Usikker tilknytning: Et fængsel uden tremmer

Tilknytningsteorien fortæller os om betydningen af bånd, især til vores forældre og omsorgspersoner, i vores følelsesliv. Her taler vi om de tre former for usikker tilknytning.
Usikker tilknytning: Et fængsel uden tremmer
Gema Sánchez Cuevas

Skrevet og kontrolleret af psykolog Gema Sánchez Cuevas.

Sidste ændring: 07 februar, 2022

I denne artikel vil vi gennemgå aspekterne af usikker tilknytning. Ifølge de vigtigste postulater i tilknytningsteorien, der blev foreslået af John Bowlby i 1958, kan tilknytning forstås som det bånd, man opbygger mellem sine forældre og/eller omsorgspersoner fra det øjeblik, man kommer til verden.

Disse voksne bliver tilknytningsfigurer, som bliver afgørende for din sociale og følelsesmæssige udvikling. I løbet af dit liv opbygger og udvikler du naturligvis forskellige former for tilknytning til andre mennesker end dine forældre. Denne første tilknytning lægger dog ofte grunden til dine senere former for tilknytning.

Tilknytningens faser

Generelt udvikles tilknytningen i fire faser. Disse er:

  • Fra fødslen til to måneder. Den prætilknytnings- eller asociale fase. Barnet viser ingen særlig tilknytning til en bestemt omsorgsperson.
  • Fra seks uger til syv måneder. Stadiet med ukritisk tilknytning. I denne fase retter barnet sine sociale reaktioner mod forældre eller nære familiemedlemmer.
  • Fra syv måneder og op. Den specifikke eller diskriminerede tilknytningsfase. Dette er en kritisk fase i opbygningen af tilknytningen. Babyer protesterer, når de er adskilt fra voksne tilknytningsfigurer, og viser frygt over for ukendte personer.
  • Fra ti måneder og op. Den multiple tilknytningsfase. Babyer begynder at udvikle relationer til andre omsorgspersoner. De viser ikke længere frygt eller får raserianfald, hvis deres primære omsorgspersoner forsvinder.

Udviklingen af usikker tilknytning

I løbet af denne proces kan der opstå en sikker tilknytning eller tværtimod en form for usikker tilknytning. Faktisk er mange mennesker kun i stand til at skabe bånd med usikker tilknytning.

Kort sagt er denne type tilknytning en tilknytning, hvor båndet er forurenet af frygt. Det kommer hovedsageligt til udtryk som tilbagetrækning i forholdet til andre eller ved forvirrede følelser, afhængighed og afvisning.

De fleste psykologer mener, at usikker tilknytning begynder i den tidlige barndom. Derfor har det en tendens til at være en konsekvens af, at folk har dette tilknytningsmønster med deres tillidsfigurer eller personer i deres egen barndom. Disse første tilknytninger er grundlaget for de tilknytninger, der skal etableres senere.

Livet handler ikke om at finde sig selv, men om at skabe sig selv.”

George Bernard Shaw

Når der er sikker tilknytning, er der også en sikkerhed for, at tilknytningen er god. Med andre ord forventer begge parter det bedste af hinanden. Ved usikker tilknytning er forventningen derimod den modsatte.

Det, som barnet forventer, er, at deres omsorgsperson vil opgive dem eller gøre dem ondt. Denne type usikker tilknytning tager tre forskellige former. De er som følger:

Uorganiseret tilknytning

Uorganiseret usikker tilknytning er en type tilknytning, som er yderst typisk for dem, der har været udsat for en form for misbrug i deres barndom. Hvis det er dig, er du sandsynligvis blevet efterladt alene uden støtte i ængstelige øjeblikke. Desuden tyede dine omsorgspersoner til fysisk afstraffelse for at intimidere dig.

Faktisk har du sandsynligvis også oplevet en ambivalent holdning fra dine omsorgspersoner. Derfor vidste du aldrig, hvad du kunne forvente af dem, hvis opgave det var at beskytte dig. For nogle gange var de kærlige, og så blev de pludselig uden nogen åbenlys grund aggressive eller forsømmelige.

Hvis du har haft forældre på denne måde, vil du ofte selv gentage det samme mønster som voksen. Du synes ikke at have nok konstans til at opretholde sammenhængen mellem dine handlinger samt dine tanker og følelser.

Du går fra underkastelse til aggressivitet og fra nærhed til distance med foruroligende lethed. Desuden synes du ikke at forstå, hvad der er galt med dig.

Hvis dit forhold til andre bliver ekstremt belastende, kobler du dig ofte helt fra følelsesmæssigt og begynder at opføre dig som en robot. Det er en misforstået måde at håndtere din angst på.

Bekymret dreng oplever usikker tilknytning

Usikker ambivalent tilknytning

Det vigtigste kendetegn ved usikker ambivalent tilknytning er den intensitet, hvormed du oplever op- og nedture i et forhold. Som i alle tilfælde af usikker tilknytning skyldes det, at du har modstridende forældre. Man ved aldrig, hvad man kan forvente af dem.

Hvis man har en usikker ambivalent stil, udviser man et virkelig stærkt behov for at opretholde bånd til andre. Du har også et stort behov for hengivenhed. Faktisk er dine relationer til andre ekstremt intense. Du er dog afhængig og søger anerkendelse. Du er også overdrevet følsom over for afvisning.

Når du indgår i et forhold, har du altid en tendens til at tænke, at der er noget galt. Faktisk lægger du meget vægt på problemerne og lidt på de positive aspekter af dit forhold. Alle forhold volder dig kvaler. Af denne grund engagerer du dig ofte i eskapistisk/udflydende adfærd. F.eks. misbrug, selvskade og lignende adfærd.

Par krammer

Usikker undgående tilknytning

Hvis du har en usikker undgående tilknytningsstil, er det mest fremtrædende træk vanskeligheder med at etablere tætte bånd til andre. Desuden vil du føle dyb følelsesmæssig smerte over ikke at kunne gøre det.

Du udvikler ofte falsk autonomi. Du er uafhængig, men samtidig føler du dig dybt ængstelig, når du føler, at nogen er kommet følelsesmæssigt tæt på dig.

Du har normalt svært ved at genkende dine egne følelser. Nogle gange siger du for eksempel, at du er interesseret i noget, men du viser det ikke. Det modsatte sker også. Du vil hævde, at noget eller nogen slet ikke tiltaler dig. Din adfærd tyder dog på det modsatte. Du gør det ikke med vilje. Du har bare svært ved at identificere dine følelser.

Pige ser ud af vindue

Som regel stammer usikker undgående tilknytning fra en opvækst, der er præget af en stærk følelsesmæssig distance til dine omsorgspersoner. Støtte blev nægtet dig, selv når du havde brug for det.

Dine forældre kan have begrundet deres afstand med, at det fremmede ansvarlighed eller lignende hos dig. Sandheden er imidlertid, at hvis du er vokset op på denne måde, så har du mistillid til andre. Du tror ikke, at der er nogen, der kan støtte eller hjælpe dig.

Alle former for usikker tilknytning indebærer begrænsninger, især i følelseslivet. Ikke desto mindre er der en mulighed for at vende dette relationelle mønster. Det kan du gøre ved at erkende din adfærd, dens årsager og konsekvenser. På denne måde er du i stand til at overvinde problemet og lede et langt mere beriget følelsesliv.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.