Dybdepsykologiske arketyper

Dybdepsykologiske arketyper refererer til underliggende skikkelser eller de personligheder, hvorfra symboler, såsom Moren, Barnet, Svindleren eller Skyggen, bryder frem. 
Dybdepsykologiske arketyper
Valeria Sabater

Skrevet og kontrolleret af psykolog Valeria Sabater.

Sidste ændring: 27 december, 2022

Dybdepsykologiske arketyper beskriver personlighederne af vores kollektive ubevidste. Få forfattere har forsynet os med sådan et usædvanligt perspektiv af det ubevidste, hvor man går ud over det fysiologiske og patologiske for at afsløre eksistensen af nedarvede modeller eller adfærdsmodeller, der danner basis for ens sind og afgør adfærd og tanker.

For at forstå, hvad en arketype er, så lad os tænke over, hvad der foregår lige nu i filmverden: Superhelte. Alle har en personlig favorit. De er alle, på en måde, komplekse karakterer, og, igen, er de alle ret ens, grundlæggende set, i henhold til samme mønster og samme koncept: God, ond, visdom, løgne…

Mange af karakterne symboliserer de mest klassiske dybdepsykologiske arketyper og deres personligheder. De samme, der også er indgroet i os alle sammen, som styrer vores adfærd og beslutninger.

“Dit syn vil kun blive klart, når du kan se ind i dit eget hjerte. Dem, der kigger ud, drømmer; dem, der kigger ind, vågner.”

-Carl Jung-

Dybdepsykologiske arketyper og personligheder

Disse personligheder bor i det kollektive ubevidste, fra generation til generation. Således, vågnede mennesker ikke op i denne verden som “tabula rasa”, som filosoffen, John Locke og mange andre før ham, har påstået.

Det kollektive ubevidste, vi alle deler, uafhængigt af ens kultur, vil frembringe de samme drivkræfter, behov og karakteristika, i større eller mindre grad, hos enhver person.

Modsat, mindede Carl Jung os om aspektet, at selvom vi alle har en “kollektiv sjæl”, er vores ansvar og formål individuelle. Det er en obligatorisk proces at udvikle en individuel bevidsthed, at skabe et psykisk billede af os selv, der er stærkt, sundt og tilfredsstillet.

Abstrakt billede af øje

Personlighederne, der bor i det kollektive ubevidste

Da Carl Jung begyndte på University of Basel i 1895 for at studere naturvidenskab og medicin, begyndte han at have en tilbagevendende drøm. Han så sig selv kæmpe mod en form for mørk og tyk tåge. Han så en høj, sort figur, der jagtede ham. Desuden, så han lys i sine håndflader, en energi, han ikke vidste, hvordan han skulle bruge.

Noget tid senere, kom han til den konklusion, at dette væsen var hans “skygge”. Det sted, han opbevarede sine undertrykte frygte, vægten fra sin fortid og mange af sine negative attituder. Lyset i hans hænder repræsenterede hans pligt til at oplyse de mørke, krampagtige områder.

Få forfattere og figurer inden for det psykologiske felt havde sådan en drømmeverden. Og få kunne forstå dens implicitte sprog og bruge det til at tillægge menneskelig adfærd mening.

Faktisk, forklarer en af hans mest fremtrædende, teoretiske arvinger, Michael Fordham, i et studie, han udgav i et magasin omhandlede mental sundhed, at dybdepsykologiske arketyper og deres personligheder var et første forsøg på at definere vores menneskelige ønske om selvrealisering.

Fordham forsvarede idéen om, at kun når du identificerer arketyperne inde i dig og optrævler beskederne, de indeholder, vil du provomere din egen fremgang. Dette trin vil befri dig fra dine skygger, frygte og piner, så du kan rejse dig som et frit og realiseret væsen.

