Vold i hjemmet kan forårsage posttraumatisk stresslidelse (PTSD)

Vold i hjemmet finder normalt sted i et lukket miljø, nemlig hjemmet. Denne form for vold indeholder således et paradoks: Den finder sted på et sted, hvor offeret burde føle sig sikker. Vi taler om konsekvenserne og fokuserer især på en af dem, nemlig posttraumatisk stresslidelse.
Vold i hjemmet kan forårsage posttraumatisk stresslidelse (PTSD)
Elena Sanz

Skrevet og kontrolleret af psykolog Elena Sanz.

Sidste ændring: 14 marts, 2023

Vold i hjemmet drejer sig ikke om simple misforståelser eller relationsproblemer eller alt for autoritære forældre. Faktisk oplever personer, der lider af denne form for vold, langvarige traumatiske situationer, som skaber psykologiske konsekvenser.

De påvirker ikke kun deres velbefindende, men også deres evne til at forholde sig til andre. Desuden kan disse oplevelser ofte føre til posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

Vold i hjemmet er ekstremt smertefuldt for dem, der lider af den. Det skyldes, at den udføres af dem, som i teorien burde være den største støtte eller den sikreste havn for dem. Med andre ord deres partnere eller deres forældre.

Hos børn kan det forårsage alvorlige tilknytningsproblemer, som kan påvirke dem livet igennem. Mens det hos voksne forårsager ekstremt begrænsende symptomer og en stærk forringelse af deres livskvalitet.

En kvinde skjuler sit ansigt i hænderne

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD)

PTSD indgår i kategorien af lidelser relateret til traumer og stressfaktorer i den diagnostiske og statistiske manual for psykiske lidelser (DSM 5). Det er en psykologisk reaktion på udsættelse for en traumatisk situation. Den kan begynde op til flere måneder efter begivenheden.

Oprindeligt blev denne lidelse undersøgt hos krigsveteraner. Men det er nu kendt, at alle, der udsættes for en potentielt traumatisk situation, er modtagelige for at udvikle den. Så hvad betragtes som en potentielt traumatisk situation?

Faktisk betragtes enhver begivenhed/miljø, der truer en persons fysiske eller psykiske integritet, som en potentielt traumatisk situation. En oplevelse, hvor de kan føle, at de ikke har de nødvendige ressourcer til at klare den.

Det er værd at nævne, at PTSD ikke udvikles ved alle traumer. Det skyldes, at hvert enkelt individ oplever og bearbejder denne type begivenheder på forskellig vis. Faktisk hævdes det, at omkring 70 procent af de voksne i USA har oplevet en traumatisk begivenhed, men kun 20 procent af dem endte med at lide af PTSD.

Vold i hjemmet indebærer en situation med kronisk trussel, hvor personen ikke føler sig sikker, hverken i sit hjem eller med sine tilknytningspersoner. Dette aktiverer kamp-flugt-frys-mekanismen og sætter hele deres krop i alarmberedskab. Dermed kan PTSD i sidste ende blive udløst.

De vigtigste symptomer på PTSD

Hvis en voksen eller et barn, der har været udsat for vold i hjemmet, ender med at udvikle posttraumatisk stresslidelse, vil de normalt vise følgende symptomer:

 • Påtrængende erindringer om den traumatiske hændelse i form af levende flashbacks eller mareridt.
 • Undvigelse og vedvarende undgåelse af stimuli, der er relateret til traumet. Derfor vil den ramte undgå tanker, situationer, personer eller genstande, der minder om hændelsen.
 • Ændringer i tanker og humør. Intense negative følelser (såsom frygt, vrede, skyld og skam) forekommer sammen med apati og tab af interesse for meningsfulde aktiviteter. Desuden udvikler den ramte normalt ekstremt negative overbevisninger om både sig selv og andre.
 • Hyperarousal. Der er en ændring i årvågenheden. Dette fører til, at den lidende konstant er årvågen, har en tendens til at reagere med store chok og er irritabel og ukoncentreret.

