Anti-DSM manualen for menneskets 24 styrker

Anti-DSM manualen for menneskets 24 styrker

Sidste ændring: 11 september, 2017

Anti-DSM bevægelsen repræsenterer forpligtelse skabt af positiv psykologi, til fordel for menneskets styrker og værdier. Dette perspektiv har til hensigt at understrege, hvad der gør os lykkelige, og står i modstrid til tendensen om kun at klassificere og studere mentale lidelser.

Så derfor, selvom DSM er den diagnostiske manual for psykiske lidelser og problemer, forsøger VIA (værdier i aktion) at klassificere menneskelige styrker ved at udtrække mønstre og angive et almindeligt leksikon, der vil hjælpe os med at forstå menneskelige værdier og styrker på et transkulturelt niveau.

Derudover tilbyder VIA manualen ligesom DSM evalueringsstrategier og spørgeskemaer, der hjælper forskere med at evaluere 6 værdier, der kan brydes op i 24 styrker. Med dette link kan du tage testen, efter du har oprettet dig som bruger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 24 menneskelige styrker, nøglen til vores lykke

Psykologerne, Christopher Peterson og Martin Seligman, står bag dette initiativ. De har identificeret de 6 nøgle-værdier, som de 24 menneskelige styrker indgår under. Lad os se nærmere på dem:

 1. Kærlighed:
  • Venlighed.
  • Intime bånd.
  • Social intelligens.
 2. Mod til at overkomme forhindringer:
  • Mod.
  • Industri og udholdenhed.
  • Integritet og ærlighed.
  • Vitalitet (begær og entusiasme).
 1. Sund fornuft og viden:
  • Nysgerrighed eller med andre ord interesse for de ting, der omgiver os.
  • En kærlighed til viden.
  • Kritisk tankegang og villighed til at lære.
  • Kreativitet.
  • Perspektiv (kriterie)
 2. Retfærdighed:
  • Medborgerskab og sammenhold.
  • Retfærdighed og lighed.
  • Ledelse.
 3. Temperamentmæssige egenskaber:
  • Ydmyghed.
  • Selvkontrol.
  • Varsomhed og forsigtighed.
  • Tilgivelse og medfølelse.
 4. Transcendens:
  • Værdsættelse af skønhed.
  • Frygt og forbløffelse.
  • Taknemmelighed.
  • Håb og optimisme.
  • Legesyghed og humor.
  • Spiritualitet og mål.

Vigtigheden ved at understrege det positive ved uddannelse

Uden at falde ind under den overdrevne side af optimisme forstås det generelt, at jo mere vi dyrker disse dyder og styrker, jo lykkeligere kan vi blive. Dette åbner op for gode måder at komme videre på, når det er tid til at optimere dannelsen og uddannelsen, vi leverer til både børn og voksne i vores samfund.

Fremhævelse af vores styrker hjælper os med at fremme udviklingen af disse personlige, følelsesmæssige, kognitive og adfærdsmæssige kompetencer. En film, der hjælper os med at forstå vigtigheden af at fremhæve disse menneskelige styrker, er ”Dead Poets Society”

Man kunne argumentere for mindre stivhed og mere fleksibilitet, fordi man lærer at tage perspektiv, have et åbent sind og være i stand til at forstå og lære, imens man er opmærksom, bevidst og har evalueret alle muligheder, hvilket er afgørende for at garantere dannelsen af stærke mennesker, der er i stand til at håndtere verdenen.

For netop som vi har sagt her, skal uddannelse have evnen til at fremme positive forandringer i mennesker og forbedre deres kompetencer på alle niveauer, åbne døre og fremhæve det, der virkelig er relevant for vores udvikling som væsener i verden.

Behovet for uddannelse tilpasset til individet

I de sidste par år har vi oplevet en “humaniserende” tendens indenfor vores uddannelse, som i stigende grad understreger social og følelsesmæssig intelligens som garantier for succes og god udvikling.

Med andre ord, ved at fremme udviklingen af menneskelige styrker hjælper vi børn med at blive lykkeligere, mere sikre på dem selv og bedre i stand til at træffe deres egne beslutninger. Men selv i dag er der stor mangel, hvad angår det at tilpasse uddannelse og læring i skolerne til individet.

Dette skyldes i bred udstrækning overfyldte skoleklasser, hvilket gør denne opgave umulig. Men der er også et punkt af uvidenhed og “inerti”, der udtømmer de få muligheder for dette i en konventionel skole. Der er et velkendt citat fra Einstein, der lyder:

“Vi er alle genier. Men hvis du dømmer en fisk ved dens evne til at klatre i et træ, vil den leve hele sit liv med troen om, at den er dum.”

Lad os notere dette og begynde at udforske hver og en af vores styrker.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.