Pas godt på dig selv - selvmedfølelse øger trivsel

Selvmedfølelse fremmer en sund livsstil og en mere positiv psykisk tilstand.
Pas godt på dig selv - selvmedfølelse øger trivsel

Sidste ændring: 27 december, 2022

Der er mange forskellige måder at tolke selvmedfølelse på. Indenfor psykologien betyder det evnen til at være mindre kritisk og mere tilgivende overfor sig selv. Det tillader dig at have et mere realistisk syn på sin situation.

Selvmedfølelse betyder at være empatisk og venlig overfor sig selv, uden at kritisere eller dømme sine fejl. Dette hjælper en med at bevare motivationen uden at skulle bekymre sig for meget om succes eller fiasko i alt, man gør eller ikke gør.

Derved repræsenterer det en evne indenfor følelsesmæssig intelligens, som både er reflekterende og plejende. Denne gør det muligt for dig at åbne et rum, hvor du lærer dig selv at kende, passer på dig selv og alt, hvad der sker omkring dig. Derigennem vender du blikket indad.

Det er ikke altid muligt at få det, man gerne vil have, og at imødekomme egne forventninger til sig selv. Konsekvensen bliver, at hvis ikke man kan acceptere sin virkelighed, kan man blive ramt af stress, frustration og selvkritik.

trist mand, der kigger ud af vindue
Hvis man, på den anden side, blot accepterer denne virkelighed som en del af det at være menneske, vil man opleve positive følelser, så som medfølelse, som kan hjælpe én gennem enhver situation.

Mangel på medfølelse overfor dig selv

  • Vrede og problemer med at finde forbindelsen med dig selv på grund af isolation.
  • Uansvarlighed, hvilket betyder, at du bebrejder andre for din egen lidelse. Når du har et sort/hvidt syn på livet, er det svært at acceptere, at du har en mulighed for at ændre noget. Denne ændring afhænger af dig.
  • Foragt er følelsen af sårbarhed og manglende evne. Det går hånd i hånd med sprog og nonverbale måder at udtrykke det på.
  • Fortvivlelse gør det svært at nyde øjeblikket og være sikker på, at noget bedre er på vej.
  • Målløshed sker, når du føler dig fortabt og ikke kan finde nogen mening i livet.

Når der er et fravær af selvmedfølelse, gør det det vanskeligt at huske, at det er muligt at få noget godt ud af enhver oplevelse og vide, at det vil hjælpe dig i fremtiden, når du vil gå igennem noget lignende.

Kunsten at have selvmedfølelse illustreres af rolig dame

Medfølelse og selvmedfølelse

Medfølelse kommer af at kunne opfatte andres lidelse. Det kommer fra et åbent sind, som ikke dømmer oplevelsen. Ud over blot at opfatte lidelsen, er det et ønske om at lindre denne smerte.

Medfølelse er evnen til at være venlige overfor dem, som lider, og give en hjælpende hånd til hvem end, der har brug for det, selv når det betyder, at du bliver involveret i deres fejl og svagheder.

Selvmedfølelse er den samme holdning af hjælp og imødekommenhed, men rettet mod dig selv. Her er nogle specifikke koncepter til bedre at forstå dette:

  • Venlighed, som er evnen til at være forstående og empatisk overfor dig selv, når du føler dig utilstrækkelig, inkompetent eller usikker.
  • Menneskelighed. Dette betyder at undgå isolation, når du lider, ved at anerkende, at lidelse er en del af det at være menneske.
  • Opmærksomhed. Dette er evnen til åbent at se sine fejl i et objektivt lys, uden at dømme. Det handler om at bevare et balanceret perspektiv på sine følelser uden at benægte eller undertrykke smerten eller kun at identificere dig med denne.
  • Selvmedfølelse hænger nøje sammen med robusthed. Det er evnen til at komme igennem traumer og komme stærkere ud på den anden side. Dette styrker din evne til at bevare roen, indse dine fejl og lære af dem.
Selvmedfølelse hænger også sammen med følelsesmæssig velbefindende, optimisme, tilfredshed med livet, autonomi og visdom, samt det bidrager til at mindske angst, stress og skam.

Smilende dame anvender mindfulness udenfor

Fordelene ved selvmedfølelse

Når du har meget høje forventninger og retter din kritik indad, er ubehaget større, hvis tingene ikke går, som du ønsker. Dette skyldes, at den perfektionisme, du pålægger dig selv, øger følelsen af frustration og manglende evner. 

Gennem selvmedfølelse kan du finde en balance i, hvordan du behandler dig selv, når ting ikke går din vej. Det kan du gøre ved at lytte til dig selv og udelukke følelser af skyld og fordømmelse.

Selvmedfølelse fremmer selvrespekt og selv-empati. Det lærer dig at passe på dig selv i stedet for at kritisere dig selv, når du lider eller føler, du har fejlet.

Selvmedfølelse giver dig mulighed for at håndtere negative tanker bedre med udviklingen af ​​følelsesmæssig regulering. Positive følelser øges og hjælper med at etablere følelser af sociale forbindelser og en tilfredshed med livet.

På denne måde er det muligt at opretholde et klart perspektiv og mere kognitiv fleksibilitet. Det giver også en bedre evne til at tilpasse dig forandring.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.