Walden Two - Skinners utopiske roman

Skinner reflekteredes sit utopiske perspektiv på samfundet i sin roman, Walden Two, fra 1948. I bogen promoverer Skinner for social retfærdighed og velvære under dække af sundhed, velstand og visdom. 
Walden Two - Skinners utopiske roman
Cristina Roda Rivera

Skrevet og kontrolleret af psykolog Cristina Roda Rivera.

Sidste ændring: 18 juli, 2023

I sommeren 1945 skrev B. F. Skinner The Sun Is But a Morning Star, en utopisk roman, han endelig udgav i 1948 under navnet Walden Two.  Idéen til denne bog dukkede op i foråret 1945 under en samtale med en ven. 

Begge reflekterede over, hvad unge mænd ville gøre, når krigen var slut. Da hans ven spurgte ham, hvad de burde gøre i stedet, svarede Skinner; “De burde eksperimentere, de burde udforske nye måder at leve på, ligesom folk i det 19. århundredes samfund gjorde”.

Walden Two var Skinners første roman, og den indeholdt meget af hans videnskabelige viden og livsfilosofi. Primært i henhold til spørgsmål omkring social retfærdighed og menneskelig velvære. Til at starte med solgte han omkring 700 bøger om året. Det var dobbelt så meget som The Behavior of Organisms, der var den første bog, han skrev om videnskab.

I 1950’erne spredte hans grundlæggende research omkring operant menneskelig adfærd sig som en steppebrand. Walden Two  var blevet bedre integreret i Skinners filosofi, og han solgte 250.000 bøger om året. I slutningen af hans liv blev han ved med at tale om utopiske problemstillinger og humanistiske anliggender.

“Solen er blot en morgenstjerne.”

-Henry David Thoreau-

Walden Two roman af Skinner

Walden Two – en social utopi

Denne bog er utopisk i dens indhold. Skinner forsøgte dog at repræsentere det “gode liv” i den, som de fleste folk kunne opnå. Ved at gøre dette fremhævede han fem principper, han delte med Henry David Thoreau:

  • Først og fremmest er ingen vej i livet uundgåelig; undersøg din nøje.
  • Hvis du ikke kan lide det, så ændr det.
  • Du skal ikke forsøge at ændre det gennem politisk handling. Selvom du formår at opnå magt, kan du formentlig ikke bruge det klogere end dine forgængere.
  • Bed om at være alene for at løse dine problemer på din egen måde.
  • Afslutningsvis skal du simplificere dine behov og lære at være glad med færre besiddelser.

Indholdet i Walden Two

Denne bog beskriver handlinger, der optog amerikanerne i 1940’erne – både materielt og emotionelt.

Blandt de førstnævnte var handlinger, der garanterede godt helbred og fritid. Det, Skinner tilbød i Walden Two, var en mening baseret på samfundets praksisser, der kunne være afgørende for at opnå sundhed, velstand og visdom. 

Walden Two og sundhed

For Skinner omfattede sundhed en bredere række af handlinger, der inkluderede mental, samfundsmæssig og miljømæssig sundhed.

Fysisk sundhed

I Walden Two beskriver forfatteren en række praksisser for at holde folk og samfundet frie for sygdom og for at fremme fysisk velvære.

Folkemængder var nødt til at blive minimeret og babyer isoleret, som nødvendigt, for at reducere spredningen af infektioner. 

Det var fundamentalt for at reducere udendørs eksponering for at opretholde et sundt immunforsvar. Desuden skulle man udføre daglige, fysiske aktiviteter og spise næringsrige måltider for generelt at holde kroppen ved lige.

Mental sundhed

Walden Two støttede mental sundhed, da den foreslog at give meningsfuldt arbejde til alle individer. Et arbejde, der fokuserede på den individuelle styrke hos folk og også sikrede nok fritid til at jagte værdifulde hobbyer og interesser.

