De forskellige fordele ved at være tosproget

Der er fordele ved at kunne tale mere end et sprog, som ikke bare handler om selve sproget. At være i stand til effektivt at udfolde sig i et intellektuelt og flersproget miljø er resultatet af at vide, hvordan man drager fordel af de adaptive muligheder, som naturen giver os.
De forskellige fordele ved at være tosproget
Sara Clemente

Skrevet og kontrolleret af Psykolog og journalist Sara Clemente.

Sidste ændring: 27 december, 2022

Fra et psykologisk sprogligt synspunkt er det noget meget positivt at være tosproget. Men sådan har man ikke altid betragtet det. Indtil 60’erne tænkte folk, at det hindrede et barns intellektuelle udvikling. Man mente, at de var nødt til simultant at oversætte alt, de hørte og læste, til begge sprog, og at det var spild af tid og kræfter.

Man har senere bevist, at i stedet for at hæmme læringsprocessen, så gavner det den faktisk. Fordelene ved at være tosproget er klare, ikke kun for børn, men også for voksne. At lære et nyt sprog kan sænke risikoen for demens.

“At have et andet sprog, er som at have en anden sjæl.”

-Charlemagne-

Fremkomsten af tosprogethed

Historiske og kulturelle faktorer har bidraget mest til fremkomsten af at være tosproget. Mere specifikt så har disse faktorer betydet åbningen og etableringen af nye grænser mellem landene, som de følgende:

 • Den territoriale ekspansion af visse lande og kulturer. Dette var tilfældet med latin, hvis udbredelse eksponentielt øgede antallet af tosprogede i dette tusindårige sprog.
 • Den politiske enighed om at fremme kommunikation med det franske sprog. Engelsk blev oprettet som et videnskabeligt sprog par excellence.
 • Situationen efter kolonitiden bidrog også til de koloniserende magter med at udbrede deres sprog i de besatte landsbyer, som måtte lære sig et fremmedsprog.
 • Immigration. Folk, som flytter fra et land til et andet, skal lære sproget der, hvor de nu bor.
 • Kosmopolitisme har ført til et øget antal tosprogede mellemmænd eller forhandlere.

Moderens vigtighed for et tosproget barn

Forholdet mellem mor og barn er prototypen for kommunikationsudveksling i sin reneste form. Gennem måneder oversætter moren de signaler, som barnet udsender (gråd, skrig, latter,) som hun omsætter til ord.

moren er meget vigtig for, om et barn bliver tosproget

Lidt efter lidt bliver den voksne et slags spejl for barnet. Når moderen laver en lyd, prøver barnet at genskabe det. Når hun laver en bevægelse, vil barnet forsøge at efterligne det. På den måde starter et legende sprog at udvikle sig, som hjælper barnet med at forstå og udvide dets kendskab til verden lige så langsomt og ubegrænset.

Derfor er interaktionen mellem mor og barn det, som afgør indlæringen af sprog og barnets niveau for det. Typerne af kommunikativ interaktion produceret de to imellem fortsætter med at tilpasse sig og udvikle sig, efterhånden som barnet vokser.

Typer af tosprogethed

Der er to vigtige aspekter i udviklingen af tosprogethed hos børn: Deres omgivelser og det udviklingstrin, de befinder sig i. Ifølge dette er der to typer af tosprogethed:

 • Simultant: Barnet lærer de to sproglige systemer på samme tid. Generelt sker dette, hvis forældrene taler to sprog derhjemme dagligt.
 • I rækkefølge: Barnet har kun tilgang til et sprog i dets barndom. Når de først mestrer det, lærer de det andet sprog. Det kan være engelsk i skolen.

“Et sprog anbringer dig i en smal gang i livet. To sprog åbner alle dørene i den gang.”

-Frank Smith-

God tosprogethed er meget svært at tilegne sig. Der er altid et af sprogene, som er mere udviklet, og som har større betydning end det andet. Jo mere ens det medfødte og det nye fremmedsprog er, jo letter og hurtigere vil læringsprocessen være.

engelske og spanske ord

Faktorer og betingelser for at være tosproget

Man har lavet undersøgelser af 6 måneder gamle babyer, som har brugt filtreringsteknikker til at bevise den tidlige modenhed af tosprogethed. Konklusionerne var overraskende. Når babyer er kun et halvt år gamle, er de i stand til at adskille deres første sprog fra et fremmed.

Det betyder ikke, at de kan adskille de fonetiske detaljer i sproget. Men de ved, hvordan de kan adskille de prosodiske informationer (intonation, rytme.) Det kan gøre 6 måneder gamle babyer til polyglotter. Husk på, at denne evne vil formindskes med alderen, fordi det ikke anses for at være en nødvendig evne til at kunne overleve.

Positiv tosprogethed

Ifølge Mariscal skal der være en række sociale, kognitive og sproglige omstændigheder til stede, for at det skal være positivt for barnet at være tosproget:

 • Skal kunne opnå et højt og tilstrækkeligt niveau af kendskab til to sprog.
 • God udvikling af sit modersmål og en indlæring af det andet sprogsystem i skolen.
 • Høje forventninger og positive holdninger fra barnets bekendte og læreren i relation til deres udvikling.
 • En god social prestige for begge sprog.
dreng skriver på tavle

Kognitive fordele ved at være tosproget

Ifølge adskillige undersøgelser er frontallappen og det dorsolaterale område hos børn, der taler to sprog flydende, mere udviklet hvad angår de udøvende funktioner. Det gør det muligt for dem hurtigt og effektivt at kunne skelne i opgaver, hvor der er brug for disse evner.

Ydermere har de en tendens til at diskriminere stimuli fra omgivelserne, så det bliver lettere for dem at ignorere støjen i klasseværelset. På den måde bliver det lettere for dem at fokusere på det, som de skal lære.

De ser også ud til at besidde en højere mekanisme i kontrollen over hjernen, der gør det muligt for dem “at skjule alderens effekter,” så de forsinker dere intellektuelle forfald.

Som du kan se, er der fordele ved at kunne tale mere end et sprog, som ikke bare handler om selve sproget. At være i stand til effektivt at udfolde sig i et intellektuelt og flersproget miljø er resultatet af at vide, hvordan man drager fordel af de adaptive muligheder, som naturen giver os.

“Du lever et nyt liv for hvert nyt sprog, du taler. Hvis du kun kender et sprog, lever du kun en gang.”

-Tjekkisk ordsprog-


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.