11 af de bedste af Carl Jungs bøger

11 af de bedste af Carl Jungs bøger
Valeria Sabater

Skrevet og kontrolleret af psykolog Valeria Sabater.

Sidste ændring: 27 december, 2022

Carl Jungs bøger giver mere end en simpel analyse af menneskelig adfærd. Han var en pionær udi dybdegående psykologi og var en flittig skribent. Hans arbejde indholder en skøn blanding af psykoanalyse, spiritualitet, religion, filosofi og drømmeverden. Få personligheder skaber så stor interesse som denne store analytiker af den menneskelige psyke.

Graham Collier sagde engang, at Jung kun behøvede lidt mere end fem minutter til at imponere hvem som helst. Collier var en engelsk pilot under Anden Verdenskrig og filosofiprofessor ved University of Georgia. Han fik muligheden for at møde den berømte schweiziske psykoanalytiker, da Jung var 75 år gammel. Collier var imponeret over Jungs ironiske og næsten vilde blik og respektfulde tavshed, når han lyttede til andre.

“Livet er ikke en sygdom, man dør af”

-Carl Gustav Jung-

Collier forklarede også, at Jung på et tidspunkt i sit liv følte sig afvist af en del af det videnskabelige samfund. Det var efter, at han havde udgivet flere bøger om studiet af bevidstheden. Disse bøger dykkede dybere ned i spirituelle koncepter end andre analytiske bøger om emnet.  På trods af dette, så vækkede hans teorier så meget interesse, at BBC, for at appelere til deres seere, inviterede Jung til en debat med en politiker i et direkte udsendt tv-program, kaldet Face to Face. Denne politiker var nemlig meget kritisk over for Jungs teorier.

Resultatet af mødet mellem de to var ret fantastisk. Jungs fatning, spontanitet, overbevisning og charme var så stor, at “interviewet” endte op med nærmere at være en improviseret forelæsning. Politikeren, John Freeman, var så fascineret af ham, at de udviklede et livslangt venskabFaktisk var Freeman den, som opmunterede Jung til at skrive en af hans mest berømte bøger, Mennesket og dets symboler. 

Der findes mange flere anekdoter at fortælle om Jung. Vi kunne tale om hans mange rejser, hans komplekse forhold med Freud eller hans indflydelse på film og kultur generelt. Men en måde at forstå Jung på er gennem hans bøger. Det er værd at dykke ned i denne fantastiske arv og udforske hans teorier, symboler og personlige reflekteringer. Denne mand efterlod i sandhed et uudsletteligt mærke på psykologiens historie. 

En af Carl Jungs bøger

De bedste af Carl Jungs bøger

Jungs arbejde er ekstensivt og bruger en del materiale fra hans selvbiografier, hvilket inkluderer essays og personlige reflekteringer. Vi kan endda finde korrespondencen mellem Freud og Jung fra 1906-1913 i bøgerne. Disse breve dykker dybere ned i udviklingen af den psykoanalytiske bevægelse og i forholdet mellem disse figurer.

I denne artikel om Carl Jungs bøger er vores prioritet at præsentere hans mest repræsentative arbejde. Vi leder efter dem af Carl Jungs bøger, som alle kan nyde, fra begyndere til eksperter indenfor Jung, hans koncepter, teorier og idéer.

1. Mennesket og dets symboler

I begyndelsen af denne artikel forklarede vi, hvordan denne bog blev til. Efter interviewet hos BBC bad en velkendt politiker Jung om at dele sine teoretiske koncepter med offentligheden på den mest simple og pædagogisk mulige måde. Det gjorde Jung så, og dette blev en af Jungs sidste bøger, som han skrev, før sin død i 1961. 

Mennesket og dets symboler findes der fantastisk nok over 500 illustrationer. Disse billeder fører os dybt ned i symbolismens teorier og i vigtigheden af symboler i vores  drømme, i kunst og endda i vores daglige adfærd.

“Jeg er ikke, hvad der skete for mig. Jeg er, hvad jeg vælger at blive”

-Carl Gustav Jung-

2. The Archetypes and the Collective Unconscious

Dette er en af de mest interessante af Carl Jungs bøger. Det er den bog, der definerer et af hans mest kontroversielle emner: arketyper. 