Selvet

  • At være er “alt” i din psyke. Det repræsenterer en sammensætning, hvor alle dine psykiske kræfter er arrangerede, hvor det bevidste og ubevidste bliver ét. Det er din introverte ekstrem og også din ekstroverte ekstrem.
  • Jung plejede at ligestille selvet med en mandala. Det er ligesom en cirkel, fuld af figurer og bevægelser, der reflekterer alt, vi er, hele vores psykiske struktur.
Farverig mandala

Skyggen

Denne arketype er en af de mest relevante. Vi har talt om den ovenfor. Den består af: 

  • “Skyggen” består af essensen af din fortid, hvad du benægter og undertrykker, og hvad du neglegerer.
  • Ligeledes, er dine dybeste ønsker, frygte og negative tanker også indkapslet i den.
  • Det er almindeligt for den at opstå i drømme i form af skræmmende figurer, slanger eller vilde dyr, der jagter dig.

Langt fra at frygte denne figur, er du nødt til at forstå noget, der er meget simpelt: Den er en del af den, du er. Skyggen indebærer den side af dig selv, du ikke har arbejdet på, og som ønsker, at du bliver oplyst med opmærksomhed og mod. Det er en handling af mod at konfrontere din skygge og bringe den frem i lyset.

Dybdepsykologiske arketyper: Anima og Animus

Anima er et tegn på kvindelighed, og dets modsætning, Animus, symboliserer maskulinitet. Hvad betyder denne arketype? For Carl Jung, har hver af os, uafhængigt af vores køn, både feminine og maskuline kræfter. Således, har mænd feminin energi, der sover og ofte er undertrykt. Og, det samme gælder for kvinder. 

Derfor, hvis du kunne tilskynde dine modsatte, komplementerende energier, kunne du (ifølge Jung) få gavn af de stereotype dyder fra hvert køn, såsom intuition, styrke, følelse af beskyttelse, mod osv.

Karakteren

Karakteren er det offentlige billede, du vælger at vise din omgangskreds. Denne handling eller behov kan føre til en proces af disintegration.

Dog, er der ingen, der er nødt til at foregive at være nogen, de ikke er. Ingen bør føle sig nødsaget til at skjule sig bag en maske og skjule deres sande identitet.

Så, for at nå toppunktet af denne individuation, skal du eliminere arketypen af karakteren fra din psyke.

Faren

Arketypen af faren integrerer et stort antal af psykiske og sociale kræfter: Det er loven, disciplin, autoritet, beskyttelse, kærlighed… Det symboliserer en indre figur, der agerer som en underviser, og som bør hjælpe dig med at nå dine mål.

Nu, indeholder denne arketype også et sæt af modsatte kræfter. På den ene side, er der den positive far. Den, der, langt fra at nedlægge veto imod os eller straffe os, giver os fremdrift med hans energi og omsorg, giver os vejledning og disciplin.

På den anden side, er der faren af skyggerne. En enigmatisk figur, der er karakteriseret ved selvcentrerethed, rigiditet og autoritære principper.

Den side af arketypen, du fodrer, afhænger af dig. Nedlægger faren veto imod alt, du gør, eller promoverer han din vækst?

Moren

Denne arketype af moren er den, der kan nære dig mest. Den symboliserer universal omsorg, opmuntring og kærlighed. Det er impulsen, der altid begunstiger din succes. Den, der opmuntrer dig i komplicerede øjeblikke, ved at give dig sin kærlighed og motivation.

Inden for denne strøm af dybdepsykologiske arketyper, er denne figur den ultimative guddommelighed, og den bærer mange ligheder med det, som Robert Graves forklarede i sin bog; The White Goddess. Det er den myte og det væsen, der tilbagevendende opstår i vores kultur og natur som skaberen af alle ting.

Dybdepsykologiske arketyper illustreres af mennesker lavet af rødder

Konklusion på dybdepsykologiske arketyper

Afslutningsvis, er arketyperne, vi har nævnt ovenfor, de mest relevante inden for Carl Jungs teori om det kollektive ubevidste. Andre er Barnet, Den Vise, Gamle Mand eller Den Kloge, Helten, Svindleren eller Skurken, Ungmøen og Hermafroditten.

Disse arketyper bliver, på nuværende tidpunkt, brugt inden for verden af kybernetik og robotteknik. MIT-ingeniører, såsom Peter Stenge, bruger Jungs idéer til at programmere kunstig intelligens og, derved, forsyne fremtidige robotter med forskellige “personligheder”.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.