Barnets præoperationelle udviklingsstadie ifølge Piaget

I denne fase af udviklingen udvikler barnet sine sproglige og kommunikative færdigheder. Barnet bevarer dog en selvcentreret holdning.
Barnets præoperationelle udviklingsstadie ifølge Piaget
Gema Sánchez Cuevas

Bedømt og godkendt af psykolog Gema Sánchez Cuevas.

Skrevet af Edith Sánchez

Sidste ændring: 14 april, 2023

Jean Piaget var en schweizisk epistemolog og biolog. Han brugte en stor del af sit liv på at yde vigtige bidrag til undersøgelser af barndommen. Blandt dem er teorien om den kognitive udvikling. Ifølge denne teori udvikler mennesket sig fra fødslen og overvinder konstant forskellige stadier, hvor det præoperationelle udviklingsstadie er et af dem.

Piaget introducerede idéen om, at der findes forskellige mentale processer hos barnet. Hans teorier involverede, hvordan et barn tænker, og på hvilke måder dette adskiller sig fra voksnes tænkning. Han forklarede udviklingen af børns tænkning gennem forskellige stadier, hvor de udvikler sig både fysisk og mentalt.

Denne epistemolog bekræftede, at børns udvikling ikke er lineær, men at udviklingen sker i stadier , hvor karakteristiske mønstre for hver alder konfigureres. For Piaget er intelligens faktisk resultatet af en biologisk, social og miljømæssig modningsproces.

Ifølge Piaget opfatter børn verden anderledes end voksne. Faktisk opbygger de en mental model af verden ud fra en gradvis omorganisering af deres kognitive processer. I princippet forstår de deres omgivelser og eksperimenterer derefter med dem og skelner mellem tidligere og ny læring.

“Hver gang vi lærer et barn noget, forhindrer vi ham eller hende i at opfinde det selv.”

-Jean Piaget-

Stadier i udviklingen af børns tænkning

Jean Piaget skelner mellem fire stadier i udviklingen af børns tænkning:

 • Den sensomotoriske periode. Fra fødslen til to år.
 • Præoperationelt stadium: Fra to til syv år.
 • Konkret operationel. Fra syv til 12 år. Det drejer sig om logiske operationer.
 • Formelt operationelt. Fra 12 år til voksenalderen.

Med disse undersøgelser af den menneskelige intelligens lagde Jean Piaget grunden til den genetiske epistemologi, som senere blev indarbejdet i psykologien og de pædagogiske teorier. Hans inspirationskilde var hans egne børn, som han observerede og analyserede for at udvikle sine teorier.

Illustration af et barns hjerne

Det præoperationelle udviklingsstadie

Det præoperationelle udviklingsstadie finder sted mellem to og syv år. I løbet af dette stadium manifesteres nogle præstationer i forhold til det foregående stadium. F.eks. evnen til at gøre brug af indre billeder, håndtere diagrammer, bruge sprog og symboler.

I løbet af det præoperationelle udviklingsstadie udvikler barnet sin egen bevidsthed. Et af de vigtigste kendetegn i forbindelse med denne præstation ses i udbredelsen af egocentrisk tænkning. Desuden er fantasien af stor betydning i dette stadium.

Udviklingen af brugen af sprog er yderst betydningsfuld i det præoperationelle stadium. Dette, kombineret med mere repræsentativ viden, hjælper barnet med at forbedre sin kommunikation. Desuden er barnet i stand til at opfange og forstå idéer bedre, og kan derfor udtrykke sig bedre.

Piaget opdelte dette stadium i to:

 • Prækonceptuelt. Det varer fra to til fire år. På dette stadium er barnet ikke i stand til at forstå relative udtryk som f.eks. større og mindre.
 • Intuitivt. Det varer fra fire til syv år. På dette stadium har barnet tilegnet sig brugen af relative udtryk. Barnet er dog begrænset i sine logiske evner.
Barn med sæbebobler

Generelle karakteristika

Det præoperationelle udviklingsstadie er kendetegnet ved følgende aspekter:

 • Centralisering Børn er kun i stand til at fokusere på ét objekt eller én situation ad gangen. Faktisk oplever de i denne alder vanskeligheder med at være opmærksomme på flere aspekter samtidig. Desuden er de mere tilbøjelige til at fokusere deres opmærksomhed på ikke-sociale spørgsmål end på spørgsmål af social karakter.
 • Selvcentrerethed. Med dette begreb henviser Piaget til den måde, hvorpå barnet ser og beskriver ting. Faktisk drejer det sig om barnets egne erfaringer. Alt er centreret om barnet.
 • Animisme. Dette er troen på, at ikke-menneskelige genstande, hvad enten det er legetøj eller andre ting, har menneskelige følelser. Piaget mente faktisk, at et barn i denne alder tror, at naturen er levende og har både et formål og en samvittighed.
 • Artificialisme. Børnene tror, at visse aspekter af verden omkring dem er skabt af mennesker. For eksempel skyer.
 • Uigenkaldelighed. Manglende mulighed for at vende en række begivenheder fra punkt X til udgangspunktet.

På dette udviklingsstadium leger børn ikke med hinanden, men parallelt. Faktisk leger de på samme sted, men de er hver især optaget af deres egen verden og interagerer sjældent med hinanden. De har dog evnen til at udføre symbolske lege, hvor de repræsenterer sig selv eller genstande i forskellige roller.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


 • Giraldo, M. C., Gómez, M. T., & Klimenko, O. (2015). Acercamiento a un programa de fortalecimiento de habilidades sociales en la etapa preoperacional a través del juego simbólico. Psicoespacios: Revista virtual de la Institución Universitaria de Envigado, 9(14), 161-196.
 • Medina A. El legado de Piaget. Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/356/35630903.pdf.

Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.