6 bedste citater af Alexander Luria

Som denne neuropsykolog opdagede for årtier siden, så er vores viden om hjernen i øjeblikket lille i sammenligning med, hvad der stadig er uvist. Men han har givet os mange gode citater
6 bedste citater af Alexander Luria
Sara Clemente

Skrevet og kontrolleret af Psykolog og journalist Sara Clemente.

Sidste ændring: 14 april, 2023

Alexander Luria blev født i Kazan i Rusland i 1902. Han anses for at være faderen til den moderne neuropsykologi. Denne gren indenfor psykologien kom frem takket være hans forskning, som førte til den konklusion, at hjernen er kilden til adfærden. Vi undersøger Lurias selvbiografi og hans bidrag gennem de bedste citater af Alexander Luria.

Luria voksede op i en velhavende jødisk familie, som lagde stor vægt på flersprogethed. Han og hans søster var flydende i tysk, fransk og engelsk sammen med deres modersmål russisk. Han bidrog med mere end 300 videnskabelige artikler.

Multikulturel uddannelse, multidisciplinær træning

Udbruddet af den Russiske Revolution afbrød Alexander Lurias uddannelse, da han blot var 7  år gammel. Hans far, en berømt professor, opmuntrede ham til at gå på college som 16-årig.

Det følgende citat er en del af hans selvbiografiske bog “The Autobiography of Alexander Luria: A Dialogue with The Making of Mind (1979). I den reflekterer Luria over hans interesse for sindet og psykologi.

“Det er meget svært at vide, hvorfor jeg valgte psykologi som min levevej.”

Portræt af Alexander Luria

Det fleksible hierarki, ifølge citater af Alexander Luria

I stedet for at overveje, hvorfor sindet var fragmenteret, anså Luria og hans lærer Lev Vygotsky hjernen som en helhed. De hævdede, at delene i hjernen hang sammen, og at dets funktioner aldrig var isolerede eller placeret i bestemte områder.

Disse ideer gik imod andre vigtige forskere som Paul Broca og Karl Wernicke. Disse to mente, at bestemte funktioner var placeret i bestemte områder af hjernen.

Debatten om lokalisering – antilokalisering foregik i årtier. I dag har folk accepteret en blanding af begge synspunkter. Man mener, at hjernens funktioner er et forbundet system, men at visse områder også sørger for bestemte processer.

Der kan for eksempel være en direkte sammenhæng mellem Broca området og sprog. Et andet af disse citater af Alexander Luria opsummerer den lidenskab han følte over hjernens funktioner:

“At tale er et mirakel.”

For denne neuropsykolog er hjernen organiseret i tre niveauer: Primære, sekundære og tertiære. I hver af dem er der regioner, som er ansvarlige for specifikke funktioner:

  • Iagttagelse, primær hukommelse, og indre homøostase: Hjernestammen, hypothalamus, det limbiske system.
  • Lagringen og behandling af information: Pande-, nakke- og isselapper.
  • Mobilitet og programmering af adfærd: Frontallappen.

Disse tre niveauer former en funktionel forbundet system, hvor de højere niveauers funktioner afhænger af mange områder i hjernen og et samarbejde imellem dem.

“Vores mission er ikke at “lokalisere” menneskets overlegne psykologiske processer til begrænsede områder af hjernebarken. Det er at finde ud af, gennem analyse, grupperne af de berørte områder i hjernen, som er ansvarlige for udførelsen af komplekse mentale aktiviteter.”

Billedet af en hjerne

Neuropsykologi

Ulig fysiologi påfører neuropsykologi ingen typer af skader for eksperimentets skyld. I stedet udnytter det de skader, en patient allerede har, efter operationer med terapeutiske formål. Et af de mest berømte citater af Alexander Luria illustrerer dette:

“Ansvaret og mulighederne for at studere et stort antal af patienter med hjerneskader, var imponerende.(…) Det gjorde det muligt for os at udvikle vores videnskab.”

Hans bidrag fokuserer ikke kun på folk med påførte skader, og hans interesse i organiseringen af mentale processer. Faktisk udviklede han en af de første løgnedetektorer overhovedet. Ydermere fokuserede han mere på psykofysiologi i sine tidlige studier.

Luria blev vældig interesseret i psykoanalysen og studerede folks affekter for at udvikle en metode til “afvigende motoriske responser.”

“I en bestemt sibirisk landsby er alle bjørne hvide. Din nabo besøgte denne landsby og så en bjørn. Hvad var farven på bjørnen?”

Dette var et af de mest berømte citater af Alexander Luria. Alexander fandt på det, da han besøgte en afsidesliggende landsby i det centrale Asien. Han havde et mål, som gik ud på at kende til eksistensen af en universel logisk tænkning. “Hvor skulle jeg vide det fra?” og “Hvorfor spørger du ikke selv naboen?” var svarene, som indbyggerne i landsbyen gav ham.

Pige i gang med at tænke på citater af Alexander Luria

Hjernen er stadig et mysterium, ifølge citater af Alexander Luria

Som denne neuropsykolog opdagede for årtier siden, så er vores viden om hjernen i øjeblikket lille i sammenligning med, hvad der stadig er uvist. Men i sammenligning med hvad vi kendte til det for få år siden, så er det faktisk en hel del.

Sandheden er, at der stadig er meget at lære, også selvom vi har gjort store fremskridt. Et af disse citater af Alexander Luria reflekterer over dette. Det lyder:

“For at være i stand til at komme videre fra begyndelsen på et symptom (tabet af en given funktion) til lokalisering af den tilhørende mentale aktivitet, er der stadig lang vej at gå.”

Gennem citater af Alexander Luria har mange forskere kunnet fordybe sig i mere konkrete aspekter som for eksempel den neuropsykologiske forklaring på fornuft. Lurias bidrag var afgørende for forståelsen af hjernens funktioner.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.