Virkningerne af kollektiv meditation på samfundet

Foreningen af store grupper af mediterende kan reducere kriminalitet, terrorisme og voldelige dødsfald. Dette fremgår af forskellige undersøgelser.
Virkningerne af kollektiv meditation på samfundet
Elena Sanz

Skrevet og kontrolleret af psykolog Elena Sanz.

Sidste ændring: 27 december, 2022

I dag bliver flere og flere mennesker opfordret til at praktisere meditation. Når de gør det, oplever de store ændringer i deres fysiske og følelsesmæssige sundhed. Noget mindre kendt, men lige så vigtigt, er imidlertid virkningerne af kollektiv meditation på samfundet.

Denne praksis fremkalder ofte skepsis. Ikke desto mindre har det vist sig, at sammenslutningen af mange mediterende har en positiv indvirkning på den sociale dynamik.

Vi vil nu undersøge nogle af de undersøgelser, der er blevet gennemført om dette emne. I disse undersøgelser afsløres meditationens evne til at skabe ændringer på globalt plan.

Eksempel på kollektiv meditation

Virkningerne af kollektiv meditation

Reduceret kriminalitet

Mellem 1972 og 1978 blev effekten af et kollektivt program for transcendental meditation i forskellige byer i USA undersøgt. Resultaterne viste, at denne praksis havde en betydelig indflydelse på faldet i kriminalitetsraten.

Desuden viste det sig, at enhver variation i antallet af ugentlige mediterende personer var forbundet med antallet af voldsforbrydelser. Lignende resultater blev fundet i andre undersøgelser, der blev gennemført i Manila og Filippinerne.

På den anden side blev den samme hypotese mellem 1978 og 1991 afprøvet i Merseyside (Det Forenede Kongerige). Det var på det tidspunkt det byområde med den tredje højeste kriminalitet i Det Forenede Kongerige.

Undersøgelsen viste, at når gruppen nåede op på et tilstrækkeligt antal mediterende, var der et fald i kriminaliteten på 13,4 %. I 1992, da undersøgelsen blev afsluttet, havde Merseyside den laveste kriminalitetsrate i landet. Den lå 40 % under landsgennemsnittet samt under sin egen forventede udvikling.

Fald i antallet af voldelige dødsfald

I 1985 testede to undersøgelser i Canada virkningerne af kollektiv transcendental meditation udført af en stor gruppe deltagere. Som resultat heraf blev der konstateret en reduktion i antallet af selvmord, drab og dødsfald som følge af trafikulykker.

Desuden blev der fundet yderligere positive virkninger. F.eks. var der en stigning i befolkningens livskvalitet. Dette skyldtes det reducerede cigaretforbrug og faldet i antallet af arbejdsstrejker.

Indvirkning på krig, terrorisme og internationale konflikter

Mellem 1983 og 1985 mødtes forskellige udøvere i tre perioder på mellem otte og 11 dage for at udføre kollektiv meditation. Hypotesen gik ud på, at dette ville have en vis virkning på terrorisme og internationale konflikter.

Resultaterne bekræftede teorien. De viste et fald på 72 % i terrorisme og et fald på 32 % i internationale konflikter i løbet af meditationsperioderne.

I 1983 blev der i Jerusalem foreslået kollektiv transcendental meditation med henblik på at forbedre livskvaliteten og påvirke krigen i Libanon positivt.

Det blev bevist, at den positive indflydelse af denne praksis reducerede antallet af dødsfald som følge af krig, kriminalitet og bilulykker. Desuden var der en forbedring af aktiemarkedet og stemningen på nationalt plan.

Personer mediterer sammen

Kollektiv meditation: Et værdifuldt redskab

Disse chokerende resultater kan forstås i lyset af det, vi kender som “kollektiv bevidsthed”. Det enkelte menneskes individuelle bevidsthedsniveau kan genkendes både ved hjælp af dets hjernebølgeemission og ved niveauet af visse neurotransmittere såsom serotonin.

De personer, der har et højere bevidsthedsniveau, afspejler det i tanker om større ro og venlige og mere altruistiske handlinger. I modsætning hertil oplever mennesker med et lavt bevidsthedsniveau mere vrede og irritabilitet og er mere tilbøjelige til at begå kriminel adfærd.

Det enkelte individ påvirkes dog af det kollektive bevidsthedsniveau. Med andre ord yder vi alle et bidrag i den ene eller anden retning. I denne henseende er en gerningsmand mere eller mindre tilbøjelig til at begå en forbrydelse, alt efter om han eller hun befinder sig i et miljø med stress eller fred.

På et eller andet niveau er vi alle forbundet. Vi påvirker og bliver påvirket af andre. Ved at meditere opnår vi derfor ikke kun personlige forbedringer, men bidrager også til at skabe et mere gavnligt kollektivt miljø. I lyset af disse resultater synes idéen om, at enhed er styrke, bestemt at være sandheden.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


  • Assimakis, P. D., & Dillbeck, M. C. (1995). Time series analysis of improved quality of life in Canada: Social change, collective consciousness, and the TM-Sidhi program. Psychological Reports76(3_suppl), 1171-1193.
  • Dillbeck, M. C., Banus, C. B., Polanzi, C., & Landrith III, G. S. (1988). Test of a field model of consciousness and social change: The Transcendental Meditation and TM-Sidhi program and decreased urban crime. The Journal of Mind and Behavior, 457-485.
  • Hatchard, G. D., Deans, A. J., Cavanaugh, K. L., & Orme-johnson, D. W. (1996). The Maharishi Effect: A model for social improvement. Time series analysis of a phase transition to reduced crime in Merseyside metropolitan area. Psychology, Crime and Law2(3), 165-174.
  • Orme-Johnson, D. W., Dillbeck, M. C., & Alexander, C. N. (2003). Preventing terrorism and international conflict: Effects of large assemblies of participants in the Transcendental Meditation and TM-Sidhi programs. Journal of Offender Rehabilitation36(1-4), 283-302.
  • Orme-Johnson, D. W., Alexander, C. N., Davies, J. L., Chandler, H. M., & Larimore, W. E. (1988). International peace project in the Middle East: The effects of the Maharishi Technology of the Unified Field. Journal of Conflict Resolution32(4), 776-812.

Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.