Terapi hos en psykolog eller medicin

Nogle gange er det bedst at kombinere terapi og medicin.
Terapi hos en psykolog eller medicin

Sidste ændring: 20 juli, 2021

Om man skal vælge medicin eller terapi hos en psykolog er et evigt dilemma. Men sandheden er, at psykologen vil give dig et mere varigt resultat end medicinen. Årsagen til dette er, at med terapien hos psykologen bliver der givet redskaber til at klare sig.

Brugen af terapi hos en psykolog og medicin til behandling af en psykisk lidelse er tit genstand for stor debat. Den første viser mere langvarige resultater end medicin. Årsagen til dette er, at de hos psykologen lærer at anvende nogle redskaber til at klare det.

Terapien hjælper klienten med at finde frem til myter og negative tanker og forsyner dem med de nødvendige redskaber til at udfordre og erstatte disse tanker.

De lærer dem også metoder, de kan bruge resten af livet. De får ikke bare folk til at føle sig bedre tilpas, men de giver dem også noget at falde tilbage på, hvis de skulle få tilbagefald i fremtiden.

Modsat medicin bliver man ikke afhængig af terapi hos en psykolog. Desuden afslører nogle forsøg, at en kognitiv-adfærds terapi (CBT) kan være meget mere effektiv til at fjerne angst og depression end medicin.

Men da nogle lidelser kan være svære, så kan nogle folk kræve en vis grad af synergi mellem psykologens terapi og medicin. Medicin, psykoterapi eller en kombination af begge kan hjælpe folk med at komme gennem problemer med deres følelser eller adfærd.

Valget af behandling skal være baseret på den forhåndenværende videnskabelige viden og på klientens villighed til at forsøge sig med disse behandlinger.

Kvinde i samtale

Terapi hos en psykolog og medicin: Evidens for deres “gode venskab”

For tiden er der en indsats mod at systematisere sammenhængen mellem CBT og psykofarmaka. Det vil også gavne den overordnede behandling:

  • Positive synergier mellem de to valg kan låse op for evner til kommunikation, motivation, koncentration og hukommelse takket være medicin. Klienten finder frem til en adfærd og kognitiv tilstand, der gør det muligt for dem at genoptage opgaver forseslået af CBT.
  • CBT kan øge farmakologisk overholdelse både til de somatiske og de mentale lidelser. CBT kan “fikse” loyalitet og endda neutralisere farmakologiske “sikkerhedssignaler”. Det er den slags, der forstyrrer de positive effekter ved CBT.
  • De Pablo foreslår en “adfærdsmæssig ordinering af medicin” med konsekvenser på to niveauer:
    1. Hvis farmakologi er en terapeutisk terapi i en bredere forstand af den globale behandling (betragt ikke psykofarmaka som grundlæggende og CBT som sekundært).
    2. Hvis psykofarmaka også er en procedure med henblik på forandringer, vil det til sidst også kræve yderligere tiltag. Nogle med kognitive og adfærdsmæssige variationer, der vil facilitere forståelsen af den udvidede mening med behandlingen.

CBT gør det muligt for medicin at blive fjernet under mere passende betingelser end ved en fjernelse uden et beskyttende net, herunder tilbagefald (tilbagefald efter fjernelse eller urigtig fjernelse af medicinen var mindre hyppig hos patienter med CBT).

Alle disse formodninger kan komplicere tilfælde med personlighedsforstyrrelser. Det er, fordi de paranoide vil afvise medicinering, og forbedringer afhænger udelukkende af, om de modtager begge typer af behandling. Suggestion hos de grænsepsykotiske og omnipotensen hos de narcissistiske komplicerer begge forslag.

Evidens for gode resultater ved kombination af psykoterapi og medicin

Der findes to typer af psykoterapi til depression. En er den kognitive-adfærdsmæssige terapi og den anden er interpersonel psykoterapi. Visse farmakologiske midler har også vist sig at være til gavn.

Der er også en vis evidens for, at en kombination af psykoterapi og medicin kan være mere effektiv end ved den ene behandling stående alene. Men på den lange bane ser det ud til, at psykoterapi garanterer en succes. Selvmordstruede patienter kan kræve indlæggelse på hospital.

Til lidelser med angst har kognitiv adfærdsterapi, antidepressiv medicin og medicin mod angst vist sig at være gavnligt. Forskningen ser ud til at samle mest data, der støtter hypotesen om, at psykoterapi er mere effektiv end medicin. Medicin ser heller ikke ud til betydeligt at forbedre resultatet af psykoterapi alene.

Kognitiv-adfærdsterapi og miljøbaserede terapier og støtteprogrammer viser sig at være nyttige til misbrugere af alkohol og stoffer. Folk med alvorlige afhængigheder kan også drage nytte af at supplere med visse medicinske behandlinger, der vil reducere deres higen efter eller effekterne af deres stoffer.

Til spiseforstyrrelser kan medicinsk behandling være nødvendigt for at opretholde en fysisk stabilitet. Det har vist sig, at kognitiv-adfærdsterapi, interpersonel psykoterapi og antidepressive midler er nyttigt. Nogle resultater viser også, at en kombination af psykoterapi og medicin kan være meget mere effektivt, end hvis en behandling står alene.

Til skizofreni og bipolare lidelser vil de fleste kræve behandling med antipsykotisk medicin eller medicin, der stabiliserer humøret. Forskningen anbefaler at bidrage med kognitive, adfærdsmæssige eller familieterapi som behandling. Det er, fordi det kan forbedre det funktionelle udbytte.

Psykoterapi er normalt den første anbefaling til problemer med at være forældre, ægteskab eller tilpasning. Denne behandling kan hjælpe dig med at udvikle færdigheder og reagere på stress på en meget mere passende måde.

Figur med medicin og tandhjul

Personlig behandling ved psykologisk terapi og medicin

Folk reagerer forskelligt på behandlinger. Hvis en behandling derfor ikke virker, så forsøg med en anden. Forskning viser, at psykoterapi kan være meget nyttigt især for folk, der ikke reagerer så godt på behandling med medicin.

Både psykoterapi og medicin kræver nøje udførelse og overvågning. Men resultaterne kommer almindeligvis ikke lige natten over. Hvis du således gerne vil starte i en behandling, skal du være villig til at fortsætte med den i så lang tid, som det kræver.

Klienter er mere tilbøjelige til at lade sig involvere i en behandling, der giver mening for dem. Det er derfor nødvendigt at diskutere behandlingen uddybende med en professionel, så de kan forklare det på en måde, som de kan forstå.

Konklusion om at vælge terapi hos en psykolog eller medicin

Ifølge flere forskere så skal den kombinerede behandling være fremherskende i forhold til de enkelte terapier. Og hvis styrken af klienternes favorable respons stiger, øges sandsynligheden og udslag for respons baseret på synergien af de to modaliteter.

En kombineret behandling kan således være mere acceptabel både ved at fremme iagttagelse (CBT) og ved at sætte farten for respons op (psykofarmakologi).


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.