Aflæring: Nøglen til at komme videre

Du kan ikke træffe beslutninger baseret på forudindtagede idéer om dig selv. Bare det at forstå denne type proces er det første skridt til aflæring.
Aflæring: Nøglen til at komme videre
Gema Sánchez Cuevas

Bedømt og godkendt af psykolog Gema Sánchez Cuevas.

Skrevet af Sonia Budner

Sidste ændring: 27 december, 2022

Læring, aflæring. Du opnår viden, lærer af erfaring og lærer ligeledes fra traditioner og vaner. Du bliver nødt til at opleve måder at tænke på og ting at stole på. Du har lært af familie og venner

Al denne læring former, hvem du er eller, hvem du tror, du er. Du bør kende forskellen, eftersom man som regel går med den sidste i stedet for den første. Alligevel kan viden ikke forklares uden aflæring. Eller sagt på en anden måde, du skal opdatere dig selv. Ja, ligesom en maskine. Ud med det gamle og ind med det nye.

Tænker du nogensinde, at tingene ikke er gået, som du havde ønsket? Du føler, at noget er galt og ved ikke hvorfor. Som Einstein sagde, gør du det samme, men forventer et anderledes resultat. 

Du træffer ikke beslutninger baseret på, hvad du ser, eller hvad du tror er godt eller skidt. Du gør det på grund af indlærte koder og meninger. Når du så føler en trang til at ændre nogle ting, ved du ikke, hvor du skal begynde.

Kvinde, der kigger på butiksvinduer

At aflære sin virkelighed

Der er en struktur af skulle og burde, som er blevet meget rigid. Selvpålagte forpligtelser blokerer for sin måde at se virkeligheden på, og det er blot forstyrrelser, som forårsager mere smerte, end der i virkeligheder er.

Denne struktur kan opbygges ubevidst på grund af manglende kritisk tankegang, når man bare følger med strømmen. Alle disse irrationelle tankegange, som måske virker normale for dig, er i virkeligheden slet ikke normale.

Ellis´ irrationelle tankegang

Albert Ellis identificerede 11 af disse irrationelle tankegange, som du ubevidst har. Ellis mente, at erfaring per definition ikke udløser en følelsesmæssig respons, det handler om, hvordan du tolker dem.

  • “Voksne føler en ekstrem trang til at blive elsket og valideret af enhver betydningsfuld person i samfundet”.
  • “For at føle dig værdifuld, skal du være kompetent, tilstrækkelig og i stand til at gøre hvad som helst i enhver mulig situation”.
  • Nogle mennesker er onde og svage og bør straffes på grund af deres ondskab”.
  • “Det er forfærdeligt, når tingene ikke går efter planen”.
  • “Menneskelig skændsel sker, fordi folk ikke har evnen til at kontrollere det”.
  • “Hvis noget er dårligt eller farligt, bør du være ængstelig ved det og konstant bekumre dig om risikoen for, at det kommer til at ske”.
  • “Det er lettere at undgå det, som er svært, end at se det i øjnene“.
  • “Du må være afhængig af nogen, som er stærkere end dig selv”.
  • “Fortiden bestemmer din adfærd, og noget, som skete engang og chokerer dig nok, må blive ved med at være smertefuldt”.
  • “Der findes en perfekt løsning for ethvert menneskeligt problem, og hvis denne løsning ikke kan lade sig gøre, vil der opstå kaos”.

Du kan ikke tage beslutninger baseret på forudindtagede meninger om dig selv. Du må forstå, at denne proces er første skridt til aflæring. Det er ikke nogen nem proces, da disse tanker er så internaliserede, at de bliver mekaniske.

Illustration af aflæring i hjernen

Hjernens proces med aflæring

Positive ting er lige så lette at lære som negative ting. Gentagelse er en strategi, som virker for begge. Hjernens plasticitet former nervesystemet og ændrer den neurale substrat. Dette kan gå begge veje.

Et nervesystem, som har undergået forandringer i vaner og repetitioner af idéer kan have tilpasset sig disse. Så på en måde sker forandringen, når vi aflærer noget, men så ændres substratet igen, når vi forsøger at lære noget.

Norman Doidge refererer til negativ neuroplasticitet som plastik-paradokset Når hjernen har fundet sig til rette med en bestemt og etableret ændring, kan inerti forhindre andre ændringer i at ske.

På den anden side kan du blive forudindtaget, hvis du aldrig oplever noget, som går ud over din overbevisning. Du kan ændre vaner, men din hjerne vil hade det. Læring efterlader et spor i de neuroner, som er involveret, så det efterlader et spor i det neurale substrat.

Hvis du står overfor nye idéer, vil du måske sætte spørgsmålstegn ved det, du før troede var sandt. Dette kan virkelig være vanskeligt, fordi du måske ifølge denne nye viden har lavet nogle fejl i fortiden. Fejl, som du ikke før ville have anset som fejl.

Kort sagt kan nye idéer ændre, hvordan du tænker om dig selv og din selvtillid. Når dette sker, kan hjernen blokere aktive zoner for at udelukke denne nye viden. Det er som om, hjernen fortæller dig, at det, du ikke ved, har du ikke ondt af.

Opfattelse, fantasi og minder

Tænk på noget, som er sket for dig. Kan du huske alle detaljerne? Sikkert ikke. Mennesket er bedre til at huske det store billede, end de små detaljer.

Dine minder er forvrængede og detaljer ændrer sig hver gang, du forsøger at huske noget. Minder skal bruges til at erindre fortiden, men også til at forestille sig fremtiden. Faktisk hænger evnen til at forestille sig fremtiden sammen med fortiden.

Mange af de beslutninger, du tager, er ubevidste. Bevidsthed lader dig skelne mellem fortid, nutid og fremtid, og hjælper dig med at have et overblik over tid.

På den anden side er det ubevidste og intuition baseret på heuristikker, de små principper, som ignorerer en masse data for at bevare tankehastigheden. Disse heuristikker opnås gennem sociale interaktioner, kultur, samt oplevelser i livet. De er programmeret i det ubevidste og får dig til at køre på autopilot.

Kvinde med masser af idéer tegnet på tavle bag sig oplever læring og aflæring

Vær bevidst for at opnå aflæring

Som du muligvis har bemærket, er aflæring ikke noget, der er enkelt at gøre. Du kan ikke bare ignorere og glemme, hvad du har lært. Men du kan være mere bevidst om, hvad du har lært, og bruge det på en intelligent måde. 

Spørg dig selv, om du virkelig identificerer dig selv med disse tankegange? Når du har svaret på det, er næste skridt at forsøge at finde dig selv i dem, hvad der virkelig er dig, og hvad der blot er blind tro.

Aflæring tager tid, tålmodighed og analyse. Det kan være en værdifuld afveksling. Du vil lære at nyde livet og ligeledes kunne nyde den kærlighed, som kommer din vej.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.