Tre tilgange til at studere personlighed

Selvom mange personer ved og forstår, hvad personlighed er, så er det ikke muligt at forklare det med ord. Her er tre tilgange til at studere personlighed.
Tre tilgange til at studere personlighed

Sidste ændring: 27 marts, 2020

Alle ved, hvad personlighed er, men ingen kan forklare det med ord. Dette er et af de primære problemer, når man vil studere personlighed. Hver forfatter har sin egen videnskabelige definition af konceptet. På trods af dette er personlighed kendt for at være sammensat af bestemte adfærdsmæssige karaktertræk.

Hvad er problemet med at studere personlighed?

Studiet af personlighed har mødt mange metodologiske problemer. Et af dem er, at der ikke er nogen værktøjer, der kan måle det.

I denne artikel vil vi diskutere de forskellige tilgange eller modeller, som er blevet anvendt til at studere personlighed. De tre primære tilgange er trækteori, situationisme og interaktionisme.

Trækteori

Denne teori mener, at en person er en grundlæggende aktiv og definerende faktor for sin adfærd. De primære karaktertræk, det studerer, er personens personlige variabler. Denne teori lægger derfor vægt på hver enkelt persons personlighedstræk.

Mand foran turkis mur

Denne teori siger, at en persons personlighed altid vil være den samme i forskellige situationer. Hvis vi kan identificere og isolere bestemte træk, vil vi derfor være i stand til at forudse en persons fremtidige adfærd. Denne teori er grundlaget for mange personlighedstests, såsom femfaktormodellen.

Denne teori er på en måde forældet og urealistisk. Selv for det utrænede øje, er det tydeligt, at personer ændrer deres adfærd alt afhængig af hver situation. Vi opfører os for eksempel ikke på samme måde med familie, som vi gør, når vi er sammen med vores venner.

At prøve at kategorisere en persons personlighed ved at analysere blot nogle få faktorer, er derudover en virkelig kompliceret opgave. De data, der indsamles fra personlighedstests, viser personens selvopfattelse, mere end det egentlig viser deres sande personlighed.

Situationisme

Situationisme siger, at personer er passive og reagerer på specifikke situationer. Situationelle variabler er dermed dem, der påvirker en persons adfærd. Denne tilgang overvejer ikke en persons træk. Denne tilgang er baseret på antagelsen om, at alt adfærd er tillært.

Selvom denne teori er mere realistisk, er den også fejlbehæftet, fordi den ikke overvejer personlige variabler, selvom det er åbenlyst, at en persons attitude påvirker deres adfærd. Hvis dette ikke var sandt, så ville alle personer opføre sig på samme måde i den samme situaiton.

Interaktionisme til at studere personlighed

Denne tilgang prøver at kombinere de tidligere. Den siger, at adfærd afgøres af interaktionen mellem forskellige interne dispositioner og situationelle faktorer. Denne teori siger, at personlighed er et produkt af personens interaktion med deres kontekst.

Smilende kvinde ved computer får tommel op af mand

Denne tilgang siger, at en person er et aktivt subjekt, som observerer og skaber sin verden gennem sin egen opfattelse og adfærd. Interaktionen mellem personlighedens variabler og situationelle faktorer er derfor, hvad der får dem til at opføre sig på den ene eller anden måde.

Problemet med det er, at det er svært at studere og udforske. På trods af dette faktum er det helt sikkert en interessant tilgang til at studere personlighed.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.