Ahimsa: Filosofien om integrerende fred

Termen "Ahimsa" refererer til integrerende fred, der taler for ikke-vold og respekt for livet. 
Ahimsa: Filosofien om integrerende fred

Sidste ændring: 17 juli, 2023

Termen “Ahimsa” betyder, bogstavelig talt, gør ingen skade. Ydermere refererer det til en filosofi om integrerende fred, der taler for ikke-vold og respekt for livet.

Integrerende fred står ikke blot for, at man “ikke skal slå ihjel”. Det står også for, at man ikke skal forårsage fysisk eller emotionel skade på noget levende væsen, hverken gennem tanker, ord eller handlinger.

Termen dateres tilbage til det femte århundrede før Kristus, i konteksten af indisk filosofi. Mere specifikt er det i upanishader eller hindutekster. Det blev dog også brugt i buddhismen og jainismen.

Ahimsa refererer til at respektere sjælen, naturen og alle kulturer. Det betyder, at man skal føre et liv med integrerende fred med alt, der omgiver en. På en måde repræsenterer termen kongruensen mellem det, vi siger, tænker og gør, i henhold til at give kærlighed og finde harmoni i verden.

Konceptet med integrerende fred i Vesten

Mahatma Gandhi var forgængeren for denne filosofi i Vesten. Ydermere anså han det som en fællesnævner for alle religioner, inklusiv Islam. Med tiden er der dog mange ledere og fortalere for civile rettigheder, der har implementeret det som en del af deres doktrin.

Fotografi af Ghandi

For eksempel var Martin Luther King Jr., den største fortaler for civile rettigheder for den afroamerikanske befolkning, påvirket af dette koncept og blev en fakkelbærer af fredsprotester mod vold og fattigdom verden over.

Dog blev “Ahimsa” populært i Vesten takket være adskillige ældgamle praksisser, såsom yoga og meditation.

Derfor er der mange vestlige folk, der vovede sig ud i nye filosofier. Faktisk har Nonviolent Communication (NVC), udviklet af Marshall Rosenberg i 1960, påtaget sig konceptet med integrererende fred.

Meningen med integrerende fred for Mahatma Gandhi

Mahatma Gandhis ideologi med integrerende fred stammer fra hans forkærlighed for hinduisme og jainisme.

“Ahimsa er det højeste ideal. Det er ment for de modige, aldrig for de kujonagtige. Ahimsa er udryddelsen af ønsket om at skade eller slå ihjel. Ahimsa er et bidrag fra de modige. Fejhed og Ahimsa passer ikke bedre sammen end vand og ild. Sand Ahimsa bør betyde komplet frihed fra ond vilje og fare og had og en overflydende kærlighed til alle.”

Mahatma Gandhi

Derved betyder Ahimsa, for Gandhi, at man “ikke skal slå ihjel”, selvom det også referer til den menneskelige evne til overhovedet ikke at skade andre. Generelt skal man ikke forårsage nogen former for smerte, inklusiv emotionel smerte.

For at opnå dette skal man derfor være i en tilstand af absolut bevidsthed. Ligeledes fastslår Mahatma, at alle, der praktiserer Ahimsa, bør have fuldstændig fred i sindet, uafhængigt af deres tidligere handlinger.

På den anden side er det med sikkerhed begrundet at fremhæve, at det grundlæggende formål med integrerende fred for hinduismen er at undgå ophobningen af dårlig karma. Derfor skal individer være i en tilstand af komplet fred. Ikke blot med sig selv, men med miljøet, der omgiver dem.

Med andre ord bliver en ubetinget respekt for naturen etableret, når man har en absolut respekt for livet. Individet vil have fred med sig selv, med andre og med miljøet.

Ahimsa er et princip af lighed, respekt og balance, hvor intet er mere vigtigt end livet i alle dets former og oprindelser.

Hånd, der holder en blomst

Ahimsa: En global og humanistisk praksis

At tænke over andres velfærd og ikke ødelægge det er et princip af overlegen lighed og integrerende fred.

Hvis det er relateret til kulturelle og humanistiske praksisser, så er respekt for alle kulturer ligeligt etableret.

I lang tid er vold mod andre kulturer blevet retfærdiggjort. Ydermere er etnocentrisme en falsk forestilling om overlegenhed, foruden at være en måde at dominere og stjæle fra andre på, skjult af ubegrundede årsager.

At etablere nye og kulturelt lige parametre er en måde at reducere mængden af lidelse og århundreder med misbrug i forskellige skalaer: Sociale, økonomiske, politiske, uddannelsesmæssige, psykologiske og åbenlyst kulturelle.

Selvom andre er forskellige, er de stadig ligeværdige. Faktisk har vi alle de samme rettigheder. Det er det, Ahimsa handler om: Integrerende fred for alle på jorden.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.