Clark L. Hull og teorien om deduktiv behaviorisme

I det 20. århundrede blev der foreslået mange glimrende læringsteorier. Clark L. Hull foreslog en af de mest detaljerede teorier, der var baseret på styrken af vane.
Clark L. Hull og teorien om deduktiv behaviorisme
Sergio De Dios González

Bedømt og godkendt af psykolog Sergio De Dios González.

Sidste ændring: 27 december, 2022

Clark L. Hull (1884-1952) foreslog en ny måde at forstå adfærd på. Hull ønskede at etablere grundlæggende principper for adfærdsvidenskab for at forklare forskellige dyrearters adfærd samt den individuelle og sociale adfærd. Hans teori blev kendt som deduktiv behaviorisme.

Hulls teori var den mest detaljerede og komplekse af de mange store læringsteorier i løbet af det 20. århundrede. For Hull var styrken af vane det mest grundlæggende koncept. Han troede på, at øvelse forstærkede vaner.  

Hull beskrev vaner som en forbindelse med stimulus-respons baseret på belønninger. Ifølge Hull er det responser, og ikke opfattelser eller forventninger, der hjælper med at forme vaner. Processen er gradvis, og belønningen er essentiel.

Teorien om deduktiv behaviorisme

Clark L. Hull fremlagde en ny måde at forstå behaviorisme på, der stammede fra den logiske positivitet, der herskede i hans tid.

Ligesom andre førende teoretikere mente Hull, at den menneskelige adfærd kunne forklares ved hjælp af konditionering og forstærkning. Reduktionen af impulser virker som en forstærkning for adfærd.

Denne forstærkning øger sandsynligheden for, at den samme adfærd vil ske igen, når behovet opstår igen i fremtiden. For at overleve i sit miljø skal en organisme opføre sig på en måde, der opfylder disse overlevelsesbehov.

Således i et stimulus-responsforhold, når stimulus og respons følges af en reduktion i behovet, øges sandsynligheden for, at den samme stimulus “producerer” det samme respons i fremtiden.

Hund slikker sig om munden

Hull ønskede at etablere de grundlæggende principper for adfærdsvidenskab for at forklare dyrs adfærd samt den individuelle og sociale adfærd. Hans teori om deduktiv behaviorisme foreslog vaner som det centrale koncept.

Styrken af vaner afhænger af, hvorvidt stimulus-respons sekvensen efterfølges af forstærkning. Til gengæld afhænger forstærkningen af reduktionen af impulsen, der er forbundet med et biologisk behov.

Hull præsenterede sine læringsteorier for første gang i Mathematico-Deductive Theory of Rote Learning (1940) i samarbejde med flere kollegaer, hvori han udtrykte sine resultater i både matematisk og verbal form.

Hull udviklede disse idéer i Principles of Behavior (1943), hvor han foreslog, at forbindelsen med stimulus-respons afhænger af forstærkningens type og mængde.

Hulls læringsteori om deduktiv behaviorisme

Hull var en af de første teoretikere, der forsøgte at skabe en teori designet til at forklare alle adfærdsmønstre. Denne læringsteori, udviklet af Hull i 1943, er kendt som driftteori. Hull baserede sin teori på konceptet af homøostase – idéen om, at kroppen arbejder aktivt for at opretholde en vis tilstandsbalance eller ligevægt.

Ting, som tørst, sult eller kulde, skaber en ubehagelig tilstand eller anspændthed. For at reducere denne tilstand forsøger mennesker og dyr at finde metoder til at imødekomme disse biologiske behov (ved at drikke, spise, finde læ). I den forstand foreslog Hull, at mennesker og dyr gentager enhver adfærd, der reducerer disse impulser.

Hull baserede sin teori på idéen om, at mennesker lærer sekundære drivkræfter (i modsætning til primære drivkræfter, hvilket er biologiske behov som er tørst og sult) gennem konditionering. Disse drivkræfter opfylder indirekte de primære drivkræfter, som for eksempel penge, da det hjælper med at betale for husly eller næring.

Disse sekundære drivkræfter opstår, når man står over for mere end ét behov. Målet er at korrigere forstyrrelsen af ligevægten, hvilket skaber ubehag. Et adfærdsmønster er lært og konditioneret, hvis en person tilfredsstiller den primære drivkraft.

Kvinde drikker et glas vand

Hull udviklede også en måde til at udtrykke sin læringsteori matematisk:

sEr = V x D x K x J x sHr – slr – lr – sOr – sLr

I denne formel:

 • sEr: Excitatorisk potentiale, eller sandsynligheden for, at en organisme vil producere et respons (r) til en stimulus (s)
 • sHr: Vanestyrke, etableret af antallet af tidligere konditionering
 • D: Drivstyrke, bestemt af mængden af biologisk afsavn
 • K: Incitament-motivation, eller målets størrelse
 • J:  Forsinkelsen før organismen får lov til at søge forstærkning
 • lr: Reaktiv hæmning eller træthed
 • slr: Konditioneret hæmning forårsaget af tidligere mangel på forstærkning
 • sLr: Reaktionstærskel, den mindste mængde af forstærkning, der vil producere læring
 • sOr: Tilfældig fejl

Konklusion

Kritikere mente, at deduktiv behaviorisme var al for kompleks, eller at det ikke forklarede menneskelig motivation, da det ikke var i stand til at generalisere.

Et af de største problemer med Hulls teori er, at det ikke tager højde for, hvordan sekundære forstærkninger reducerer drivkræfter. I modsætning til primære drivkræfter, som sult og tørst, gør sekundære forstærkninger ingenting for direkte at reducere fysiologiske og biologiske behov.

En anden vigtig kritik af denne teori er, at den ikke forklarer, hvorfor folk engagerer sig i adfærdsmønstre, der ikke reducerer drivkræfter.

Men under alle omstændigheder har denne tilgang påvirket senere teorier og forklaringer. Mange af de motiverende teorier, der dukkede op i 1950’erne og 1960’erne, var baseret på Hulls originale teori, eller også fokuserede de på at give alternativer til teorien.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


 • Hull, C. L., Hovland, C. I., Ross, R. T., Hall, M., Perkins, D. T., & Fitch, F. B. (1940). Mathematico-deductive theory of rote learning: a study in scientific methodology. Oxford, England: Yale Univ. Press.
 • Hull, C. L. (1943). Principles of behavior: an introduction to behavior theory. Oxford, England: Appleton-Century.
 • Leahey, T. (1998). Historia de la psicología. Madrid: Prenti Hall.

Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.