Foran os står der en samling essays, der på én side graver ned i det kollektive ubevidste og på den anden side graver ned i arketyperne. Dette psykiske udtryk af strukturer, nedarvet fra vores medmennesker, er uden tvivl det, der udgør fundamentet af meget af Jungs arbejde.

Spiral med alverdens dyr

3. The Relations Between the Ego and the Unconscious

Som vi allerede ved, så var Carl Jung grundlæggeren af den analytiske psykologi. Denne bog er uden tvivl den bedste repræsentation af denne tilgang. Den er også i sin essens en refleksion af en lille del af psykologiens historie.

Gennem bogens sider guider Jung os gennem en meget mere original idé, end hvad Freud tilbød os omkring den menneskelige psyke. Hans grundige studier af emnet giver os en større forståelse for det ubevidste. Her påviser Jung dualiteten mellem det kollektivt ubevidste og dets indflydelse på individets ubevidste.

4. Synchronicity: An Acausal Connecting Principle

Denne bog er en lille perle, som Jung skrev sammen med Wolfgang Pauli, en Nobel-prisvindende fysiker og én af grundlæggerne af kvantemekanik. I denne bog dykker vi ned i et af de mest interessante og velkendte jungianske koncepter. Vi taler selvfølgelig om synkronitet.

Jung talte for første gang om dette koncept på Eranos-møderne, organiseret hvert år i Ascona, Schweiz. Der kom altid et essay, en artikel eller en bog ud af disse møder. Dette var i 50’erne, og den schweiziske psykiater præsenterede noget, der skilte vandene lige så meget, som det var fascinerende for hans kollegaer og resten af den akademiske verden. Det, vi kender som tilfældighed, er egentlig ikke noget, der bare sker, men noget, han kaldte for synkronitet…

Denne bog går også i detaljer med forholdet mellem dette koncept og en anden lige så vigtig idé i hans arbejde: intuition.

5. Modern Man In Search of a Soul

Dette er en af Carl Jungs bøger, der bedst repræsenterer hans arbejde. Samtidigt er det en vidunderlig rejse ind i den ubevidste verden. På trods af, at det meste af bogen handler om drømme, så hjælper den os med at forstå den komplekse og begrænsende adfærd, vi har det med at udvise i vores bevidste liv.

Jungs formål med at fortolke drømme var forskelligt fra Freuds. Han ønskede ikke at identificere klassiske seksuelle fikseringer i barndommen. Helt modsat, ønskede han at “tegne et kort over nutiden,” og over den sammenhæng, hans patienter levede i. På den måde kunne han forstå grunden bag deres adfærd og følelsesmæssige lidelser.

Dette er uden tvivl en af de vigtigste bøger, man skal læse for at forstå Carl Jungs univers.

6. Conflicts in the Child’s Soul

Nogle af vores læsere vil måske blive overraskede over at se begrebet “sjæl” i en bog om psykologi. Det er dog vigtigt at huske på, at denne idé, dette koncept er allestedsnærværende i Carl Jungs bøger og arbejde.

Som Jung forklarede i sin selvbiografi, så kan ingen læge kurere en patient uden først at skabe kontakt til patientens sjæl. 

Denne tanke giver os et begreb om Jungs holistiske tilgang til mennesker. Han mente, at barndommen og ungdommen er de mest vigtige faser i livet, og at vi bør være mere opmærksomme på dem. Det betyder, at alle konflikter, mangler og fordomme, som barnet oplever i familien, såvel som forældrenes personligheder, har en indflydelse på barnets velvære eller psykologiske problemer senere i livet.

Interessant nok, så dedikerede Sigmund Freuds datter sit liv til dette formål. Hun gav psykologisk hjælp til børn, der led af traumer. Freud gav ikke dette område så meget opmærksomhed og udviklede det ikke i sit arbejde.

7. The Psychology of the Transference

På denne blog har vi allerede talt om det interessante koncept “overføring.” Dette er en idé, der altid er tilstede i den psykoanalytiske eller psykodynamiske tankeskole.

Dette er en af Carl Jungs mest repræsentative bøger om emnet. Han drager også en interessant parallel mellem alkymi og overførsel mellem patient og terapeut. Som vi allerede ved, så kan psykoterapi resultere i det fænomen, hvor patienten projicerer sine oplevelser og følelser over på terapeuten. Og det kan komplicere helingsprocessen.

