Agami: En ny måde at have forhold på

Agami er mere end blot en ideologi eller en måde at leve på. Faktisk, viser det os et tilbagevendende emne: Måden at have forhold på. 
Agami: En ny måde at have forhold på
Sergio De Dios González

Bedømt og godkendt af psykolog Sergio De Dios González.

Sidste ændring: 18 juli, 2023

Nye former for forhold strømmer for tiden i den sociale sfære. Polyamori, åbne forhold og anarki forhold er nogle af de mest innovative koncepter. I henhold til dette, er et nyt begreb brudt frem, der giver os en masse at tænke over, og som overgår de typer, vi lige har nævnt. Dette begreb er “agami”.

Dette koncept blev dannet i år 2014. Det afviser idéen om gamos (forening, ægteskab) og fokuserer på en ny, social og relationsmodel. Dem, der nyder denne idé, er tilhængere af noget, der går ud over fri kærlighed, uden en eneret og kastrerende følelse af behov.

Agami forsvarer, basalt set, ikke-etableringen af relationsmodeller. Det påstår, at kærlighedsmodellen, der hersker i vores samfund, er et ideologisk undersystem, der forkynder patriarkalske interesser. Det betyder, at systemet pålægger os denne følelse, som en form for fremmedgørelse, for at holde os under kontrol.

Det er forventet af os alle sammen, at vi vil det samme. Systemet vil have os til at tænke, at visse definitioner er logiske, selv om de gør os til slaver og gør os kede af det.

mange pile i forskellige retninger, der udspringer af et hjerte

Mange af de folk, der praktiserer agami, gør det på grund af utilfredshed. Nogle af dem kommer ud af forhold, grundet visse niveauer af toksicitet, de ikke kan håndtere. Jalousi, besiddelse, misbrug og kvælende afhængighed er ofte farlige tegn, der indikerer, at forholdet ikke er baseret på ægte kærlighed.

På den anden side, er der folk, der simpelthen nyder at være komplet autonome og frie. Det er sandt, at nogle individer elsker at opleve seksualitet på den måde, der behager dem. 

Kritikere påstår, at dette sætter kontinuiteten af traditionel kærlighed i fare. At analysere de basale principper af agami, kan hjælpe os med bedre at forstå denne sociale model.

At erstatte seksualitet med erotik

Agami anser ikke sex for at være noget helligt, der udelukkende er for forhold (uanset om det er monogame eller polyamoriske). Det er noget naturligt og sundt, som ethvert menneske bør opleve. I stedet, bør det ophøje sig selv som en form for frihed og selvkærlighed.

Agami erstatter seksualitet med erotik, da det billiger skabelsen af nye former for uspecifikke relationer, der går ud over heteroseksualitet. Dog, er det vigtigt at notere sig, at vi aldrig skal gøre noget, vi ikke har lyst til, ej heller gøre det af forpligtelse.

Agami fraskriver sig kærlighed og den undertrykkelse, det bringer med sig

Fra dette perspektiv, er romantisk kærlighed og dets idealisering en illusion. Jalousi, besidderiskhed og besættelse har ingen plads hos rationelle, menneskelige væsener. Disse negative følelser formindsker og sætter vores velvære på spil. Agami står inde for at løsrive sig fra følelsen af eksklusivitet, i bytte for en harmonisk sociabilitet. 

Når det er sagt, skal vi aldrig sammenkoble undertrykkelse med konceptet af kærlighed. Grunden til dette er, at vores visdom og naturlige impulser hersker over sirenekald og deres korresponderende drama.

fire unge der ligger i konfetti på gulv

Alternativer til en traditionel familie

Denne model foreslår en redefineringen af idéen af en familie. Agami anser en familie for at være en stadfæstelse af en gruppe af individer med samtykkende, erotiske forhold, selskab og et sammenløb af interesser.

Det er også vigtigt at pointere, fra dette synspunkt i denne model, at forældreskab er mere end blot at have et barn. Kærlighed, respekt og omsorg bør være de eneste ting, vi dømmer, når vi evaluerer nogens evner til at opdrage.

Følgerne af denne filosofi strejfer væk fra sociale konventionaliteter. I stedet, beslutter de sig for at skabe en familie, i henhold til deres behov. 

Agami er ikke polyamori

Polyamori forsvarer idéen om at have to eller flere partnere eller forhold. Agami er ikke enige med konceptet af en “partner”, fordi det anser det for at være tomt og urealistisk. Det har ikke noget at gøre med polyamori, afslappet sex eller sporadiske forhold. Faktisk, er det mere kompliceret end det.

Vores forhold med de folk, vi kender, begynder at blive betydningsfulde, som tiden går. Denne filosofi tillader os at etablere ethvert form for bånd, med de folk omkring os, uden et behov for at sætte et mærkat på eller definere disse bånd. 

Agami er mere end blot en ideologi eller en måde at leve på. Faktisk, viser det os et tilbagevendende emne: M åden at have forhold på. I henhold til dette, indebærer enhver form for kontakt med andre en etablering af et forhold.

At benægte dette, får det ikke til at forsvinde. Dog, skal vi også respektere, hvordan andre definerer dem selv, samt hvordan de danner bånd med andre folk.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.