Den semiotiske funktion: Definition og udvikling

Den semiotiske funktion er evnen til at skabe repræsentationer. Den er baseret på brugen af tegn og symboler, som har bestemte betegnelser og specifikationer. Men hvordan virker det egentligt?
Den semiotiske funktion: Definition og udvikling

Sidste ændring: 27 september, 2021

Et godt eksempel på den semiotiske funktion, som kan hjælpe dig til bedre at forstå den, er et maleri af den berømte franske maler, Magritte. Han malede en pibe og skrev ordene “Ceci n’est pas une pipe”  (dette er ikke en pibe) under det.

Maleri af pibe af Magritte