Vold i hjemmet kan forårsage PTSD

De beskrevne symptomer er ekstremt begrænsende og forårsager stor lidelse. Derfor er det vigtigt ikke at undervurdere de oplevelser, som de, der har været udsat for vold i hjemmet, har haft. Virkningerne på det psykologiske plan kan nemlig svare til dem, der forårsages af et overfald, en naturkatastrofe eller en krig, da de alle udgør traumatiske begivenheder.

Desuden har vold i hjemmet visse komponenter, der udgør risikofaktorer. Med andre ord øger de sandsynligheden for at udløse PTSD:

 • Der forekommer interpersonel vold. I modsætning til hvad der sker ved en naturkatastrofe, er det i dette tilfælde et menneske, der bevidst angriber.
 • Traumaet er begået af en omsorgsperson eller en betydningsfuld tilknytningsperson. Dette sætter offeret i en umulig situation. Det er trods alt den person, der burde forsvare dem eller være deres støtte, der er deres bøddel eller misbruger.
 • For børn, der er vidner til vold i hjemmet mellem deres forældre, skaber det faktum, at de ser, at deres omsorgsperson er i fare, en enorm indvirkning. Dette øger risikoen for, at der opstår PTSD.
 • Traumaet er kronisk, og flere begivenheder af samme art akkumuleres. Det er ikke en engangsbegivenhed, men en ekstremt negativ oplevelse, som opleves næsten dagligt. Derfor er skaden konstant, og offeret er tvunget til at holde sig på vagt.
Trist dreng er offer for vold i hjemmet

Konsekvenserne og behandlingen af PTSD forårsaget af vold i hjemmet

Når en person udsættes for vold fra sin partner eller sine forældre, kan vedkommende blive alvorligt psykisk påvirket. Det er faktisk bevist, at ved PTSD påvirkes strukturen og funktionen af forskellige hjerneområder, der formidler tilpasning til stress, betinget frygt og beslutningstagning.

Derfor er det ikke let for ofrene at stole på andre igen eller at etablere relationer, der er dybe nok til, at der kan opstå intimitet. Desuden har nogle undersøgelser vist, at børn, der udsættes for fysisk misbrug før 12-årsalderen, tilsyneladende er mere sårbare over for jævnaldrende, der også forsøger at misbruge dem.

På samme måde er det almindeligt, at de, der forlader et forhold med vold i hjemmet, bliver ofre igen. Dette skyldes, at personen internaliserer den idé, at de ikke fortjener et forhold, hvor deres partner ikke misbruger dem.

Hjælp udefra er nødvendig

Ofre lider også ofte under forekomsten af udløsende faktorer. Det er stimuli, som de forbinder med den traumatiske oplevelse. De aktiverer deres alarmberedskab, skræk og lidelse. Det kan f.eks. være lyden af nøgler i låsen, en bestemt biltype eller lugten af en bestemt parfume. Alt, hvad der minder om traumet eller gerningsmanden.

I sidste ende oplever disse personer stor lidelse. Virkningen er endnu større hos børn, der vokser op med en desorganiseret tilknytningsstil. Det er vigtigt for de ramte at lægge sig i hænderne på professionelle og modtage behandling for PTSD.

Det bør dog tages i betragtning, at vold i hjemmet kan lamme offeret og forhindre dem i at bede om hjælp. Derfor vil det være en stor hjælp at have et støttende socialt netværk for at starte processen.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


 • Aguirre, P., Cova, F., Domarchi, M., Garrido, C., Mundaca Ll, I., Rincón, P., … & Vidal, P. (2010). Estrés postraumático en mujeres víctimas de violencia doméstica. Revista chilena de neuro-psiquiatría48(2), 114-122.
 • Benedini, K. M., Fagan, A. A., & Gibson, C. L. (2016). The cycle of victimization: The relationship between childhood maltreatment and adolescent peer victimization. Child Abuse & Neglect59, 111-121.
 • Sidran Institute. (2018). Traumatic Stress Disorder Fact Sheet. Disponible en: https://www.sidran.org/wp-content/uploads/2018/11/Post-Traumatic-Stress-Disorder-Fact-Sheet-.pdf
 • Zegarra-Valdivia, J. A., & Chino-Vilca, B. N. (2019). Neurobiología del trastorno de estrés postraumático. Revista mexicana de neurociencia20(1), 21-28.

Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.