Viktor Frankl og hans logoterapi: 3 basale principper

Livet har mening. Mening er unikt for hver enkel af os. Derfor er det vores pligt som bevidste og ansvarlige væsener at opdage vores egen personlige mening i livet.
Viktor Frankl og hans logoterapi: 3 basale principper

Sidste ændring: 07 januar, 2019

Logoterapi er anerkendt og set som ”den tredje Wiener skole for psykoterapi”. Den første skole for psykologi var Sigmund Freud’s, den anden var Adler’s og den tredje er så skolen, som blev etableret af Viktor Frankl. Det er netop den skole, som denne artikel kommer til at fokusere på.

Sigmund Freud sagde, at mennesket primært var orienteret mod ”nydelse”.Herefter sagde Adler, at mennesket primært var orienteret mod ”magt”. Sat i kontrast til de andre, havde Frankl en vision om, at mennesket var orienteret mod ”mening”.

Psykologiens historikere er enige om, at studiet af psykoanalyse er tildels et studie af Sigmund Freud’s liv. På samme måde vil vi ved at studere logoterapi komme tæt på at forstå Viktor Frankl’s livsforløb. Vi vil ikke kunne forstå udviklingen af psykologiens tredje skole uden at forstå livshistorien af den mand, der etablerede den.

Jeg har fundet mit levs mening ved at hjælpe andre med at finde deres mening. 

Viktor Frankl

Viktor Emil Frankl blev født i Wien den 26. Marts, 1905. Han var en af de få, der overlevede fire forskellige koncentrationslejre, inklusiv Auschwitz. Fra en tidlig alder viste han interesse i studiet af medicin og naturvidenskab. Han havde dog også en meget kritisk attitude vedrørende reduktionisternes position.

Hans kald kom i en meget tidlig alder. Hans egne personlige søgen efter mening kom langt før Holocausten. Under Holocausten arbejdede han på sit mest velkendte værk: Man’s Search for Meaning.

Viktor Frankl havde overbevisningen om, at det, der gør os unikke som mennesker, er den menneskelige ånd. Processen i at reducere livet og den menneskelige natur til ”ingenting”, som var normen hos så mange filosoffer og psykiatere dengang, mente Frankl ikke var den mest passende tilgang til livet.

Mennesket kan bevare et levn om spirituel frihed, af mental uafhængighed, selv i forfærdelige omstændigheder med psykologisk og fysisk spænding.

Viktor Frankl

I en alder af 19 havde Viktor Frankl allerede udviklet to fundamentale idéer.

 • Den første: Vi er nødt til at besvare livets spørgsmål om meningen ved vores liv, da vi er asnvarlige for vores egen eksistens.
 • Den anden: Den ultimative mening er udover vores forståelse, og vil forblive der. Det er noget, som vi er nødt til at have tillid til i vores søgen efter den.

Frankls oplevelse af at overleve koncentrationslejrene viste ham, at mennesket har en stor evne til at finde mening. En mening i livet, selv under de mest skræmmende, absurde og smertefulde omstændigheder.

Man’s Search for Meaning

I hans værk, Man’s Search for Meaning, skriver Frankl om hans oplevelse i koncentrationslejrene (Turkhein, Keufering, Theresienstad og Auschwitz). Bogen beskriver den mishandling, som de fængslede udholdte, men også omkring det smukke ved den menneskelige ånd.

Kort fortalt handler bogen om, hvordan man kan transcendere frygt og ondskab, og heraf finde mening i selv de mest forfærdelige omstændigheder.

Viktor Frankl døde den 2. September, 1997, i en alder af 92. Heraf efterlod han en kæmpe arv. Gennem hans liv og værker, minder han os alle om, at vi kan skabe mening i livet, som vil hjælpe os gennem udfordrende øjeblikke, og som aldrig vil kunne blive taget væk fra os, lige meget hvad der sker.

Mennesket kan miste alt undtagen én ting: Det sidste af menneskets friheder: Valget om ens personlige attitude til ens omstændigheder – evnen til at vælge ens egen vej.

Logoterapi

Som vi har fortalt, er logoterapi anerkendt som værende den trejde Wiener skole for psykoterapi. Den gjorde sin globale debut i 1940’erne. Logoterapi er metoden, hvori man søger at overkomme menneskelige konflikter, der forårsager lidelse.