Desuden var arbejdsskemaer nødt til at blive tilpasset for at reducere stress, og arbejdsgivere var nødt til at bidrage med nok muligheder for gruppeaktiviteter. Den slags, der bidrog med personligt privatliv, burde blive bevaret, når det var muligt.

Samfundsmæssig sundhed

Defineret i termer af harmoni og samarbejde fremmede Walden Two samfundsmæssig sundhed ved praksisser, såsom rimelig distribuering af samfundsmæssige ressourcer. Der burde ikke være ærestitler, og alle burde deltage i ufaglærte jobs. 

Ydermere burde samfundet opdrage børn, og folk burde tage ud at spise ofte for at interagere med andre folk. Alle burde blive involveret i alle former for arbejde, inklusiv frivillige jobs. For eksempel bør både fædre og mødre stå for husligt arbejde og pasningen af deres børn.

Miljømæssig sundhed

Selvom det ikke var almindeligt at tale om det i 1940’erne, berører Walden Two miljømæssig sundhed gennem handlinger, der nu er mere rutine og almindelige. Skinner beskrev praksisser til at fremme bæredygtigt landbrug. For eksempel vedligeholdelse af sunde græsgange gennem rotationsgræsning.

Det ville være nødvendigt at reducere brugen af knappe ressourcer.

Med andre ord bygge energieffektive huse, bruge dyr i stedet for maskiner til at kontrollere græsgangene, dele huse, etablere arbejdsforsoningstimer, designe effektive, huslige praksisser, opmuntre til genbrug, reducere affald, ændre tøjstile langsomt for at undgå modeluner og overvåge vandkvalitet (for eksempel balancere pH-niveauer).

Walden Two og velstand

Skinner beskæftigede sig med praksisser, der kunne sikre velstand i samfundet og en rimelig distribuering af ressourcer i det. For eksempel var hvert medlem nødt til at bidrage med sit eget arbejde og på den måde være en del af en gruppe, der kunne møde behovene i deres samfund.

Desuden burde de bruge ressourcerne klogt for at sikre tilstrækkelig kapital, varer og ydelser i samfundet fra vugge til grav for nuværende og fremtidige generationer. Afslutningsvis var velstanden distribueret rimeligt og intet medlem fik fordele på bekostning af en anden i Walden Two. 

Walden Two og visdom

Denne bog handler fundamentalt om visdom forstået som viden. Det er, fordi det er processen og produktet af videnskab. Samfundet er nødt til at være involveret i uddannelsesmæssige praksisser, der sikrer frihed og undgåelse af ignorance. 

Gratis og lige uddannelse i Walden Two er tilgængeligt for alle, ikke blot de grundlæggende akademiske færdigheder, der er nødvendige for samfundets overlevelse, men også de personlige færdigheder, der er nødvendige for individuel og samfundsmæssig harmoni.

Samfundet engagerer sig i vidtrækkende praksisser foruden uddannelse af dets individuelle medlemmer. Ultimativt var Skinners anliggende at søge og udforske viden, der var til gavn for samfundet som helhed.

Visdom er det centrale tema i Walden Two.  Brug af videnskab, både deskriptiv og eksperimental, for at informere og vejlede handlinger, der sikrer støtte af samfundets medlemmer, effektivitet af samfundet og dermed ultimativt deres overlevelse.

Hoved med møtrikker i hjernen

Et praktisk look

Walden Two, placeret i den utopiske genre, omtaler midlerne for at maksimere social retfærdighed og menneskelig velvære ved at balancere kapaciteten hos samfundets medlemmer for at sikre deres overlevelse.

I denne bog beskriver Skinner en myriade af praksisser til at løse problemer af individuel, social og kulturel vigtighed – mange af dem i stor skala. For eksempel i henhold til økonomi, uddannelse, miljømæssig bæredygtighed og personlige livsstile.

Løsningen ligger i applikationen af adfærdsanalyse for at fremme individuel og samfundsmæssig sundhed, velstand og visdom. 


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.