem, der lider af det, men også for personerne omkring dem. Vi vil undersøge det nærmere i detaljer, i denne artikel.

Ungdommen: Et stadie med overgange og ændringer

Hvis der er et ord, der dominerer dette, vitale stadie i vores liv, så er det forandring. De ændringer, der forekommer i ungdomsårene, er både biologiske og sociale. Mange af dem har en indflydelse på vores følelser, tanker og adfærd. Det er faktisk ikke en overdrivelse at sige, at vores personlighed udvikler sig en hel del i dette stadie.

Den sidste vigtige ting i dette stadie er dog ikke ændringerne i sig selv, men nærmere hvordan disse ændringer opstår. Faktummet er, at mange af disse ændringer, uanset om de er fysiske, sociale, emotionelle eller seksuelle, så forekommer de alle meget hurtigt. Så hurtigt, at teenagere ofte mangler ressourcerne eller modenheden til at håndtere dem

Hvis vi fokuserer på emotionelle ændringer, bør vi notere os, at disse opstår i en vis kontekst. Det, vi prøver at sige her, er, at ungdommen er et meget socialt koncept. Dette skyldes, at sociale påvirkninger har meget at sige, når det kommer til, hvordan teenagere lever og udvikler sig i løbet af disse år med vækst og forandring.

Emotionelt, er teenagere ofte nødt til at udholde et ekstremt pres. De fleste teenagere søger accept i deres sociale grupper for at kunne tilpasse sig til det miljø, de vokser op i.

De former deres adfærd for at forsøge at passe ind og for at integrere dem selv i den gruppe, de helst vil høre til i. Der kan også være alle mulige former for pres i relationer, og de kan også generere meget ubehag for dem.

I disse relationer, er de nødt til at lære at forme bånd emotionelt. Det er ikke alle, der har den nødvendige selvtillid eller sociale færdigheder til at vide, hvordan man sætter grænser eller kommunikerer følelser på den bedst mulige måde.

Emotionel afhængighed i ungdomsårene

Selvom vi har nævnt emotionel afhængighed i relationer, er der også andre emotionelle afhængigheder. Disse inkluderer moderlige eller faderlige relationer, og også ikke-romantiske venskaber.

Vi vil dog fokusere på kærlighedsrelationer, og se på mange forskellige typer af emotionel afhængighed. De har alle følgende karakteristika til fælles:

  • Behov. Når nogen har en emotionel afhængighed, skaber det et behov eller et sæt af behov. Disse behov drejer sig omkring ønsket eller behovet for at bruge tid med sin parter, eller at blive accepteret af dem og opnå deres anerkendelse.
  • Frygt. På et meget dybt niveau, er grundlaget for emotionel afhængighed (og også jalousi) som regel frygt, såsom en frygt for afståelse, frygt for afvisning eller frygt for ensomhed.
  • Tab af frihed. Enhver form for emotionel afhængighed vil påvirke vores frihed, på den ene eller anden måde. Emotionelle afhængigheder betyder ofte, at man er nødt til at stoppe med de ting, man godt kan lide, eller stoppe med at være sammen med de folk, man er komfortabel med.
  • Påvirkning af adfærd, tanker og følelser. De behov, som teenagere oplever, påvirker dem på et adfærdsmæssigt, kognitivt og emotionelt niveau. En persons opfattelse af virkeligheden kan faktisk ofte ændre sig så meget, at personen ikke engang indser, at han eller hun er emotionelt afhængig af andre. Selvfølgelig, opdager personerne omkring dem, som regel, hvad der sker.
  • Social isolation. Ved at være mere opmærksom på sin partner, vil teenageren uundgåeligt stoppe med at bruge så meget tid med andre folk. Dem, der har en emotionel afhængighed, vil ønske at bruge mere og mere tid sammen med sin partner. Uundgåeligt, betyder dette, at de vil bruge mindre og mindre tid sammen med resten af deres sociale omgangskreds.

Gensidig emotionel afhængighed

Foruden dette, er vi også nødt til at overveje gensidig emotionel afhængighed eller emotionel medafhængighed. Dette opstår hos begge partnere og tenderer til at fremhæve de negative mønstre, der definerer denne afhængighed.

Når en teenager har en emotionel afhængighed over for sin partner, så bør du straks råde vedkommende til at forlade denne person. Det er langt bedre at tale åbent om det, og, først og fremmest, lytte.

Støtte og empati er det vigtigste til at håndtere folk med emotionel afhængighed. Selvom du, udefra, tydeligt kan se denne situation, så opfatter dem, der lever i det, ikke situationen på samme måde. Vi skal respektere det faktum, at de har brug for tid til at assimilere det råd, man har givet dem.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.