Det tillader os at finde mening i svære og smertefulde situationer. Situationerne blever i stedet transformeret om til muligheder for personlig vækst. Denne metode tillader os at finde mening i alle livets øjeblikke, hvilket gør det muligt for os at leve et fuldendt liv.

I ordet ”logoterapi”, refererer ”logo” til ”logos”, som er latin for ”mening”, noget mennesket altid søger. Heraf betyder logoterapi, terapi gennem mening.

Mand med lys i mørke

Logoterapiens 3 basale principper

Logoterapiens 3 basale principper er som følgende:

 • Fri vilje
 • Vilje til mening
 • Forstand på livet

Fri vilje

Fri vilje udfolder sig gennem en specifik menneskelig evne kendt som ”selv-distancering”. Det er muligheden for at se, acceptere, regulere og visualisere sig selv. Ifølge Viktor Frankl, giver det frihed fra tre inflydelseskilder.

 • Instinkter
 • Arv
 • Miljø

Mennesket består af disse tre ting, men de er ikke herre over vores fremtid. Vi er ikke predetermineret eller skæbnesbundet. Vi er fri fra alle disse tre kilder. Når mennesker har frigjort sig fra noget, er det på baggrund af noget. Heri ligger konceptet om ansvar. Mennesket er frit til at tage ansvar, og er ansvarlig, fordi han er fri.

Set fra denne eksistentielle analyse, er mennesket ansvarlig for realiseringen af mening og værdi. Mennesket har et kald til at realisere mening i hans eller hendes liv, samt den værdi der giver betydning. Mennesket er den eneste, der er ansvarlig for dette kald.

Vilje til mening

Viljen til mening og selv-transcendensen, der karakteriserer mennesker, er tæt relateret. Mennesket peger altid mod noget, der ligger udover ham eller hende selv. Mod en mening, der først må opdages, og hvis fuldhed først må opnåes.

Viljen til nydelse (Freud) og viljen til magt (Adler) fører mennesket til immanens. Disse koncepter sætter sig dog modsat selv-transcendensen og heraf frustrerer de vores eksistens.

Fra logoterapiens perspektiv er nydelse og magt konsekvenser ved at nå til ende, men ikke at nå til selve enden. Det er derfor, at personer som søger nydelse og magt, altid vil ende med at leve i frustration. De føler sig suget ind i en stort eksistentielt vakuum.

Viljen til mening søger ikke magt eller nydelse. Den søger heller ikke lykke. Fokus ligger på at finde et argument eller årsag til at være glad.

Ulykkelig mand hviler hoved på knæ

Forstand på livet

De to principper, som vi har nævnt, beskriver en person, der er villig til at konfrontere livets omstændigheder med total frihed på baggrund af en mening, der formidler den. Dette er profilen af mennesket, der søger mening.

Livet har mening. Mening er unikt for hver enkel af os. Derfor er det vores pligt som bevidste og ansvarlige væsener at opdage vores egen personlige mening i livet.

Død kan kun skabe frygt og ubehag i de mennesker, som ikke ved, hvordan de skal bruge den tid, som de bliver givet.

Vi gør det gennem 3 fundamentale kanaler, der refererer til 3 værdikategorier.

 • Nogle gange vender det os mod realisering af kreative værdier.
 • Andre gange påvirker det os med en betydningsfuld oplevelse. For eksempel, når vi er vidne til en solopgang eller holder i hånd med en kærlig person.
 • Andre gange vil vi stå ansigt til ansigt med livets egne begrænsninger, såsom død og lidelse.

I hver enkel situation, har livet altid en underliggende og gemt mening. Det er et overbevisende og løbende kald til at opdage og realisere denne mening. Disse er de 3 basale principper underliggende Viktor Frankls logoterapi.

Som vi har set, er det et humanistisk-eksistentielt billede af mennesket. Og det kan være svært at forholde sig til, hvis vi ikke er bekendt med eksistentialisme. Dog er det indsatsen værd, når vi tænker på alt, det har at tilbyde os, vedrørende vores egen opfattelse af livet.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


 • V. Frankl (2013). Man’s Search for Meaning. Herder.

 • V. Frankl (2003). Before the existential vacuum: towards a humanization of psychotherapy. Herder.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.