Transaktionsanalyse og egotilstande

Transaktionsanalyse og egotilstande

Sidste ændring: 22 juni, 2017

Transaktionsanalyse stammer fra den humanistiske psykologibevægelse. Den blev skabt i årene 1910-1970 af psykiateren Eric Berne.

Gennem hans teori om egotilstande, kan vi bedre forstå sociale forhold og de konflikter, som opstår mellem personer. En egotilstand er en måde at opføre sig på. Det afhænger på en måde af følelser og den måde, vi tænker på i selve øjeblikket. Det afhænger også af, hvordan vi bliver behandlet, hvilket vil få os til at reagere forskelligt.

De tre tilstande af selvet

Forældertilstanden

Det er en tilstand, hvor man handler, tænker eller taler med tillærte mønstre fra ens forældre eller fra en vigtig autoritet fra barndommen. 

De lærte os, hvad der er rigtigt og forkert. Hvordan man skal leve, hvad man skal føle og tro på. Alt dette blev registreret, og inde i hver person, findes der en “indre forælder”.

Afhængigt af, hvordan vi blev behandlet, så kan den autoritet være kritisk. Det kunne være en ufleksibel, streng, autoritær, vred, alvorlig, stiv, dømmende, skyldpåførende forælder… Måske var vi heldige nok at have omsorgsfulde forældre. Så vil vi, i forældertilstanden, opføre os på en fleksibel, charmerende, samarbejdende måde og give positiv forstærkning osv.

Det afhænger alt sammen af de mønstre, vi lærte i barndommen. Din forælderegotilstand er en kopi af det, du så og kopierede i din barndom. 

Voksentilstanden

Det er den mest rationelle og realistiske tilstand. En tilstand, hvor information analyseres, sorteres og den mest korrekte beslutning tages. Valg påvirkes ikke af følelser eller regler. 

Den fokuserer på det, som “skal gøres”, og ikke på det, som man “har lyst til”. Voksne reaktioner er ideelle til at gøre samtaler “organiske” og positive. Det er den tilstand, som reducerer konflikt og bringer velvære til situationer.

Den voksne er den, som tænker og ræsonnerer på en realistisk måde. De andre to tilstande, som forælder og barn, er mere dominerede af følelser og automatiske reaktioner.

En person, som handler ud fra en voksentilstand, vil fremstå oprigtig, menneskelig, respektfuld, fleksibel, empatisk og beslutsom. Det er den mest rationelle og effektive tilstand, da den er baseret på logik uden at lade følelser overtage intelligent tænkning. 

Børnetilstanden

Det er den del, som er mest domineret af længsler, impulser, drømme, kreativitet og entusiasme. Det er den spontane del, og den som står for naturlige impulser. Hvis børnetilstanden er skadet, så har den en usikker, skamfuld, bange, ond og selvisk side.

Vi reagerer ud fra denne tilstand, som vi gjorde, da vi var børn. Med en masse fantasi og et minimum af rationalitet.

Det er ikke negativt at frembringe denne tilstand. At undertrykke ens indre barn har negative konsekvenser.  Man skal lade det komme ud, føle noget og have det sjovt. Hvis man tager sig af det, i stedet for at undertrykke det, så vil den voksne del udvikle sig på en sund måde. Vi bærer alle det barn, vi engang var, inden i os.

Hvornår befinder man sig i de forskellige tilstande?

Normalt har vi alle tre egotilstande, og vi ændrer os, alt efter hvad vi føler, hvordan vi behandles og af den situation, vi befinder os i. Man kan skifte fra den ene tilstand til den anden i løbet af få sekunder. 

Man kan for eksempel godt være i en balanceret tilstand af modenhed i voksentilstanden. Men hvis nogen behandler én dårligt, så flyttes voksentilstanden måske over til barnetilstanden. Eller måske til forældertilstanden som truer, skælder ud eller mister kontrollen.

Hvis vi analyserer samtaler, så kan vi finde ud af, hvilken tilstand der kommunikeres fra.

Men med al denne teori burde vi ikke søge efter perfektion. Det ideelle vil være at bruge det til at undgå konflikter og dårlige forhold. Hvis det producerer negativ kommunikation, så er det fordi, at der mangler noget til at komplementere det.

Konflikter mellem egotilstandene

Hvis nogen for eksempel taler fra forældertilstanden og møder nogen i børnetilstanden, så er det perfekt. De komplementerer hinanden, og alt har et naturligt flow. Men hvis to personer fra forældertilstanden kolliderer, vil det skabe konflikter. De ønsker begge at tage kontrollen, kommandere osv….

To personer i børneegotilstanden vil ikke opleve konflikter. Der vil være en forbindelse uden behovet for at komplementere hinanden.

Der er sjældent problemer med voksentilstanden. Den kan relatere både til barnetilstanden og til forældertilstanden. Den skaber et ideelt, konfliktfrit miljø. 

Billede af Blisco_O og Lis


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.