I denne bog gør Jung igen brug af sine symbolske figurer for at forklare de dynamiske forbindelser, der nogle gange formes mellem terapeut og patient.

8. Psychic Energy and the Essence of Dreams

Denne bog består af seks interessante essays. I disse essays får vi et intimt indblik i det, vi kender som “dybdepsykologi.” Dette koncept repræsenterer den sande hjørnesten i Jungiansk teori. Det er vigtigt at huske, at Jung mente, at alle mentale fænomener er energi.

“Drømmes primære funktion er at forsøge at reetablere vores psykologiske ekvilibrium.”

-Carl Gustav Jung-

I det første essay, kaldet “On the Energy of the Soul,” giver Jung en interessant introduktion til bedre at forstå visse aspekter af vores personligheder, som indadvendthed og udadvendthed. I de følgende essays, “General Considerations on the Psychology of Dreams” og “The Essence of Dreams,” dykker Jung dybere ned i studiet af menneskelig, social adfærd og drømme på en måde, så både nye læsere og eksperter bedre kan forstå disse repræsentative koncepter.

Denne bog ender med essayet kaldet “Psychological Foundations of Spiritism.” Her forklarer Jung nærmere om spiritualitet, hvilket utvivlsomt er et spændende emne at udforske.

Drømmefanger på nattehimmel

9. Writings on Spirituality and Transcendence

Carl Gustav Jung troede ikke på Gud. Han troede på spiritualitet og på den måde, hvorpå alle dets aspekter definerer essensen af vores kultur og, som resultat deraf, menneskeheden.

“Det ville være forkert af psykologien at ignorere religion med alt, det er, og så tæt den er på den menneskelige sjæl,”

-Carl Gustav Jung-

Dette er en personlig og lidenskabelig bog. Den er perfekt weekendslæsning, hvis man ønsker at forstå Carl Gustav Jungs syn på analytisk psykologi og den arv, han har efterladt til os. Hvis han altid har haft noget for øje, så er det, at man ikke må glemme det spirituelle plan, hvis man ønsker at forstå en person. Ifølge Jung, skal vi forsøge at forstå alle de fænomener og traditioner, der tilhører dette spirituelle plan.

Alle Carl Jungs bøger, og især “Writings on Spirituality and Transcendence,” er reflektioner af hans åbne sind. Han var modtagelig og følsom over for alt, han observerede. Han forsøgte at se udover det ordinære for at finde mening i realiteten i den menneskelige sjæl. 

Denne bog er en antologi, en rejse gennem antropologi, religion, kunst og spiritualitet, der vil have stor inflydelse på enhver, der læser den.

10. Memories, Dreams, Thoughts

Nu er året 1957, og Carl Jung er 81 år gammel. Det er det perfekte tidspunkt til at starte på et rensende og relevant projekt, hvilket er historien om hans liv. Jung skrev denne historie med hjælp fra sin kollega og ven, Aniela Jaffe. I denne bog lærer vi om hans tidlige år, om hans anspændte, men produktive forhold til Freud. Og ikke mindst om, hvordan hver rejse, samtale, opdagelse og oplevelse formede det, han kaldte for “bunden af hans sjæl.”

Det er værd at nævne, at bogen ikke bare er en samling minder og personlige reflekteringer fra en person sidst i livet. Jung udnytter fuldt ud muligheden for at beskrive grundlaget for sine teorier. Han beskriver sine ideer om det menneskelige sind, om det ubevidste, symbolismens rolle og principperne om psykoterapi.

Denne bog vil hjælpe os med bedre at forstå Carl Jungs tanker og hans personlige arbejde som psykolog.

11. The Red Book

Til sidst har vi en af de mest værdifulde af Carl Jungs bøger, men som også er den sværeste at forstå. Vi taler selvfølgelig om “The Red Book”. Den er speciel af mange grunde. En af dem er, at det tog ham mere end 15 år at færdiggøre, eller hvertfald før han besluttede sig for, at den indeholdt alt, han ønskede at kommunikere.

