Gordon Allport: Manden bag personlighedspsykologi

Læs mere om Gordon Allports store bidrag til psykologien. Mange ser ham som manden bag personlighedspsykologi.
Gordon Allport: Manden bag personlighedspsykologi

Sidste ændring: 08 oktober, 2019

Ud over hans teori om personlighedstræk bidrog Gordon Allport med andre vigtige bidrag til psykologien.

Gordon Allport var en psykolog, som grundlagde fundamentet til personlighedspsykologien. Hans teori betragtes som en af de første humanistiske teorier, fordi den opfatter mennesket som et autonomt væsen med en fri vilje.

Allport argumenterede med, at instinkter og impulser ikke er de eneste ting, som motiverer mennesker. Han havde også den opfattelse, at mennesker ikke er styret af deres fortid.

Allports værker er fornøjelige og tilgængelige for et stort publikum. Han forklarede tingene på en let og ligefrem måde, som alle kunne forstå. Folk, der gerne vil lære mere om psykologi, bør læse Allports værker.

Gordon Allport arbejdede med motivation og personlighed. Han efterlod sig et betydende eftermæle og er i sandhed en interessant person indenfor det psykologiske område.

Gordn Allport og hans tidlige liv

Gordon Allport blev født i Indiana i 1897, men hans familie flyttede til Ohio, mens Gordon stadig var en lille dreng. Hans far vær læge og tog ud på sygebesøg. Derfor oplevede Gordon og hans søskende fra et tidligt tidspunkt den medicinske verden. Det satte gang i Allports interesse for området og især for psykologi.

Men Allport endte med at studere økonomi og filosofi. Men han mistede ikke sin interesse for socialpsykologi, og senere tog han en uddannelse i psykologi på Harvard University.

Noget tid senere rejste han til Wien. Det var et af de afgørende tidspunkter i hans liv, fordi han mødte Sigmund Freud på denne rejse. Modsat hvad man skulle tro, så var Allport ikke imponeret over psykoanalysens fader. Som så mange andre humanistiske psykologer anså Allport Freuds teorier for at være ret begrænsede.

portræt af Gordon Allport

Hans arbejde

Efter at han var vendt tilbage til USA, startede Allport med at arbejde som professor i psykologi. Han fik et job ved Harvard Universitet, hvor han arbejdede til sin død. I sin tid på Harvard deltog han i utallige komiteer og gav innovative forelæsninger. I 1939 blev han valgt som præsident for den amerikanske psykologforening (APA).

Allport udgav adskillige bøger. Han mest berømte er Becoming: Basic Considerations for a Psychology of Personality (Udvikling: Grundlæggende betragtninger over personlighedspsykologi.)

I sit liv modtog Allport en masse udmærkelser, der anerkender hans arbejde og bidrag til det psykologiske felt. Den amerikanske psykologforening udmærkede ham med den præstigefyldte APA Award for afgørende bidrag til psykologien.

Gordon Allport så nærmere på vigtigheden af individets bevidste motivation og tanker. Det førte ham til at interessere sig mere for udviklingen af personligheden.

Allport forsøgte at finde en balance mellem de populære teorier på sin tid. Behaviorisme var mangelfuld, mens psykoanalysen var alt for kompleks. Mødet med Freud satte kun yderligere skub i hans ønske om at udvikle sin egen teori.

Hans bidrag til psykologien

Hans mest kendte bidrag er hans teori om personligheden, der hævder, at hvert menneske rummer hundredevis af træk. Han klassificerede 4500 ord, der kunne definere et individ og inddelte dem i tre grupper:

  • Grundlæggende træk: Disse er en persons dominerende træk. De danner ens identitet, følelser og adfærd.
  • Centrale træk: Disse er primære træk, men de er ikke dominerende. De er medfødte hos de fleste mennesker, og de danner grundlaget for ens personlighed og handlinger.
  • Sekundære træk: Dette er private træk, som er forskellig fra person til person. Folk viser dem tit kun frem, hvis der er tillid til andre og under visse omstændigheder.
hjernen som tandhjul

Gordon Allport og hans eftermæle

Ud over sin teori om personlighederne identificerede Allport genotyper og fænotype. Han identificerede de indre og ydre betingelser, der motiverer en persons adfærd.

I hans værk Personality: A Psychological Interpretation (1937) definerede han personlighed som: “den dynamiske organisation under hvilken individet af disse psykosociale systemer afgør hans unikke tilpasning til sine omgivelser.”

Allport slog også fast, at hver person har sin egne personlighed. Han var også interesseret i udformningen af folks vilje, motivation og beslutninger. Han understregede, at hver enkelts adfærd og tanker er et produkt af hele livets historie. Med andre ord er et menneskes tanker frugten af deres fortid og nutid.

Allport talte varmt for en tværfaglig bevægelse ved Harvard Universitet, hvilket førte til, at skolen skabte en afdeling for social videnskab. Allport var også en ivrig kritiker af Freuds psykoanalyse og den radikale behaviorisme.

Gordon Allport beskæftigede sig også med at studere fordomme og religion. Han undersøgte den diskrimination, der foregik mellem jøder og afro-amerikanere, hvilket han beskrev i sin bog The Nature of Prejudice (Fordommes natur).

Allport døde den 9. oktober 1967. Han efterlod sig et enestående eftermæle indenfor psykologi og betragtes som en af pionererne indenfor humanistisk psykologi.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


  • Fernández, L. (2018). Sigmund Freud. Praxis Filosófica, (46), 11-41.
  • Hurtado, C. (2006). El conductismo y algunas implicaciones de lo que significa ser conductista hoy. Diversitas: perspectivas en psicología2(2), 321-328.

Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.