Et andet aspekt, vi vil fremhæve ved denne bog, er, at hans slægtninge ikke ønskede, at den blev udgivet. Det var ikke før 2009, at vi endelig fik adgang til denne mystiske bog, der er fascinerende og forstyrrende på samme tid. “The Red Book”,  eller “Liber Novus”, fortæller om og illustrerer de skræmmende visioner, Jung havde i årene 1923-1926. Hans formål med at skrive bogen var at forsøge at forstå disse billeder og de underliggende symboler.

Illustration for en af Carl Jungs bøger

“The Red Book”  er ikke en filosofisk, videnskabelig, religiøs eller litterær bog. Det er en udefinerbar bog med profetiske og mystiske nuancer, der giver mulighed for mange fortolkninger. Denne bog kræver forskellige tilgangsvinkler, hvis man ønsker at forstå eller endda nyde den. Den er værd at læse, efter man har læst lidt mere om Jungs teorier.

“Der var engang en Blomst, en Sten, en Krystal, en Dronning, en Konge, et Palads, en Elsker og hans Elskede, og dette var for lang tid siden på en ø et sted i havet for 5000 år siden… Det er Kærligheden, sjælens Mystiske Blomst. Dette er det indre, Selvet.”

-Fra “The Red Book”-

På trods af, at der findes mange flere bøger, essays, artikler, værker osv. af Carl Jung, så giver disse 11 anbefalinger en fremragende repræsentation af en essentiel og uforglemmelig person, der fortjener lidt af vores tid. Det er lige så berigende, som det er fascinerende at læse Carl Jungs bøger.

Referencer på Carl Jungs bøger

Jung, Carl G., (1985), Man and His Symbols. Paidos.

Jung, Carl G., (2009), The Archetypes and the Collective Unconscious. Paidos.

Jung, Carl G., (2009), The Relations Between the Ego and the Unconscious. Paidos.

Jung, Carl G., (1952), Synchronicity: An Acausal Connecting Principal

Jung, Carl G., (2013), Modern Man in Search of a Soul, DeBolsillo

Jung, Carl G., (2011), The Conflicts in the Child’s Soul. Paidos

Jung, Carl G., (1983), The Psychology of the Transference

Jung, Carl G., (1995), Psychic Energy and the Essence of the Soul. Paidos.

Jung, Carl G., (2016), Writings on Spirituality. Trotta

Jung, Carl G., (2001), Memories, Dreams, and Thoughts. Paidos

Jung, Carl G., (2010), The Red Book, Paidos.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


 • Jung G. Carl, (1985). El hombre y sus símbolos. Paidós.
 • Jung G. Carl (2009). Arquetipos e inconsciente colectivo. Paidós.
 • Jung G. Carl (2009). Las relaciones entre el Yo y el Inconsciente. Paidós.
 • Jung G. Carl (1952). Sincronicidad como principio de conexiones acausales.
 • Jung G. Carl ( 2013). Los complejos y el Incosnciente. DeBolsillo.
 • Jung G. Carl (2011). Conflictos del alma infantil. Paidós.
 • Jung G. Carl (1983). La psicología de la transferencia. Paidós.
 • Jung G Carl (1995). Energía psíquica y esencia del sueño.
 • Jung, Carl G., (2013). Hombre moderno en busca de un alma. DeBolsillo.
 • Jung G. Carl (2014). Respuesta a Job. Trotta.
 • Jung G. Carl (2016). Escritos sobre espiritualidad. Trotta.
 • Jung G. Carl (2011). Aion, contribuciones a los simbolismos del sí mismo. Trotta.
 • Jung G Carl (2001). Recuerdos, sueños y pensamientos. Paidós.
 • Jung, G. Carl (2015). Psicogénesis de las Enfermedades Mentales. Trotta.
 • Jung G. Carl (2010). El libro Rojo. Paidós.
 • Jung, G. Carl (2008). Tipos psicológicos. Edhasa.
 • Jung, G. Carl (2000). Freud y el psicoanálisis. Trotta.
 • Jung, G. Carl (2007). Dos escritos sobre psicología analítica. Trotta.
 • Jung, G. Carl (2001). Civilización en transición. Trotta.
 • Jung, G. Carl (2021). Psicología y educación. Paidos.
 • Jung G Carl (1982). Formaciones de lo inconsciente. Paidós.

Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.